English matters

Fra matnat

Education in Norway

Higher education in Norway - Homepage from the Ministry of Education and Research

Study in Norway - Education System, credits and degrees

Regulations concerning requirements for Master's Degrees

Grading system


Dictionaries og andre hjelpemidler

English Matters - nettside fra NTNU med mange gode lenker for deg som bruker engelsk som arbeisspråk.

UHR's termbase med administrative termer fra universitets- og høgskolesektoren

Ordliste: Norsk-engelsk for utdanningssektoren (regjeringen.no).

Ordnett: Oversetter norsk til engelsk, fransk og tysk