Svelvik FT

Fra hbrgeo

Svelvik

155: Svelvik, Svelvik

Folketellinger

 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)0
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 0
 • Antall bosteder (1900) 247
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)1028
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 946
 • Antall bosteder (1900) 237
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910


Tellekretser

Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene

1900

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Stor Gade - Tømmeraas Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
2 Stor Gade - Stor Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
3 Stor Gade - Præste Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
4 Stykket - Kirke = Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
5 Brænna Gade - Brænna Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
6 Torvet - Stor Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
7 Stor Gade - Stor Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
8 Stor Gade - Stor Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0

1910

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Strandgate - Søndre Brænnagate DA, Ft1910 456 500
2 Søndre Brænnagate - Storgate DA, Ft1910 490 528

Gatetabell

Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert. Befolkningen i stadardiserte gater med 1 bosted er også utelatt

1900

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Bedehusgt Bedehus Gade , Bedehus Gade 3 0 0 DA, Ft1900
Brinchsgt Brinchs Gade , Brinchs Gade 8 0 0 DA, Ft1900
Brænnagt Brænna Gade , Brænna Gade 35 0 0 DA, Ft1900
Kirke =gt Kirke = Gade , Kirke = Gade 14 0 0 DA, Ft1900
Præstegt Præste Gade , Præste Gade 7 0 0 DA, Ft1900
Storgt Stor Gade , Storgade 154 0 0 DA, Ft1900
Strandgt Strand Gade , Strand Gade 2 0 0 DA, Ft1900
Stykket Stykket , Stykket 2 0 0 DA, Ft1900
Torvet Torvet , Torvet 7 0 0 DA, Ft1900
Tømmeraasgt Tømmeraas Gade , Tømmeraas Gade 12 0 0 DA, Ft1900
 • Antall gater: 10
 • Antall bosteder (1 utelatt): 244
 • Antall tilstede (1 utelatt): 0

1910

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Brinchsgt Brinchsgate 21 , Brinchsgate 33 9 37 42 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegate 83 , Kirkegate 96a 14 49 50 DA, Ft1900
Myhresgt Myhresgate 51a , Myhresgate 61a 3 14 17 DA, Ft1900
Nordre Brænna Nordre Brænna 147 , Nordre Brænna 149 2 12 12 DA, Ft1900
Nordre Brænnagt Nordre Brænnagate 150 , Nordre Brænnagate 153 5 20 24 DA, Ft1900
Prestegt Prestegate 58 , Prestegate 63a 6 22 22 DA, Ft1900
Storgt Storgate 7 , Storgate 251 163 659 707 DA, Ft1900
Strandgt Strandgate 1 , Strandgate 18a 10 37 41 DA, Ft1900
Søndre Brænnagt Søndre Brænnagate 100 , Søndre Brænnagate 113 18 66 80 DA, Ft1900
Tømmeraasgt Tømmeraasgate 11a , Tømmeraasgate 28a 3 16 18 DA, Ft1900