Inngående faktura

Fra matnat

Inngående fakturaer behandles i fakturabehandlingsprogrammet Basware IP - se wikisiden for Økonomisystem ved UiB.

Fakturaadressen til UiB er:
Universitetet i Bergen
Felles fakturamottak
Postboks 7800
5020 BERGEN

Mer om fakturaadresse, merking av faktura, samt elektronisk fakturamottak på de sentrale nettsidene her.


Dersom en får faktura i posten skal disse videresendes til regnskap for skanning slik at de blir lagt inn i Basware IP og kan behandles der. Får en faktura på epost skal de sendes til Regnskap via ISSUE tracker.

Et viktig kriteria for at en faktura kan betales av UiB er at fakturaen er utstedt til Universitetet i Bergen - dvs. at UiB står som fakturamottaker øverst på fakturaen. Et unntak er faktura fra Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) hvor faktura gjelder depositum/korttidsleie av bolig for studenter fra utlandet som ikke har mulighet til å betale dette på forskudd selv før de har fått utbetalt stipend fra UiB. Det er utarbeidet følgende skriv som legges ved faktura i slike tilfeller - Vedlegg til faktura fra SIB vedrørende husleie.