Steinkjer Geo

Fra hbrgeo

Steinkjær

412 Steinkjer

NSD kommnr: 1702 NSD : Utskilt som ladested ved lov fra 23/1-1858 fra Stod herred (1734) I 1941 og 1948 ble deler av Ogndal (1732) overført til Steinkjer. I 1948 ble en del av Egge (1733) lagt til Steinkjer (1702).

Rettar

Ladestadsrett 07.05.1857 Kjøpstadsrett ? []

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 06.12.1901 Sett i kraft frå 01.01.1902 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prop 1/1901-02 Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 0,87 0,81
1900 0,87 0,81
1910 0,87 0,81
1920 0,9 0,84
1930 0,9 0,84

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1865 1150 0,00
1875 1427 0,00
1891 1866 1036 830 124,82
1910 2459 1375 1084 126,85
1930 2749 0,00

Matrikuleringar

Om matrikulert Etter 1910 Protokoll


Kart

Kart over Steinkjer Kart datert 1882 Amt2 nordre-trondhjems-amt-61 1882.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_nordre-trondhjems-amt-61_1882.jpg,1882