Trondheim Geo

Fra hbrgeo

Trondhjem

395 Trondheim

NSD kommnr: 1601 NSD : I 1893 ble en del av Strinda herred (1660) (4097 pers. etter folketellingen i 1890) lagt til Trondheim. I 1952 ble en del av Strinda (1660) (2213 pers.) lagt til Trondheim.

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett M []

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 06.06.1863 Sett i kraft frå 01.01.1864 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prop 28/1863 Kunngjort Lov

Grenseutviding ved lov av 27.06.1892 Sett i kraft frå 01.01.1893 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prop 25/1892 Kunngjort F Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1867 33,1656
1891 32,57 31,88
1900 35,24 33,79
1910 35,24 33,79
1920 35,34 33,89
1930 35,34 33,89

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1801 8846 0,00
1835 12358 0,00
1845 14778 0,00
1855 16012 0,00
1865 19287 0,00
1875 22152 0,00
1891 24743 13769 10974 125,47
1910 46256 25200 21056 119,68
1920 55030 0,00
1930 54458 0,00

Matrikuleringar

Om matrikulert Før 1865 Protokoll


Kart

Kart over Trondheim Kart datert 1930 Q34Trondheim.tif.jpg


Kart datert 3266066731 31d646151f o.jpg


Kart datert 4977113596 54bdf40471 o.jpg


Kart datert 4977114646 afac6fdcae o.jpg


Kart datert 5427767081 2ac1c9cc93 o.jpg


Kart datert Trondheim map 1898.jpg