Tvedestrand FT

Fra hbrgeo

Tvedestrand

207: Tvedestrand, Tvedestrand

Folketellinger

 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)0
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 0
 • Antall bosteder (1900) 287
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)1535
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 1394
 • Antall bosteder (1900) 250
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910


Tellekretser

Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene

1900

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Bakkeskod - Østerklev FT1900 DA, Ft1900 0 0
2 Vesterklev - Hovedgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
3 Strandhagen - Strandhagen FT1900 DA, Ft1900 0 0

1910

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Østerklev - Hovedgate DA, Ft1910 637 704
2 Hovedgate - Strandhaven DA, Ft1910 757 831

Gatetabell

Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert. Befolkningen i stadardiserte gater med 1 bosted er også utelatt

1900

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Bakkeskod Bakkeskod 46 , Bakkeskod 128 27 0 0 DA, Ft1900
Bedehusbakken Bedehusbakken 242 , Bedehusbakken 263 3 0 0 DA, Ft1900
Hovedgt Hoved Gade 228 , Hovedgaden 116 61 0 0 DA, Ft1900
Storgt Storgaden 184 , Stor Gade 219 9 0 0 DA, Ft1900
Strandhagen Strandhagen 247 , Strandhagen 177 50 0 0 DA, Ft1900
Strandhaven Strandhaven 226 , Strandhaven 238 6 0 0 DA, Ft1900
Stranhaven Stranhaven 204 , Stranhaven 275 3 0 0 DA, Ft1900
Strannehaven Strannehaven 195 , Strannehaven 270 11 0 0 DA, Ft1900
Vesterklev Vesterklev 147 , Vesterklev 146 28 0 0 DA, Ft1900
Vestreklev Vestreklev 149 , Vestreklev 198 8 0 0 DA, Ft1900
Østerklev Østerklev 194 , Østerklev 1 67 0 0 DA, Ft1900
 • Antall gater: 11
 • Antall bosteder (1 utelatt): 273
 • Antall tilstede (1 utelatt): 0

1910

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Bakkeskotgt Bakkeskotgate 44 , Bakkeskotgate 120 19 110 117 DA, Ft1900
Hovedgt Hovedgate 37a , Hovedgaten 144a 60 398 428 DA, Ft1900
Hovedgt (Storgt) Hovedgaten (Storgaden) 89a , Hovedgaten (Storgate) 85 2 13 13 DA, Ft1900
Storgt Storgate 134 , Storgaden 174 2 10 14 DA, Ft1900
Strandhaven Strandhaven 183 , Strandhaven 287 64 326 360 DA, Ft1900
Vesterklev Vesterklev 82 , Vesterklev 69 33 140 155 DA, Ft1900
Østerklev Østerklev 1 , Østerklev 278 65 359 410 DA, Ft1900