Tonsberg

Fra hbrgeo

Tonsberg

169 Tønsberg

NSD kommnr: 705 NSD : I 1876 ble deler av Sem (0721) (61 pers.) og Nøtterøy (0722) (102 pers.) lagt til Tønsberg (0705).

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett M []

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 03.08.1833? Sett i kraft frå 01.07.1833? Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort [? Lov]

Grenseutviding ved lov av 06.04.1876 Sett i kraft frå 01.01.1877 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1875 1.65
1910 1.62 1.62
1930 4.47 4.44

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1891 6818 3831 2987 128.26
1920 12568 0.00
1930 11997 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert 1900-1910 Protokoll


Kart

Kart over Tonsberg datert 1868 kart Amt2 jarlsberg-og-larviks-amt-28-nord 1868.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_jarlsberg-og-larviks-amt-28-nord_1868.jpg,1868

Kart over Tonsberg datert 1868 kart Amt2 jarlsberg-og-larviks-amt-28-soer 1868.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_jarlsberg-og-larviks-amt-28-soer_1868.jpg,1868

Kart over Tonsberg datert 1904 kart Amt2 jarlsberg-og-larviks-amt-43 1904.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_jarlsberg-og-larviks-amt-43_1904.jpg,1904


Tonsberg

169 Tønsberg

Folketellinger

Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)0 Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 0 Antall bosteder (1900) 650 Vi telling i Digitalarkivet DA FT1900

Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)9772 Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 9339 Antall bosteder (1900) 742 Vi telling i Digitalarkivet DA FT1910


Tellekretser

Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet

1900

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Nedre Langgd. - Nedre Langgd. FT1900 DA, Ft1900 0 0
2 Nedre Langgd. - Nedre Langgd. FT1900 DA, Ft1900 0 0
3 Nedre Langgd. - Nedre Langgd. FT1900 DA, Ft1900 0 0
4 Øvre Langgd - Øvre Langgd. FT1900 DA, Ft1900 0 0
5 Møllergd. - Store Langgd. FT1900 DA, Ft1900 0 0
6 Store Langgd - Store Lang gd FT1900 DA, Ft1900 0 0
7 Nordbyen - Norbyen FT1900 DA, Ft1900 0 0
8 Store Langgd - Nordbyen FT1900 DA, Ft1900 0 0
9 Øvre Langgd. - Store Langgd. FT1900 DA, Ft1900 0 0
10 Øvre Langgd - Borgerskole gd. FT1900 DA, Ft1900 0 0
11 Øvre Langgd. - Øvre Langgd. FT1900 DA, Ft1900 0 0
12 Møllebakveien - Øvre Langgd. FT1900 DA, Ft1900 0 0
13 Store Kammegd. - Møllebakveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
14 Møllebakveien - Gunarsbøveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
15 Tjømø gd - Krog gd. FT1900 DA, Ft1900 0 0
16 Møllebakken - Tjømø gd FT1900 DA, Ft1900 0 0
17 Toldbo gd - Torvgd. FT1900 DA, Ft1900 0 0
18 Toldbo gd. - Toldbod- Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
19 Bagler gd - Toldbo gd. FT1900 DA, Ft1900 0 0
20 Slotsbakken - Bagler gd FT1900 DA, Ft1900 0 0
21 Grev Vedels gd - Slotsbakken FT1900 DA, Ft1900 0 0
22 Farmandsvei - Grev Vedels gd FT1900 DA, Ft1900 0 0
23 Forstadens Mellem Gade - Farmandsveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
24 Forst. Søndre Tvergde - Østre Slotsbjergstræde FT1900 DA, Ft1900 0 0
25 Tomteløkken - Løkke FT1900 DA, Ft1900 0 0
26 Løkke no - Byfogdeløkken FT1900 DA, Ft1900 0 0
27 Gunarsby - Gunarsbyveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
28 Gunarsby - Gunarsby FT1900 DA, Ft1900 0 0
29 Gunarsby - Gunarsby FT1900 DA, Ft1900 0 0
30 Gunarby - Gunarsby Sven Foyns Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
31 Teglhagen vestre - Kjærlighedsveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
32 Teie - Rævodden FT1900 DA, Ft1900 0 0
33 Løkke - Løkke FT1900 DA, Ft1900 0 0

1910

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Nedre Langgate - Nedre Langgate DA, Ft1910 613 629
2 Storgate - Storgate DA, Ft1910 745 712
3 Nordbyens gate - Klostergate DA, Ft1910 591 626
4 Klostergangen - Skibsgate DA, Ft1910 815 838
5 Øvre Langgate - Øvre Langgate DA, Ft1910 806 830
6 Graabrødregate - Fayes gate DA, Ft1910 461 471
7 Toldbodgate - Kongegate DA, Ft1910 626 677
8 Baglergate - Haakon gamles gate DA, Ft1910 374 403
9 Nedre Slotsgade - Farmandsveien DA, Ft1910 1246 1365
10 Grev Wedels gate - Valløveien DA, Ft1910 776 812
11 Valløveien - Holstestad DA, Ft1910 434 421
12 Gabriel Chri. gate - Jernbane gate DA, Ft1910 698 753
13 Gunnarsbøvei - St. Jørgens gate DA, Ft1910 514 546
14 Svend Foyns gate - Træleborg DA, Ft1910 302 312
15 Rævodden - Granli DA, Ft1910 338 377

Gatetabell

Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert

1900

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Anders Madsens gt Anders Madsens gd , Anders Madsens gd 5 0 0 DA, Ft1900
Bagler gt Bagler gd , Bagler gd 8 0 0 DA, Ft1900
Baglergt Bagler Gade , Bagler Gade 3 0 0 DA, Ft1900
Borgerskole gt Borgerskole gd , Borgerskole gd 2 0 0 DA, Ft1900
Borgerskole gt. Borgerskole gd. , Borgerskole gd. 4 0 0 DA, Ft1900
Danekleven Danekleven , Danekleven 3 0 0 DA, Ft1900
Dannekleven Dannekleven , Dannekleven 2 0 0 DA, Ft1900
Fagerheim Fagerheim , Fagerheim 5 0 0 DA, Ft1900
Farmandsvei Farmandsvei , Farmandsvei 6 0 0 DA, Ft1900
Farmandsveien Farmandsveien , Farmandsveien 16 0 0 DA, Ft1900
Forst. Mellem gt Forst. Mellem gd , Forst. Mellem gd 9 0 0 DA, Ft1900
Forst. Mellemgt Forst. Mellemgd , Forst. Mellemgd 3 0 0 DA, Ft1900
Forst. Nordre Tvergte Forst. Nordre Tvergde , Forst. Nordre Tvergde 2 0 0 DA, Ft1900
Forst. Søndre Tvergte Forst. Søndre Tvergde , Forst. Søndre Tvergde 5 0 0 DA, Ft1900
Forst. Under fjeldet Forst. Under fjeldet , Forst. Under fjeldet 2 0 0 DA, Ft1900
Forst. Øvre Tvergte Forst. Øvre Tvergde , Forst. Øvre Tvergde 2 0 0 DA, Ft1900
Forstadens Mellem gt Forstadens Mellem gd , Forstadens Mellem gd 9 0 0 DA, Ft1900
Forstadens Mellem gt. Forstadens Mellem gd. , Forstadens Mellem gd. 3 0 0 DA, Ft1900
Forstadens Mellemgt Forstadens Mellem Gade , Forstadens Mellem Gade 9 0 0 DA, Ft1900
Forstadens Mellemgt. Forstadens Mellemgd. , Forstadens Mellemgd. 2 0 0 DA, Ft1900
Grev Vedels gt Grev Vedels gd , Grev Vedels gd 9 0 0 DA, Ft1900
Grev Wedelsgt Grev Wedels Gade , Grev Wedels Gade 4 0 0 DA, Ft1900
Gunarby Gunarby , Gunarby 4 0 0 DA, Ft1900
Gunarbyveien Gunarbyveien , Gunarbyveien 2 0 0 DA, Ft1900
Gunarsby Gunarsby , Gunarsby 43 0 0 DA, Ft1900
Gunarsbyveien Gunarsbyveien , Gunarsbyveien 5 0 0 DA, Ft1900
Gunarsbøveien Gunarsbøveien , Gunarsbøveien 7 0 0 DA, Ft1900
Høtorvet Høtorvet , Høtorvet 2 0 0 DA, Ft1900
Haakon den Gamlesgt Haakon den Gamles Gade , Haakon den Gamles Gade 6 0 0 DA, Ft1900
Isgt Isgaden , Isgaden 2 0 0 DA, Ft1900
Kaldnæs Kaldnæs , Kaldnæs 4 0 0 DA, Ft1900
Kammegt Kamme Gade , Kammegd 3 0 0 DA, Ft1900
Kjærlighedsveien Kjærlighedsveien , Kjærlighedsveien 4 0 0 DA, Ft1900
Konge gt Konge gd , Konge gd 4 0 0 DA, Ft1900
Konge gt. Konge gd. , Konge gd. 2 0 0 DA, Ft1900
Krog gt. Krog gd. , Krog gd. 13 0 0 DA, Ft1900
Lille Kammegt. Lille Kammegd. , Lille Kammegd. 3 0 0 DA, Ft1900
Løkke Løkke , Løkke 21 0 0 DA, Ft1900
Løkke no Løkke no 34 , Løkke no 40 2 0 0 DA, Ft1900
Løkke nr. Løkke nr. 21 , Løkke nr. 13 5 0 0 DA, Ft1900
Løkkegt Løkke Gade , Løkke Gade 2 0 0 DA, Ft1900
Munkegt Munkegd , Munkegd 4 0 0 DA, Ft1900
Munkegt. Munkegd. , Munkegd. 4 0 0 DA, Ft1900
Møllebakken Møllebakken , Møllebakken 11 0 0 DA, Ft1900
Møllebakveien Møllebakveien , Møllebakveien 23 0 0 DA, Ft1900
Møllergt Møller Gade , Møllergaden 4 0 0 DA, Ft1900
Møllergt. Møllergd. , Møllergd. 3 0 0 DA, Ft1900
Nedre Langgt Nedre Langgd , Nedre Langgd 4 0 0 DA, Ft1900
Nedre Langgt. Nedre Langgd. , Nedre Langgd. 40 0 0 DA, Ft1900
Nordbyen Nordbyen , Nordbyen 20 0 0 DA, Ft1900
Præstegt. Præstegd. , Præstegd. 3 0 0 DA, Ft1900
Raadhusgt Raadhusgd , Raadhusgd 2 0 0 DA, Ft1900
Slots gt Slots gd , Slots gd 5 0 0 DA, Ft1900
Slotsbakken Slotsbakken , Slotsbakken 10 0 0 DA, Ft1900
Store Kammegt. Store Kammegd. , Store Kammegd. 13 0 0 DA, Ft1900
Store Lang gt Store Lang gd , Store Lang gd 3 0 0 DA, Ft1900
Store Langgt Store Langgd , Store Lang Gade 27 0 0 DA, Ft1900
Store Langgt. Store Langgd. , Store Langgd. 30 0 0 DA, Ft1900
Store Tvergt Store Tvergd , Store Tvergd 6 0 0 DA, Ft1900
Sv. Foyns gt Sv. Foyns gd , Sv. Foyns gd 2 0 0 DA, Ft1900
Sverresgt Sverres Gade , Sverres Gade 3 0 0 DA, Ft1900
Sverresgt. Sverresgd. , Sverresgd. 4 0 0 DA, Ft1900
Teglhagen Nordbyen Teglhagen Nordbyen , Teglhagen Nordbyen 2 0 0 DA, Ft1900
Teglhagen østre Teglhagen østre , Teglhagen østre 3 0 0 DA, Ft1900
Teie Teie , Teie 7 0 0 DA, Ft1900
Tjømø gt Tjømø gd , Tjømø gd 5 0 0 DA, Ft1900
Toldbo gt Toldbo gd , Toldbo gd 3 0 0 DA, Ft1900
Toldbo gt. Toldbo gd. , Toldbo gd. 4 0 0 DA, Ft1900
Toldbodgt Toldbod Gade , Toldbod Gade 4 0 0 DA, Ft1900
Toldbogt. Toldbogd. , Toldbogd. 6 0 0 DA, Ft1900
Tomteløkken Tomteløkken , Tomteløkken 14 0 0 DA, Ft1900
Torvet Torvet , Torvet 2 0 0 DA, Ft1900
Torvgt Torvgd , Torvgaden 2 0 0 DA, Ft1900
Torvgt. Torvgd. , Torvgd. 2 0 0 DA, Ft1900
Øvre Lang gt Øvre Lang gd , Øvre Lang gd 4 0 0 DA, Ft1900
Øvre Langgt Øvre Langgd , Øvre Lang Gade 14 0 0 DA, Ft1900
Øvre Langgt. Øvre Langgd. , Øvre Langgd. 40 0 0 DA, Ft1900

1910

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Anders Madsensgt Anders Madsens gate 1 , Anders Madsens gate 4 4 44 49 DA, Ft1900
Baglergt Baglergate 1 , Baglergate 16 16 195 214 DA, Ft1900
Birkebeinergt Birkebeinergate 1 , Birkebeinergate 2 2 13 13 DA, Ft1900
Blancasgt Blancas gate 1 , Blancas gate 18 17 116 132 DA, Ft1900
Bullsgt Bulls gate 2 , Bulls gate 11 9 83 91 DA, Ft1900
Conradisgt Conradis gate 1 , Conradis gate 9 9 120 124 DA, Ft1900
Danakleven'sgt Danakleven's gate 1 , Danakleven's gate 5 5 40 43 DA, Ft1900
Fagerheim Fagerheim 404 , Fagerheim 404bc?? 15 174 195 DA, Ft1900
Farmandsveien Farmandsveien 1 , Farmandsveien 26 22 359 378 DA, Ft1900
Fayesgt Fayes gate 1 , Fayes gate 12 12 145 149 DA, Ft1900
Fr. Hansens Løkke Fr. Hansens Løkke 390a , Fr. Hansens Løkke 390 7 76 81 DA, Ft1900
Frodeløkken 19 parcel Frodeløkken 19 parcel 3 , Frodeløkken 19 parcel 16 3 23 28 DA, Ft1900
Frodeløkken 19, Frodeløkken 19, 17 , Frodeløkken 19, 2 5 52 52 DA, Ft1900
Gabriel Christiansgt Gabriel Christians gate 3 , Gabriel Christians gate 5 2 39 44 DA, Ft1900
Grev Vedelsgt Grev Vedels gate 4 , Grev Vedels gate 14 2 38 40 DA, Ft1900
Grev Wedelsgt Grev Wedels gate 1 , Grev Wedels gate 15 13 107 109 DA, Ft1900
Grønvold Grønvold 31 , Grønvold 31 2 13 14 DA, Ft1900
Graabrødregt Graabrødregate 1 , Graabrødregate 27 27 316 322 DA, Ft1900
Gunnarsbøvei Gunnarsbøvei 1 , Gunnarsbøvei 10 10 68 72 DA, Ft1900
Harald Haarfagresgt Harald Haarfagres gate 2 , Harald Haarfagres gate 8 5 48 47 DA, Ft1900
Hertug Guttormsgt Hertug Guttorms gate 1 , Hertug Guttorms gate 34 33 450 509 DA, Ft1900
Haakon gamlesgt Haakon gamles gate 1 , Haakon gamles gate 9 9 129 134 DA, Ft1900
Jernbanegt Jernbanegaden 5 , Jernbane gate 7 2 10 12 DA, Ft1900
Kaldnæs Kaldnæs 406 , Kaldnæs 406 3 18 21 DA, Ft1900
Kammegt Kammegate 1 , Kammegate 10 9 73 82 DA, Ft1900
Kanalen Kanalen 407 , Kanalen 407 9 59 69 DA, Ft1900
Kapt. Hoffs allè Kapt. Hoffs allè 5 , Kapt. Hoffs allè 20 6 61 66 DA, Ft1900
Klostergangen Klostergangen 1 , Klostergangen 3 3 78 80 DA, Ft1900
Klostergt Klostergate 1 , Klostergate 11 11 92 100 DA, Ft1900
Kong Halfdansgt Kong Halfdans gate 1 , Kong Halfdans gate 12 8 131 136 DA, Ft1900
Kongegt Kongegate 1 , Kongegate 7 7 109 120 DA, Ft1900
Løkkegt Løkkegate 1 , Løkkegate 20 2 17 17 DA, Ft1900
Magnus Lagabøtersgt Magnus Lagabøters gate 1 , Magnus Lagabøters gate 3 3 25 26 DA, Ft1900
Munkebakken Munkebakken 2 , Munkebakken 4 2 19 17 DA, Ft1900
Munkegt Munkegate 1 , Munkegate 16 12 119 125 DA, Ft1900
Møllegt Møllegate 1 , Møllegate 12 11 158 162 DA, Ft1900
Nedre Langgt Nedre Langgate 1 , Nedre Langgate 49 46 613 629 DA, Ft1900
Nedre Slotsgt Nedre Slotsgade 1 , Nedre Slotsgade 10 10 113 124 DA, Ft1900
Nordbyensgt Nordbyens gate 1 , Nordbyens gate 34 34 361 384 DA, Ft1900
Peder Lagmandsgt Peder Lagmandsgate 1 , Peder Lagmandsgate 3 3 32 34 DA, Ft1900
Præstegt Præstegate 1 , Præstegate 11 11 146 158 DA, Ft1900
Reidar Sendemansgt Reidar Sendemansgate 1 , Reidar Sendemansgate 10 7 76 85 DA, Ft1900
Raadhusgt Raadhusgate 1 , Raadhusgate 4 3 43 36 DA, Ft1900
Skibsgt Skibsgate 2 , Skibsgate 4 2 19 20 DA, Ft1900
Skiringsalsgt Skiringsalsgate 1 , Skiringsalsgate 7 4 38 40 DA, Ft1900
Snorresgt Snorres gate 5 , Snorresgate 6 13 190 198 DA, Ft1900
St. Olavsgt St. Olavs gate 31 , St. Olavs gate 9 28 355 385 DA, Ft1900
St. Stefansgt St. Stefans gate 1 , St. Stefans gate 4 3 47 54 DA, Ft1900
Stoltenberggt Stoltenberg gate 33 , Stoltenberg gate 37 2 39 41 DA, Ft1900
Stoltenbergsgt Stoltenbergs gate 4 , Stoltenbergs gate 31 18 278 286 DA, Ft1900
Storgt Storgate 3 , Storgate 58 54 745 712 DA, Ft1900
Sv. Foynsgt Sv. Foyns gate 2 , Sv. Foyns gate 8 4 48 50 DA, Ft1900
Svend Foynsgt Svend Foyns gate 10 , Svend Foyns gate 3 3 271 282 DA, Ft1900
Sverre'sgt Sverre's gate 1 , Sverre's gate 6 5 50 55 DA, Ft1900
Teglhagen Teglhagen 398 , Teglhagen 402 6 77 72 DA, Ft1900
Tjømøgt Tjømøgate 1 , Tjømøgate 9 9 105 105 DA, Ft1900
Toldbodgt Toldbodgate 1 , Toldbodgate 25 23 433 465 DA, Ft1900
Tordenskjoldgt Tordenskjold gate 1 , Tordenskjold gate 13 3 13 13 DA, Ft1900
Torvgt Torvgate 1 , Torvgate 6 6 64 65 DA, Ft1900
Valløveien Valløveien 2 , Valløveien 19 16 201 185 DA, Ft1900
Øvre Langgt Øvre Langgate 1 , Øvre Langgate 69 59 806 830 DA, Ft1900
Øvre Slotsgt Øvre Slotsgade 2 , Øvre Slotsgate 6 4 60 65 DA, Ft1900


Slutt