Tvedestrand Geo

Fra hbrgeo

Tvedestrand

207 Tvedestrand

NSD kommnr: 902 NSD : I 1960 ble Tvedestrand (0902), Holt (0914) og Dypvåg (0915) slått sammen til et herred med navnet Tvedestrand (0914)

Rettar

Ladestadsrett 13.04.1836 Kjøpstadsrett ? []

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 28.09.1857 Sett i kraft frå 01.01.1858 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1875 0,09
1891 0,09 0,09
1900 0,09 0,09
1910 0,09 0,09
1920 0,17 0,15
1930 0,17 0,15

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1801 260 0,00
1835 338 0,00
1845 462 0,00
1855 651 0,00
1865 1069 0,00
1875 1364 0,00
1891 1657 910 747 121,82
1910 1435 828 607 136,41
1930 1141 0,00

Matrikuleringar

Om matrikulert 2011? Protokoll Gatekart fra 2011


Kart

Kart over Tvedestrand Kart datert 1890 witdh=500px

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_nedenes-amt-21_1890.jpg,1890