Xming

From ift
Revision as of 14:12, 18 February 2010 by Nfyku (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Programmer som trengs:

Putty

Xming

Koble til server med tunnel gjennom portal-maskin

  1. Lagre Putty på skrivebordet eller lignende og start det.
  2. På "Host Name" skal det stå portal1.ift.uib.no
  3. På venstre side så trykker du på "Keyboard" og haker av for "Control-H" under "The Backspace Key"
  4. Lengre nede i menyen på venstre side så utvider du SSH og trykker på Auth, merk av for "Allow agent forwarding".
  5. Trykk deretter på X11 på menyen til venstre og hak av for "Enable X11 forwarding" og skriver localhost:0 i "X display location ruten.
  6. Trykk så på Tunnels i menyen til venstre og skriv 7100 i "Source port" og mikroserver2:7100 i "Destination". Trykk så på Add.
  7. Velg så Session i menyen til venstre igjen og skriv inn ett navn til koblingen din i "Saved Session" fex uib og trykk på save.

Starte grafisk grensensnitt

Installer så Xming, trykk neste på de fleste menyene men på nest siste elns så haker du av for å legge en snarvei til xming på skrivebordet.

Når det er ferdig installert så høyreklikker du på snarveien på skrivebordet og skriver inn

+bs -wm -emulate3buttons -fp tcp/localhost:7100

etter det som står i "Mål" ruten.

Når du så skal starte så er det bare å åpne putty, trykke load på koblingen du lagret og trykk open.

Tast inn brukernavn og passord, samme som på mikroserver2. Når du er logget inn skriver du

ssh -X mikroserver2

og skriver passord på nytt.

Så starter du Xming programmet fra snarveien, hvis programmet allerede kjører så må du lukke det ved å høyreklikke på ikonet i systemtray og velg exit først.

Dernest kan du starte programmet du vil.