Tips and tricks

From ift

Nyttige ting

Her skal me samla alle dei små tinga me veit og dei tinga me ikkje visste at me kunne og dei tinga du ikkje visste naboen din ikkje visste du kunne.

F.eks korleis sette opp thunderbird som epostlesar

Mal for PhD

Mal for Master

Nyttige nettsider

LINUX tips og triks

Info om printing

Norske bokstaver i Latex

Lagringsplassen vår på /Data/ift/ift_romfys1/

I forbindelse med IPY-plakaten, ble det laget en enkel magnetosfærefigur, som kan være fin å bruke i oppgaver (vektorgrafikk)

Om romfysikk sine websider

Hvordan få Fuview til å virke