Strålevern

From ift
Revision as of 15:49, 15 February 2017 by Gge002 (talk | contribs) (Created page with "=Strålevern= ==Førstegangsbrukere== ==Regler for bruk av strålingskilder på IFT== thumb|alt=Hierarke|Fig. 1 Hierarke File:TableHeader.jpg|thum...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Strålevern

Førstegangsbrukere

Regler for bruk av strålingskilder på IFT

Hierarke
Fig. 1 Hierarke
Logbokformat
Fig. 2 Logbokformat
 1. Strålevernkoordinatoren (STK) har oversikt over alle kildenes status.
 2. Hierarket er som i Fig. 1.
 3. Hver lab bør ha lab kildeansvarlig. I tilfelle det ikke er lab kildeansvarlig deles kildene ut av STK.
 4. Lab kildeansvarlig velges av brukerne til den labben, STK eller Instituttleder.
 5. Hver lab skal ha logbok hvor bevegelsene av hver kilde som hører til denne laben skal registreres. Logboken skal ha formatet fra Fig. 2:
 6. Den første siden i labboken skal ha navn og kontaktinfo til lab kildeansvarlig og navn og kontakt info til STK.
 7. Logboken skal være på labben til enhver tid, bindet med tråd til kildeskapet.
 8. Det er lab kildeansvarlig sitt ansvar å føre boken riktig.
 9. STK skal kontrollere jobben til lab kildeansvarlig ofte og uten varsel.
 10. Det blir 1 nøkler til tilsvarende kildeskap med lab kildeansvarlig og 1 nøkkel med STK. Leder Teknisk Avdeling (TA) og 1 ingeniør fra TA skal kunne få tilgang til STK sine nøkler i tilfelle STK ikke er til stedet.
 11. Alle personer som har tilgang til nøkler til kildeskap får opplæring i dette regelverket og generell strålevern fra STK.
 12. Ingen av overnevnte får lov til å låne sin nøkkel til noen. STK kan delegere ansvaret for nøklene sine men overføringen skal skje med overtagelsesprotokoll som er en del av logboken. Lab kildeansvarlig kan IKKE delegere sitt ansvar for nøkkelen.
 13. En kildebruker skal først ta kontakt med sin lab kildeansvarlig. Hvis han/hun ikke er til stedet kontaktes STK. Hvis han/hun ikke er til stedet kontaktes leder TA. Hvis han/hun ikke er til stedet kontaktes ingeniøren som er ansvarlig. Det er IKKE lov å hoppe over hodet på noen.
 14. Hvis lab kildeansvarlig sier opp blir det varetelling med STK og instituttleder og signering av overtagelsesprotokoll.
 15. Hvis STK sier opp blir det varetelling med UiB STK, instituttleder og den nye STK. Overtagelsesprotokoll signeres.
 16. Arbeidsplass med åpen strålingskilde skal markeres med skilt og eksponeringsvurdering skal utføres.
 17. Det er ikke ønskelig å la kilder stå uovervåket. Hvis dette er nødvendig skal arbeidstedet markeres.
 18. Det er ikke lov å jobbe med strålingskilder uten dosimeter. STK og HMS ansvarlig skal kontrollere labbene og brukerne uten varsel.
 19. Hver bruker skal ha innføring i strålevern fra STK før de begynner å jobbe med kilder. Studenter som har bestått PHYS231 Strålingsfysikk får fritak.
 20. Gravide brukere skal returnere sine dosimetrer til HMS ansvarlig i øyeblikket de finner ut at de er gravide (se punkt 18). Dosimetrene blir returnert etter fødsel om fremdeles ønskelig.
 21. Brukere som ikke har bruk for dosimeter lenger skal returnere dem til HMS ansvarlig.