Sammenlikning av analyser

Fra Jamovi
Revisjon per 30. aug. 2021 kl. 07:05 av Sje025 (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
SPSS (versjon 25)

Funksjoner som er skrevd rød er en del av SPSS Base Pack (99$ / måned) og de som er skrevd blå er en del av SPSS Advanced Statistics and and Custom Tables (79$ / måned) → 178$ / måned → 2148$ / år.

jamovi (versjon 1.2)
SPSS Analyze.png Jamovi Analyze.png

Allerede på første syn er det klart at jamovi har få funksjoner enn SPSS.
Men:
[1] Det er en (stendig økende) del funksjoner som er tilgjengelig som moduler (trykk på «+»-tegn i høyre øvre hjørne i jamovi-vinduet for å legge dem til) og
[2] funksjonene som er implementert allerede dekker «standard»-behov for hva er brukt i psykologien i 90% av tilfell.

Sjekk gjerne ut hvilke moduler er tilgjengelig: Det er mange som er ikke tilgjengelig i SPSS men veldig nyttig (f.eks. for meta-analyser; MAJOR). Og hvis du er villig å bruke litt R-kode (i forbindelse med tilleggsmodul Rj) så kan du (sansynligvis) få alt du kan forestille deg.
Jamovi Modules.png

Reports
Reports → Codebook N/A
Reports → OLAP Cubes N/A
Reports → Case summaries Exploration → Descriptives har stort sett samme funksjonalitet
Reports → Reports Summaries in Rows N/A
Reports → Reports Summaries in Columns N/A

Descriptive Statistics
Descriptive Statistics → Frequencies Exploration → Descriptives, set kryss/tikk på «Frequency tables» for å få noe som tilsvarer «Frequencies» i SPSS
Descriptive Statistics → Descriptives
Descriptive Statistics → Explore
Descriptive Statistics → Crosstabs Frequencies → (Contingency tables) → Independent samples
Descriptive Statistics → Ratio N/A

Bayesian Statistics
trenger jamovi-modul «jsq»
Bayesian Statistics → One Sample Normal T-Test → Bayesian One Sample T-Test
Bayesian Statistics → One Sample Binomial Frequencies → Bayesian Proportion Test
Bayesian Statistics → One Sample Poisson Frequencies → Bayesian Contingency Tables
Bayesian Statistics → Related Sample Normal T-Test → Bayesian Paired Samples T-Test
Bayesian Statistics → Independent Samples Normal T-Test → Bayesian Independent Samples T-Test
Bayesian Statistics → Pearson Correlation Regression → Bayesian Correlation Matrix
Regression → Bayesian Correlation Pairs
Bayesian Statistics → Linear Regression Regression → Bayesian Linear Regression
Bayesian Statistics → One-way ANOVA ANOVA → Bayesian ANOVA (kan i handtere flere faktorer hvor SPSS er limitert til en faktor)
Bayesian Statistics → Log-Linear Models Frequencies → Bayesian Log-Linear Regression

Compare Means
Compare Means → Means... Exploration → Descriptives erstatter funksjonalitet, velg rullemeny «Statistics» og set kryss på «Mean», «N» og «Std. deviation»
Compare Means → Independent-Samples T Test T-Test → Independent Samples T-Test
Compare Means → Paired-Samples T Test T-Test → Paired Samples T-Test
Compare Means → One-Sample T Test T-Test → One Sample T-Test
Compare Means → One-Way ANOVA ANOVA → One-Way ANOVA

General Linear Model
General Linear Model → Univariate ANOVA → One-Way ANOVA
General Linear Model → Multivariate ANOVA → MANCOVA
General Linear Model → Repeated Measures ANOVA → Repeated Measures ANOVA
General Linear Model → Variance Components N/A

Generalized Linear Models
trenger jamovi-modul «GAMLj» (General Analyses for the Linear Model in Jamovi)
Generalized Linear Models → Generalized Linear Models
Generalized Linear Models → Generalized Estimating Equations

Mixed Models
trenger jamovi-modul «GAMLj» (General Analyses for the Linear Model in Jamovi)
Mixed Models → Linear
Mixed Models → Generalized Linear

Correlate
Correlate → Bivariate Regression → Correlation Matrix
Correlate → Partial N/A, kan bli gjennomført med R-kode og R-bibiotek «ppcor» eller «psych»
Correlate → Distances N/A, kan bli gjennomført med R-kode

Regression
Regression → Automatic Linear Models Create a standard model. → Enhance model accuracy (boosting). → Enhance model stability (bagging).
Regression → Linear Regression → Linear Regression
Regression → Ordinal Regression → (Logistic Regression) → Ordinal Outcomes
Regression → Curve Estimation
Regression → Partial Least Squares

Loglinear
Loglinear → General Frequencies → Log-Linear Regression
Loglinear → Logit
Loglinear → Model Selection

Classify
Classify → Nearest Neighbor N/A
Classify → Discriminant N/A, kan bli gjennomført med R-kode og R-bibiotek «MASS»
Classify → TwoStep Cluster N/A
Classify → Hierarchical Cluster N/A, kan bli gjennomført med R-kode og R-bibiotek «pvclust»
Classify → K-Means Cluster N/A, kan bli gjennomført med R-kode

Dimension Reduction
Dimension Reduction → Factor Factor → (Data reduction) → Principal Component Analysis
Factor → (Data reduction) → Exploratory Factor Analysis
hoveddifferanse er at «Exploratory Factor Analysis» tilbyr flere opsjoner for faktorekstraksjon

Scale
Scale → Reliability Analysis Factor → (Scale analysis) → Reliability analysis
Scale → Multidimensional Scaling N/A

Nonparametric Tests
Nonparametric Tests → One Sample N/A, testene selv finnes, men ikke en felles startmeny
Nonparametric Tests → Independent Samples N/A, testene selv finnes, men ikke en felles startmeny
Nonparametric Tests → Related Samples N/A, testene selv finnes, men ikke en felles startmeny
Nonparametric Tests → Legacy Dialogs → Chi-Square Frequencies → (One Sample Proportion Tests) → N Outcomes (x² goodness of fit)
Nonparametric Tests → Legacy Dialogs → Binomial Frequencies → (One Sample Proportion Tests) → 2 Outcomes (Binomial test)
Nonparametric Tests → Legacy Dialogs → Runs N/A
Nonparametric Tests → Legacy Dialogs → 1-Sample K-S N/A, Shapiro-Wilks finnes under Exploration → Descriptives, velg rullemeny «Statistics» og set kryss/tikk på «Shapiro-Wilks»
Nonparametric Tests → Legacy Dialogs → 2 Independent Samples T-Test → Independent Samples T-Test, set kryss/tikk på «Mann-Whitney U»
Nonparametric Tests → Legacy Dialogs → 2 Related Samples T-Test → Paired Samples T-Test, set kryss/tikk på «Wilcoxon Rank»
Nonparametric Tests → Legacy Dialogs → K Independent Samples ANOVA → (Non-Parametric) → One-Way ANOVA (Kruskal-Wallis)
Nonparametric Tests → Legacy Dialogs → K Related Samples ANOVA → (Non-Parametric) → Repeated Measures ANOVA (Friedman)

Survival
trenger jamovi-modul «Death watch»
Survival → Life Tables
Survival → Kaplan-Meier
Survival → Cox Regression
Survival → Cox w/ Time-Dep Cov

Multiple Response
Multiple Response → Define Variable Sets N/A
Multiple Response → Frequencies
Multiple Response → Crosstabs

ROC Curve
ROC Curve N/A, accessible via R packages (f.eks., ROCR eller pROC)

Simulation
Simulation N/A

Spatial and Temporal Modeling
Spatial and Temporal Modeling → Spatial Modeling N/A