Forklarende avsnitt fra Økonomiseksjonen

Fra matnat

Utenlandsk statsborger - engelsk



Utenlandsk statsborger (f.eks. svensk og dansk)




Norsk statsborger