Microelectronics group

From ift
Revision as of 16:30, 4 January 2018 by Yag005 (talk | contribs)

Øvinger og guider

Mentor Graphics

  • Expedition PCB Komme i gang med kretskortutlegg ved hjelp av Expedition PCB

Cadence

Microsemi

Xilinx

  • Xilinx SDK Tutorials for Xilinx Software Development Kit

Annet

  • XJTAG  Boundary Scan with XJTAG
  • FreeRTOS Free Real Time Operating System

Andre fagressurser og laboratorieveiledninger

  • PHYS222 Fagressurser for PHYS222 og PHYS223
  • BGA lodding bruk av Martin 09.6 XL BGA lodding maskin (intern)

Eldre øvinger og guider

Mentor Graphics

  • IC studio Veiledning til IC-design ved hjelp av IC studio

Annet

  • Xilinx Øving i bruk av Xilinx Project Studio
  • FLTK GUI Graphical User Interface using FLTK