Tonsberg Geo

Fra hbrgeo

Tønsberg

169 Tonsberg

NSD kommnr: 705 NSD : I 1876 ble deler av Sem (0721) (61 pers.) og Nøtterøy (0722) (102 pers.) lagt til Tønsberg (0705).

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett M []

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 03.08.1833? Sett i kraft frå 01.07.1833? Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort [? Lov]

Grenseutviding ved lov av 06.04.1876 Sett i kraft frå 01.01.1877 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prop 20/1876 Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1867 2,5512
1875 1,65
1891 1,62 1,62
1900 1,62 1,62
1910 1,62 1,62
1920 4,47 4,44
1930 4,47 4,44

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1801 1543 0,00
1835 1970 0,00
1845 2245 0,00
1855 2874 0,00
1865 4541 0,00
1875 4913 0,00
1891 6818 3831 2987 128,26
1910 9416 5338 4078 130,90
1920 12568 0,00
1930 11997 0,00

Matrikuleringar

Om matrikulert Etter 1907 Protokoll Skattelister begynner med gatenummerering


Kart

Kart over Tonsberg Kart datert 1868 Amt2 jarlsberg-og-larviks-amt-28-nord 1868.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_jarlsberg-og-larviks-amt-28-nord_1868.jpg,1868

Kart datert 1868 Amt2 jarlsberg-og-larviks-amt-28-soer 1868.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_jarlsberg-og-larviks-amt-28-soer_1868.jpg,1868

Kart datert 1904 Amt2 jarlsberg-og-larviks-amt-43 1904.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_jarlsberg-og-larviks-amt-43_1904.jpg,1904

Kart datert 1930 Q34Tonsberg.tif.jpg