MØTE 10. JUNI 2014

Fra matnat

Kl. 10.00-11.30

Styrehuset, Institutt for biologi, 2. etasje (Marineholmen)


Innkalling og saksliste

Protokoll fra møtet 31. oktober 2013


SAK I GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

SAK II PROTOKOLL FRA MØTE 31.10.2013 godkjent på e-post

SAK III ORIENTERINGER
a) Oversikt over opptak til ph.d.- programmet som er tatt opp ved instituttene og fakultetet i perioden 01.01.2013- 05.06.2014 blir delt ut i møtet.

b) I perioden 01.01.-05.06.2014 har 28 kandidater disputert for ph.d.-graden. Det er levert inn 45 avhandlinger til bedømmelse i samme periode. Antall disputaser i 2013 var 72, alle for ph.d.-graden.


Faste lenker: Forskningsutvalget http://www.uib.no/fa/arbeidsfelt/forskningsutvalget/sakslister


SAK 1/14 Utfyllende retningslinjer for kandidater ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Forslag til regel om errata. Vedtakssak

SAK 2/14 Opptaksgrunnlag for forskerutdanningen
Diskusjonssak

SAK 3/14 Utvikling av nytt emne i vitenskapsteori og etikk
Diskusjonssak

SAK 4/14 EVENTUELT



Lise Øvreås Leder

Eli Neshavn Høie Sekretær