Difference between revisions of "Strålevern"

From ift
m (Korrektur)
Line 1: Line 1:
 
==Førstegangsbrukere==
 
==Førstegangsbrukere==
Førstegangsbrukere skall:
+
Førstegangsbrukere skal:
 
#Ta kontakt med strålevernkoordinator (STK)
 
#Ta kontakt med strålevernkoordinator (STK)
#Få de nødvendige instruksene fra STK om interne regler for bruk av strålingskilder
+
#Få de nødvendige instruksene fra STK om interne regler for bruk av strålekilder
 
#Bli registrert for å få personlig dosimeter
 
#Bli registrert for å få personlig dosimeter
 
#Vente på dosimeteret (tar ca. 1-2 uker)
 
#Vente på dosimeteret (tar ca. 1-2 uker)
 
#Begynne å bruke kilder etter de har fått sitt personlige dosimeter
 
#Begynne å bruke kilder etter de har fått sitt personlige dosimeter
#Returnere dosimeteret sitt hvis det ikke trengs lenger (gravide brukere skal ikke ha dosimeter i løpet av graviditeten)
+
#Returnere dosimeteret sitt hvis det ikke trengs lenger (gravide brukere skal ikke ha dosimeter i løpet av svangerskapet)
  
==Regler for bruk av strålingskilder på IFT==
+
==Regler for bruk av strålekilder på IFT==
 
[[File:hierarket.jpg|thumb|alt=Hierarke|Fig. 1 Hierarke]]
 
[[File:hierarket.jpg|thumb|alt=Hierarke|Fig. 1 Hierarke]]
 
[[File:TableHeader.jpg|thumb|alt=Logbokformat|Fig. 2 Logbokformat]]
 
[[File:TableHeader.jpg|thumb|alt=Logbokformat|Fig. 2 Logbokformat]]
Line 18: Line 18:
 
#Hver lab skal ha loggbok hvor bevegelsene til hver kilde som hører til denne laben skal registreres. Loggboken skal ha formatet som vist i Fig. 2:
 
#Hver lab skal ha loggbok hvor bevegelsene til hver kilde som hører til denne laben skal registreres. Loggboken skal ha formatet som vist i Fig. 2:
 
#Den første siden i loggboken skal ha navn og kontaktinfo til lab kildeansvarlig og navn og kontakt info til STK.
 
#Den første siden i loggboken skal ha navn og kontaktinfo til lab kildeansvarlig og navn og kontakt info til STK.
#Loggboken skal være på labben til enhver tid, bindet med tråd til kildeskapet.
+
#Loggboken skal være på labben til enhver tid, bundet med snor til kildeskapet.
 
#Det er lab kildeansvarlig sitt ansvar å føre boken riktig.
 
#Det er lab kildeansvarlig sitt ansvar å føre boken riktig.
 
#STK skal kontrollere jobben til lab-kildeansvarlig ofte og uten varsel.
 
#STK skal kontrollere jobben til lab-kildeansvarlig ofte og uten varsel.

Revision as of 10:26, 16 February 2017

Førstegangsbrukere

Førstegangsbrukere skal:

 1. Ta kontakt med strålevernkoordinator (STK)
 2. Få de nødvendige instruksene fra STK om interne regler for bruk av strålekilder
 3. Bli registrert for å få personlig dosimeter
 4. Vente på dosimeteret (tar ca. 1-2 uker)
 5. Begynne å bruke kilder etter de har fått sitt personlige dosimeter
 6. Returnere dosimeteret sitt hvis det ikke trengs lenger (gravide brukere skal ikke ha dosimeter i løpet av svangerskapet)

Regler for bruk av strålekilder på IFT

Hierarke
Fig. 1 Hierarke
Logbokformat
Fig. 2 Logbokformat
 1. Strålevernkoordinatoren (STK) har oversikt over alle kildenes status.
 2. Ansvarshierarkiet er som vist i Fig. 1.
 3. Hver lab bør ha lab kildeansvarlig. I tilfelle det ikke er lab-kildeansvarlig deles kildene ut av STK.
 4. Lab-kildeansvarlig velges av lab-brukerne, STK eller instituttleder.
 5. Hver lab skal ha loggbok hvor bevegelsene til hver kilde som hører til denne laben skal registreres. Loggboken skal ha formatet som vist i Fig. 2:
 6. Den første siden i loggboken skal ha navn og kontaktinfo til lab kildeansvarlig og navn og kontakt info til STK.
 7. Loggboken skal være på labben til enhver tid, bundet med snor til kildeskapet.
 8. Det er lab kildeansvarlig sitt ansvar å føre boken riktig.
 9. STK skal kontrollere jobben til lab-kildeansvarlig ofte og uten varsel.
 10. Det er 1 nøkkel til tilsvarende kildeskap hos lab-kildeansvarlig og 1 nøkkel hos STK. Leder for teknisk Avdeling (TA) og 1 ingeniør fra TA skal kunne få tilgang til STK sine nøkler i tilfelle STK ikke er tilstede.
 11. Alle personer som har tilgang til nøkler til kildeskap får opplæring i dette regelverket og generell strålevern fra STK.
 12. Ingen av ovennevnte får lov til å låne sin nøkkel til noen. STK kan delegere ansvaret for nøklene sine, men overføringen skal skje med overtagelsesprotokoll som er en del av loggboken. Lab-kildeansvarlig kan IKKE delegere sitt ansvar for nøkkelen.
 13. En kildebruker skal først ta kontakt med sin lab-kildeansvarlig. Hvis han/hun ikke er tilstede kontaktes STK. Hvis han/hun ikke er til stedet kontaktes leder TA. Hvis han/hun ikke er til stedet kontaktes ingeniøren som er ansvarlig. Det er IKKE lov å hoppe over noen.
 14. Hvis lab kildeansvarlig sier opp blir det varetelling med STK og instituttleder og signering av overtagelsesprotokoll.
 15. Hvis STK sier opp blir det varetelling med UiB STK, instituttleder og den nye STK. Overtagelsesprotokoll signeres.
 16. Arbeidsplass med åpen strålekilde skal merkeres med skilt og eksponeringsvurdering skal utføres.
 17. Det er ikke ønskelig å la kilder stå uovervåket. Hvis dette er nødvendig skal arbeidstedet markeres.
 18. Det er ikke lov å jobbe med strålekilder uten dosimeter. STK og HMS-ansvarlig skal kontrollere labbene og brukerne uten varsel.
 19. Hver bruker skal ha innføring i strålevern fra STK før de begynner å jobbe med kilder. Studenter som har bestått PHYS231 Strålingsfysikk får fritak.
 20. Gravide brukere skal returnere sine dosimetere til HMS-ansvarlige i det øyeblikket de finner ut at de er gravide (se punkt 18). Dosimeteret blir returnert etter fødsel om det fremdeles er ønskelig.
 21. Brukere som ikke har bruk for dosimeter lenger skal returnere dem til HMS ansvarlig.