Tromso Geo

Fra hbrgeo

Tromsø

493 Tromso

NSD kommnr: 1902 NSD : I 1915 ble en del av Tromsøysund (1934) (1512 pers.) overført til Tromsø. I 1955 ble en del av Tromsøysund (1934) (1583 pers.) overført til Tromsø.

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett 20.06.1794 [1]

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 08.08.1842 Sett i kraft frå 01.07.1843 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Grenseutviding ved lov av 16.05.1860 Sett i kraft frå 01.01.1861 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prop 42/1859-60 Kunngjort Lov

Grenseutviding ved lov av 25.03.1872 Sett i kraft frå 01.01.1873 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prop 7/1872 Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 0,63 0,63
1900 0,63 0,63
1910 0,63 0,63
1920 0,71 0,71
1930 1,68 1,68

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1835 1365 0,00
1845 2011 0,00
1855 2958 0,00
1865 4073 0,00
1875 5409 0,00
1891 6071 3171 2900 109,34
1910 7754 4130 3624 113,96
1920 10071 0,00
1930 10336 0,00

Matrikuleringar

Om matrikulert Før 1910 Protokoll


Kart

Kart over Tromso Kart datert 1930 Q34Tromso.tif.jpg


Kart datert 1875 Regulering 1875 4-32.jpg


Kart datert 1903 Regulering 1903 TKS-33.jpg