Tonsberg FT

Fra hbrgeo

Tønsberg

169: Tønsberg, Tonsberg

Folketellinger

 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)0
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 0
 • Antall bosteder (1900) 650
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)9772
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 9339
 • Antall bosteder (1900) 742
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910


Tellekretser

Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene

1900

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Nedre Langgd. - Nedre Langgd. FT1900 DA, Ft1900 0 0
2 Nedre Langgd. - Nedre Langgd. FT1900 DA, Ft1900 0 0
3 Nedre Langgd. - Nedre Langgd. FT1900 DA, Ft1900 0 0
4 Øvre Langgd - Øvre Langgd. FT1900 DA, Ft1900 0 0
5 Møllergd. - Store Langgd. FT1900 DA, Ft1900 0 0
6 Store Langgd - Store Lang gd FT1900 DA, Ft1900 0 0
7 Nordbyen - Norbyen FT1900 DA, Ft1900 0 0
8 Store Langgd - Nordbyen FT1900 DA, Ft1900 0 0
9 Øvre Langgd. - Store Langgd. FT1900 DA, Ft1900 0 0
10 Øvre Langgd - Borgerskole gd. FT1900 DA, Ft1900 0 0
11 Øvre Langgd. - Øvre Langgd. FT1900 DA, Ft1900 0 0
12 Møllebakveien - Øvre Langgd. FT1900 DA, Ft1900 0 0
13 Store Kammegd. - Møllebakveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
14 Møllebakveien - Gunarsbøveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
15 Tjømø gd - Krog gd. FT1900 DA, Ft1900 0 0
16 Møllebakken - Tjømø gd FT1900 DA, Ft1900 0 0
17 Toldbo gd - Torvgd. FT1900 DA, Ft1900 0 0
18 Toldbo gd. - Toldbod- Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
19 Bagler gd - Toldbo gd. FT1900 DA, Ft1900 0 0
20 Slotsbakken - Bagler gd FT1900 DA, Ft1900 0 0
21 Grev Vedels gd - Slotsbakken FT1900 DA, Ft1900 0 0
22 Farmandsvei - Grev Vedels gd FT1900 DA, Ft1900 0 0
23 Forstadens Mellem Gade - Farmandsveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
24 Forst. Søndre Tvergde - Østre Slotsbjergstræde FT1900 DA, Ft1900 0 0
25 Tomteløkken - Løkke FT1900 DA, Ft1900 0 0
26 Løkke no - Byfogdeløkken FT1900 DA, Ft1900 0 0
27 Gunarsby - Gunarsbyveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
28 Gunarsby - Gunarsby FT1900 DA, Ft1900 0 0
29 Gunarsby - Gunarsby FT1900 DA, Ft1900 0 0
30 Gunarby - Gunarsby Sven Foyns Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
31 Teglhagen vestre - Kjærlighedsveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
32 Teie - Rævodden FT1900 DA, Ft1900 0 0
33 Løkke - Løkke FT1900 DA, Ft1900 0 0

1910

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Nedre Langgate - Nedre Langgate DA, Ft1910 613 629
2 Storgate - Storgate DA, Ft1910 745 712
3 Nordbyens gate - Klostergate DA, Ft1910 591 626
4 Klostergangen - Skibsgate DA, Ft1910 815 838
5 Øvre Langgate - Øvre Langgate DA, Ft1910 806 830
6 Graabrødregate - Fayes gate DA, Ft1910 461 471
7 Toldbodgate - Kongegate DA, Ft1910 626 677
8 Baglergate - Haakon gamles gate DA, Ft1910 374 403
9 Nedre Slotsgade - Farmandsveien DA, Ft1910 1246 1365
10 Grev Wedels gate - Valløveien DA, Ft1910 776 812
11 Valløveien - Holstestad DA, Ft1910 434 421
12 Gabriel Chri. gate - Jernbane gate DA, Ft1910 698 753
13 Gunnarsbøvei - St. Jørgens gate DA, Ft1910 514 546
14 Svend Foyns gate - Træleborg DA, Ft1910 302 312
15 Rævodden - Granli DA, Ft1910 338 377

Gatetabell

Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert. Befolkningen i stadardiserte gater med 1 bosted er også utelatt

1900

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Anders Madsensgt Anders Madsens gd , Anders Madsens gd 5 0 0 DA, Ft1900
Baglergt Bagler gd , Baglergd. 12 0 0 DA, Ft1900
Borgerskolegt Borgerskole gd , Borgerskole gd. 6 0 0 DA, Ft1900
Danekleven Danekleven , Danekleven 3 0 0 DA, Ft1900
Dannekleven Dannekleven , Dannekleven 2 0 0 DA, Ft1900
Fagerheim Fagerheim , Fagerheim 5 0 0 DA, Ft1900
Farmandsvei Farmandsvei , Farmandsvei 6 0 0 DA, Ft1900
Farmandsveien Farmandsveien , Farmandsveien 16 0 0 DA, Ft1900
Forst. Mellemgt Forst. Mellem gd , Forst. Mellemgd 12 0 0 DA, Ft1900
Forst. Nordre Tvergte Forst. Nordre Tvergde , Forst. Nordre Tvergde 2 0 0 DA, Ft1900
Forst. Søndre Tvergte Forst. Søndre Tvergde , Forst. Søndre Tvergde 5 0 0 DA, Ft1900
Forst. Under fjeldet Forst. Under fjeldet , Forst. Under fjeldet 2 0 0 DA, Ft1900
Forst. Øvre Tvergte Forst. Øvre Tvergde , Forst. Øvre Tvergde 2 0 0 DA, Ft1900
Forstadens Mellemgt Forstadens Mellem gd. , Forstadens Mellem Gade 23 0 0 DA, Ft1900
Grev Vedelsgt Grev Vedels gd , Grev Vedelsgd. 10 0 0 DA, Ft1900
Grev Wedelsgt Grev Wedels Gade , Grev Wedels Gade 4 0 0 DA, Ft1900
Gunarby Gunarby , Gunarby 4 0 0 DA, Ft1900
Gunarbyveien Gunarbyveien , Gunarbyveien 2 0 0 DA, Ft1900
Gunarsby Gunarsby , Gunarsby 43 0 0 DA, Ft1900
Gunarsbyveien Gunarsbyveien , Gunarsbyveien 5 0 0 DA, Ft1900
Gunarsbøveien Gunarsbøveien , Gunarsbøveien 7 0 0 DA, Ft1900
Høtorvet Høtorvet , Høtorvet 2 0 0 DA, Ft1900
Haakon den Gamlesgt Haakon den Gamles Gade , Haakon den Gamles Gade 6 0 0 DA, Ft1900
Isgt Isgaden , Isgaden 2 0 0 DA, Ft1900
Kaldnæs Kaldnæs , Kaldnæs 4 0 0 DA, Ft1900
Kammegt Kamme Gade , Kammegd 3 0 0 DA, Ft1900
Kjærlighedsveien Kjærlighedsveien , Kjærlighedsveien 4 0 0 DA, Ft1900
Kongegt Konge gd , Konge gd 6 0 0 DA, Ft1900
Kroggt Krog gd. , Krog gd. 14 0 0 DA, Ft1900
Lille Kammegt Lille Kammegd. , Lille Kammegd. 5 0 0 DA, Ft1900
Løkke Løkke , Løkke 21 0 0 DA, Ft1900
Løkke no Løkke no 34 , Løkke no 40 2 0 0 DA, Ft1900
Løkke nr. Løkke nr. 21 , Løkke nr. 13 5 0 0 DA, Ft1900
Løkkegt Løkke Gade , Løkke Gade 2 0 0 DA, Ft1900
Munkegt Munkegd , Munkegd. 8 0 0 DA, Ft1900
Møllebakken Møllebakken , Møllebakken 11 0 0 DA, Ft1900
Møllebakveien Møllebakveien , Møllebakveien 23 0 0 DA, Ft1900
Møllergt Møller Gade , Møllergaden 7 0 0 DA, Ft1900
Nedre Langgt Nedre Langgd , Nedre Langgd. 44 0 0 DA, Ft1900
Nordbyen Nordbyen , Nordbyen 20 0 0 DA, Ft1900
Præstegt Præstegd. , Præstegd. 3 0 0 DA, Ft1900
Raadhusgt Raadhusgd , Raadhusgd 2 0 0 DA, Ft1900
Skibsgt Skibsgd , Skibsgd. 2 0 0 DA, Ft1900
Slotsbakken Slotsbakken , Slotsbakken 10 0 0 DA, Ft1900
Slotsgt Slots gd , Slots gd 6 0 0 DA, Ft1900
Store Kammegt Store Kammegd. , Store Kammegd. 13 0 0 DA, Ft1900
Store Langgt Store Langgd , Store Langgd. 61 0 0 DA, Ft1900
Store Tvergt Store Tvergd , Store Tvergd 6 0 0 DA, Ft1900
Sv. Foynsgt Sv. Foyns gd , Sv. Foyns gd 2 0 0 DA, Ft1900
Sverresgt Sverresgd. , Sverres Gade 7 0 0 DA, Ft1900
Teglhagen Nordbyen Teglhagen Nordbyen , Teglhagen Nordbyen 2 0 0 DA, Ft1900
Teglhagen østre Teglhagen østre , Teglhagen østre 3 0 0 DA, Ft1900
Teie Teie , Teie 7 0 0 DA, Ft1900
Tjømøgt Tjømø gd , Tjømøgd 6 0 0 DA, Ft1900
Toldbodgt Toldbod Gade , Toldbod Gade 4 0 0 DA, Ft1900
Toldbogt Toldbo gd. , Toldbogd. 14 0 0 DA, Ft1900
Tomteløkken Tomteløkken , Tomteløkken 14 0 0 DA, Ft1900
Torvet Torvet , Torvet 2 0 0 DA, Ft1900
Torvgt Torvgd. , Torvgaden 5 0 0 DA, Ft1900
Øvre Langgt Øvre Langgd. , Øvre Lang gd 58 0 0 DA, Ft1900
 • Antall gater: 60
 • Antall bosteder (1 utelatt): 592
 • Antall tilstede (1 utelatt): 0

1910

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Anders Madsensgt Anders Madsens gate 1 , Anders Madsens gate 4 4 44 49 DA, Ft1900
Baglergt Baglergate 1 , Baglergate 16 16 195 214 DA, Ft1900
Birkebeinergt Birkebeinergate 1 , Birkebeinergate 2 2 13 13 DA, Ft1900
Blancasgt Blancas gate 1 , Blancas gate 18 17 116 132 DA, Ft1900
Bullsgt Bulls gate 2 , Bulls gate 11 9 83 91 DA, Ft1900
Conradisgt Conradis gate 1 , Conradis gate 9 9 120 124 DA, Ft1900
Danakleven'sgt Danakleven's gate 1 , Danakleven's gate 5 5 40 43 DA, Ft1900
Fagerheim Fagerheim 404 , Fagerheim 404bc?? 15 174 195 DA, Ft1900
Farmandsveien Farmandsveien 1 , Farmandsveien 26 22 359 378 DA, Ft1900
Fayesgt Fayes gate 1 , Fayes gate 12 12 145 149 DA, Ft1900
Fr. Hansens Løkke Fr. Hansens Løkke 390a , Fr. Hansens Løkke 390 7 76 81 DA, Ft1900
Frodeløkken 19 parcel Frodeløkken 19 parcel 3 , Frodeløkken 19 parcel 16 3 23 28 DA, Ft1900
Frodeløkken 19, Frodeløkken 19, 17 , Frodeløkken 19, 2 5 52 52 DA, Ft1900
Gabriel Christiansgt Gabriel Christians gate 3 , Gabriel Christians gate 5 2 39 44 DA, Ft1900
Grev Vedelsgt Grev Vedels gate 4 , Grev Vedels gate 14 2 38 40 DA, Ft1900
Grev Wedelsgt Grev Wedels gate 1 , Grev Wedels gate 15 13 107 109 DA, Ft1900
Grønvold Grønvold 31 , Grønvold 31 2 13 14 DA, Ft1900
Graabrødregt Graabrødregate 1 , Graabrødregate 27 27 316 322 DA, Ft1900
Gunnarsbøvei Gunnarsbøvei 1 , Gunnarsbøvei 10 10 68 72 DA, Ft1900
Harald Haarfagresgt Harald Haarfagres gate 2 , Harald Haarfagres gate 8 5 48 47 DA, Ft1900
Hertug Guttormsgt Hertug Guttorms gate 1 , Hertug Guttorms gate 34 33 450 509 DA, Ft1900
Haakon gamlesgt Haakon gamles gate 1 , Haakon gamles gate 9 9 129 134 DA, Ft1900
Jernbanegt Jernbanegaden 5 , Jernbane gate 7 2 10 12 DA, Ft1900
Kaldnæs Kaldnæs 406 , Kaldnæs 406 3 18 21 DA, Ft1900
Kammegt Kammegate 1 , Kammegate 10 9 73 82 DA, Ft1900
Kanalen Kanalen 407 , Kanalen 407 9 59 69 DA, Ft1900
Kapt. Hoffs allè Kapt. Hoffs allè 5 , Kapt. Hoffs allè 20 6 61 66 DA, Ft1900
Klostergangen Klostergangen 1 , Klostergangen 3 3 78 80 DA, Ft1900
Klostergt Klostergate 1 , Klostergate 11 11 92 100 DA, Ft1900
Kong Halfdansgt Kong Halfdans gate 1 , Kong Halfdans gate 12 8 131 136 DA, Ft1900
Kongegt Kongegate 1 , Kongegate 7 7 109 120 DA, Ft1900
Løkkegt Løkkegate 1 , Løkkegate 20 2 17 17 DA, Ft1900
Magnus Lagabøtersgt Magnus Lagabøters gate 1 , Magnus Lagabøters gate 3 3 25 26 DA, Ft1900
Munkebakken Munkebakken 2 , Munkebakken 4 2 19 17 DA, Ft1900
Munkegt Munkegate 1 , Munkegate 16 12 119 125 DA, Ft1900
Møllegt Møllegate 1 , Møllegate 12 11 158 162 DA, Ft1900
Nedre Langgt Nedre Langgate 1 , Nedre Langgate 49 46 613 629 DA, Ft1900
Nedre Slotsgt Nedre Slotsgade 1 , Nedre Slotsgade 10 10 113 124 DA, Ft1900
Nordbyensgt Nordbyens gate 1 , Nordbyens gate 34 34 361 384 DA, Ft1900
Peder Lagmandsgt Peder Lagmandsgate 1 , Peder Lagmandsgate 3 3 32 34 DA, Ft1900
Præstegt Præstegate 1 , Præstegate 11 11 146 158 DA, Ft1900
Reidar Sendemansgt Reidar Sendemansgate 1 , Reidar Sendemansgate 10 7 76 85 DA, Ft1900
Raadhusgt Raadhusgate 1 , Raadhusgate 4 3 43 36 DA, Ft1900
Skibsgt Skibsgate 2 , Skibsgate 4 2 19 20 DA, Ft1900
Skiringsalsgt Skiringsalsgate 1 , Skiringsalsgate 7 4 38 40 DA, Ft1900
Snorresgt Snorres gate 5 , Snorresgate 6 13 190 198 DA, Ft1900
St. Olavsgt St. Olavs gate 31 , St. Olavs gate 9 28 355 385 DA, Ft1900
St. Stefansgt St. Stefans gate 1 , St. Stefans gate 4 3 47 54 DA, Ft1900
Stoltenberggt Stoltenberg gate 33 , Stoltenberg gate 37 2 39 41 DA, Ft1900
Stoltenbergsgt Stoltenbergs gate 4 , Stoltenbergs gate 31 18 278 286 DA, Ft1900
Storgt Storgate 3 , Storgate 58 54 745 712 DA, Ft1900
Sv. Foynsgt Sv. Foyns gate 2 , Sv. Foyns gate 8 4 48 50 DA, Ft1900
Svend Foynsgt Svend Foyns gate 10 , Svend Foyns gate 3 3 271 282 DA, Ft1900
Sverre'sgt Sverre's gate 1 , Sverre's gate 6 5 50 55 DA, Ft1900
Teglhagen Teglhagen 398 , Teglhagen 402 6 77 72 DA, Ft1900
Tjømøgt Tjømøgate 1 , Tjømøgate 9 9 105 105 DA, Ft1900
Toldbodgt Toldbodgate 1 , Toldbodgate 25 23 433 465 DA, Ft1900
Tordenskjoldgt Tordenskjold gate 1 , Tordenskjold gate 13 3 13 13 DA, Ft1900
Torvgt Torvgate 1 , Torvgate 6 6 64 65 DA, Ft1900
Valløveien Valløveien 2 , Valløveien 19 16 201 185 DA, Ft1900
Øvre Langgt Øvre Langgate 1 , Øvre Langgate 69 59 806 830 DA, Ft1900
Øvre Slotsgt Øvre Slotsgade 2 , Øvre Slotsgate 6 4 60 65 DA, Ft1900