Svolver Geo

Fra hbrgeo

Svolvær

465 Svolver

NSD kommnr: 1806 NSD : Utskilt som ladested ved lov fra 15/3-1918 fra Vågan herred (1865)

Rettar

Ladestadsrett 15.03.1918 Kjøpstadsrett ? []

Utvidingar

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1920 3,3 3,3
1930 3,3 3,3

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1930 2722 0,00

Matrikuleringar

Om matrikulert Protokoll