Innspill til Administrativt utviklingsprosjekt

Fra matnat

De administrative senterlederne ved fakultetet fikk følgende bestilling fra Arbeidsgruppen for økonomi- og forskningsstøtte.

  • Oppstart av nye sentre (hva trenger vi)
  • Organisering av dagens sentre
  • Hva type administrativ kompetanse trenger man i et senter. Hva bør fakultet/institutt tilby?
  • Hvordan kan MN bli bedre rustet til å ta imot nye sentre og samarbeidskonstellasjoner?