Tromso FT

Fra hbrgeo

Tromsø

493: Tromsø, Tromso

Folketellinger

 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)0
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 0
 • Antall bosteder (1900) 653
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)7625
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 7505
 • Antall bosteder (1900) 707
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910


Tellekretser

Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene

1900

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Vestreg. - Strandveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
2 Vestregt. - Stranden FT1900 DA, Ft1900 0 0
3 Storgaden - Fiskerg. FT1900 DA, Ft1900 0 0
4 Vestreg. - Vestreg. FT1900 DA, Ft1900 0 0
5 Storgaden - Fr. Langes g. FT1900 DA, Ft1900 0 0
6 Grønnegade - Storgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
7 Westregade - Storgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
8 Storgaden - Vestregade FT1900 DA, Ft1900 0 0
9 Nordre Strandgade - Grønnegade FT1900 DA, Ft1900 0 0
10 Værftet - Storgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
11 Elvegade - Værftsgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
12 Grønnegade - Nordre Strandgade FT1900 DA, Ft1900 0 0

1910

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Strandveien - DA, Ft1910 1473 1530
2 Strandgate - Storgate DA, Ft1910 1629 1635
3 Øvre Skolegate - Bankgaden DA, Ft1910 909 892
4 Storgate - Vestregate DA, Ft1910 1413 1393
5 Vestregate - Værftsgate DA, Ft1910 1125 1176
6 Storgate - Forsøget DA, Ft1910 956 999

Gatetabell

Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert. Befolkningen i stadardiserte gater med 1 bosted er også utelatt

1900

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Bakkegt Bakkegaden , Bakkegade 3 0 0 DA, Ft1900
Bankgt Bankgade , Bankgaden 5 0 0 DA, Ft1900
Elvegt Elvegade , Elvegade 13 0 0 DA, Ft1900
Fiskerg. Fiskerg. , Fiskerg. 8 0 0 DA, Ft1900
Fiskergt Fiskergade , Fiskergade 4 0 0 DA, Ft1900
Fr. Langes g. Fr. Langes g. , Fr. Langes g. 2 0 0 DA, Ft1900
Fr. Langesgt Fr. Langesgade , Fr. Langes gade 10 0 0 DA, Ft1900
Fredr. Langes g. Fredr. Langes g. , Fredr. Langes g. 3 0 0 DA, Ft1900
Fredrik Langes g. Fredrik Langes g. , Fredrik Langes g. 4 0 0 DA, Ft1900
Grønegt Grønegade , Grønegt. 3 0 0 DA, Ft1900
Grønneg. Grønneg. , Grønneg. 21 0 0 DA, Ft1900
Grønnegt Grønnegade , Grønnegt. 77 0 0 DA, Ft1900
Hansjordnæs Hansjordnæs , Hansjordnæs 14 0 0 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegade , Kirkegade 5 0 0 DA, Ft1900
N. Skoleg. N. Skoleg. , N. Skoleg. 4 0 0 DA, Ft1900
Nansensplads Nansensplads , Nansensplads 4 0 0 DA, Ft1900
Nedre Skolegt Nedre Skolegade , Nedre Skolegade 20 0 0 DA, Ft1900
Nordre Raadhusgt Nordre Raadhusgade , Nordre Raadhusgade 2 0 0 DA, Ft1900
Nordre Strandgt Nordre Strandgade , Nordre Strandgade 42 0 0 DA, Ft1900
Nordre Toldbodgt Nordre Toldbodgade , Nordre Toldbodgade 13 0 0 DA, Ft1900
Otto Sverdrupsgt Otto Sverdrupsgade , Otto Sverdrupsgade 10 0 0 DA, Ft1900
Schankesmuget Schankesmuget , Schankesmuget 2 0 0 DA, Ft1900
Seminargt Seminargade , Seminargaden 3 0 0 DA, Ft1900
Storg. Storg. , Storg. 7 0 0 DA, Ft1900
Storgt Storgaden , Storgaden 104 0 0 DA, Ft1900
Stranden Stranden , Stranden 22 0 0 DA, Ft1900
Strandgt Strandgaden , Strandgaden 4 0 0 DA, Ft1900
Strandskillet Strandskillet , Strandskillet 10 0 0 DA, Ft1900
Strandv. Strandv. , Strandv. 5 0 0 DA, Ft1900
Strandveien Strandveien , Strandveien 7 0 0 DA, Ft1900
Søgt Søgade , Søgaden 33 0 0 DA, Ft1900
Søndre Sjøgt Søndre Sjøgade , Søndre Sjøgade 3 0 0 DA, Ft1900
Søndre Strandg. Søndre Strandg. , Søndre Strandg. 12 0 0 DA, Ft1900
Søndre Strandgt Søndre Strandgt , Søndre Strandgt. 19 0 0 DA, Ft1900
Søndre Toldbodgt Søndre Toldbodgade , Søndre Toldbodgade 3 0 0 DA, Ft1900
Vestreg. Vestreg. , Vestreg. 27 0 0 DA, Ft1900
Vestregt Vestregade , Vestregt. 56 0 0 DA, Ft1900
Værftsgt Værftsgade , Værftsgade 13 0 0 DA, Ft1900
Westregt Westregade , Westregade 24 0 0 DA, Ft1900
Øvre Skolegt Øvre Skolegade , Øvre Skolegade 2 0 0 DA, Ft1900
 • Antall gater: 40
 • Antall bosteder (1 utelatt): 623
 • Antall tilstede (1 utelatt): 0

1910

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Arbeidergt Arbeidergaten 3 , Arbeidergaten 7 3 37 39 DA, Ft1900
Balsfjordgt Balsfjordgaden 32 , Balsfjordgate 30 2 29 30 DA, Ft1900
Bankgt Bankgate 7?? , Bankgaden 5 5 19 20 DA, Ft1900
Bispegt Bispegate 5 , Bispegate 6 2 42 48 DA, Ft1900
Elvegt Elvegate 2 , Elvegaten 1 11 77 82 DA, Ft1900
Fiskergt Fiskergate 4 , Fiskergate 9 5 66 72 DA, Ft1900
Foged Dreyersgt Foged Dreyers gate 1 , Foged Dreyers gate 8 6 85 91 DA, Ft1900
Fr. Langesgt Fr. Langes gate 27 , Fr. Langes gate 10 15 182 173 DA, Ft1900
Fr. Nansens plads Fr. Nansens plads 8 , Fr. Nansens plads 10 2 23 25 DA, Ft1900
Fr. Nansens plats Fr. Nansens plats 13 , Fr. Nansens plats 5 5 99 103 DA, Ft1900
Grønnegt Grønnegate 2 , Grønnegate 140 99 1126 1084 DA, Ft1900
Hansjornæsgt Hansjornæsgaten 2 , Hansjornæsgaten 36 13 150 160 DA, Ft1900
Haakon d. Gamlesgt Haakon d. Gamles gate 1 , Haakon d. gamles gate 6 2 30 30 DA, Ft1900
Kaigt Kaigate 1 , Kaigate 5 2 20 20 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegate 4 , Kirkegate 1 6 37 30 DA, Ft1900
Mellemveien Mellemveien 2 , Mellemveien 10 5 84 87 DA, Ft1900
Nedre Skolegt Nedre Skolegate 1 , Nedre Skolegate 54 27 262 264 DA, Ft1900
Nedrestranden Nedrestranden 10 , Nedrestranden 16 2 11 11 DA, Ft1900
Nerstranden Nerstranden 2 , Nerstranden 18 7 45 47 DA, Ft1900
Nordre Raadhusgt Nordre Raadhusgate 3 , Nordre Raadhusgate 7 2 14 15 DA, Ft1900
Nordre Toldbodgt Nordre Toldbodgate 4 , Nordre Toldbodgate 15 10 118 127 DA, Ft1900
Otto Sverdrupsgt Otto Sverdrups gate 1 , Otto Sverdrups gate 21 10 78 79 DA, Ft1900
Prestenggt Prestenggate 22 , Prestenggate 43 19 183 187 DA, Ft1900
Præstenggt Præstenggate 1 , Præstenggate 29 23 345 346 DA, Ft1900
Rektor Steensgt Rektor Steens gate 2 , Rektor Steens gate 14 10 119 126 DA, Ft1900
Rektor Stensgt Rektor Stens gate 13 , Rektor Stens gate 24 5 52 55 DA, Ft1900
Simminargt Simminargaten 2 , Simminargaten 2 2 10 11 DA, Ft1900
Sjøgt Sjøgate 1 , Sjøgate 45 21 189 162 DA, Ft1900
Skanckesmuget Skanckesmuget 1 , Skanckesmuget 4 3 34 31 DA, Ft1900
Skandsegt Skandsegate 1a , Skandsegate 4 2 9 9 DA, Ft1900
Skippergt Skippergate 1 , Skippergaten 40 44 516 540 DA, Ft1900
Skriverplatsen Skriverplatsen , Skriverplatsen 2 9 9 DA, Ft1900
St. Hans Haugen St. Hans Haugen 4 , St. Hans Haugen 5 2 33 33 DA, Ft1900
Storgt Storgate 4 , Storgate 172 153 1466 1529 DA, Ft1900
Strandgt Strandgate 2 , Strandgate 45a 30 277 273 DA, Ft1900
Strandskillet Strandskillet 2 , Strandskillet 8 5 55 54 DA, Ft1900
Strandveien Strandveien 2 , Strandveien 17 17 156 161 DA, Ft1900
Søndre Toldbodgt Søndre Toldbodgate 1 , Søndre Toldbodgate 8 4 37 39 DA, Ft1900
Vestregt Vestre gate 1 , Vestregate 86 70 754 764 DA, Ft1900
Værftsgt Værftsgate 1 , Værftsgate 12 184 194 DA, Ft1900
Øvre Skolegt Øvre Skolegate 2a , Øvre Skolegate 58 16 181 184 DA, Ft1900