Øvingsoppgaver PHYS321

From ift
Revision as of 13:49, 5 March 2015 by Ave082 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Øving i bruk av IC Studio

Denne øvingen skal gi innblikk i bruken av IC Studio

Du skal tegne en 6 transistor SRAM-celle med Bitline conditioning og write driver (kun 1 bit RAM). Bruk hierarkisk skjema, der hver hovedfunksjon har sitt underskjema.

  1. Tegn skjema
  2. Simulere og verifiser at RAM-cellen virker som den skal. (Sjekk skrivestabilitet og lesestabilitet)
  3. Tegn utlegg for selve RAM-cellen. Pass på at den kan stables ved siden av identiske celler, slik at en NxM blokk RAM kan bygges opp. Sjekk LVS og DRC.

VHDL

Utfyllende tekst kommer