Steinkjer FT

Fra hbrgeo

Steinkjær

412: Steinkjær, Steinkjer

Folketellinger

 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)0
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 0
 • Antall bosteder (1900) 314
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)2432
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 2442
 • Antall bosteder (1900) 264
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910


Tellekretser

Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene

1900

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Kongens Gade - Nyveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
2 Bratte Gade - Vaterlandsgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
3 Kongens Gade - Dronningens Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
4 Brostrædet - Toldbod Gaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
5 Nedre Elvegade - Torvgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
6 Hjørnet af Torv & østre Nygade - Strandgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
7 Kongens Gade - St. Olafs Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
8 Øvre Elve Gade - Tordenskjolds Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0

1910

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Kongensgate - Mølleveien DA, Ft1910 561 557
2 Kongensgate - Tolbodgate DA, Ft1910 370 367
3 Nedre Elvegate - Nedre Elvegate DA, Ft1910 445 447
4 Kongensgate - Kongensgate DA, Ft1910 510 499
5 Øvre Elvegate - Nye skolegaard DA, Ft1910 556 562

Gatetabell

Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert. Befolkningen i stadardiserte gater med 1 bosted er også utelatt

1900

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Bakkegt Bakkegaden , Bakke Gade 2 0 0 DA, Ft1900
Bakkestrædet Bakkestrædet , Bakkestrædet 5 0 0 DA, Ft1900
Bakkestrædetgt Bakkestrædet Gade , Bakkestrædet Gade 2 0 0 DA, Ft1900
Brattegt Bratte Gade , Bratte Gade 6 0 0 DA, Ft1900
Brostrædet Brostrædet , Brostrædet 9 0 0 DA, Ft1900
Dronningensgt Dronningens Gade , Dronningens Gade 6 0 0 DA, Ft1900
Fjordgt Fjordgaden , Fjordgaden 2 0 0 DA, Ft1900
Grønnegt Grønne Gade , Grønne Gade 11 0 0 DA, Ft1900
Hjørnet af Brattegt og Dronningensgt Hjørnet af Brattegade og Dronningens Gade , Hjørnet af Brattegade og Dronningens Gade 2 0 0 DA, Ft1900
Hjørnet af Dronningensgt og Bakkegt Hjørnet af Dronningens Gade og Bakke Gade , Hjørnet af Dronningens Gade og Bakke Gade 3 0 0 DA, Ft1900
Hjørnet af søndregt og øvre Tvergt Hjørnet af søndre Gade og øvre Tver Gaden , Hjørnet af søndre Gade og øvre Tver Gaden 2 0 0 DA, Ft1900
Kirkegt Kirke Gaden , Kirke Gaden 3 0 0 DA, Ft1900
Kongensgt Kongens Gade , Kongens Gade 59 0 0 DA, Ft1900
Nedre Elvegt Nedre Elvegade , Nedre Elvegade 16 0 0 DA, Ft1900
Nordre Elvegt Nordre Elvegaden , Nordre Elvegaden 2 0 0 DA, Ft1900
Nordregt Nordre Gade , Nordre Gade 5 0 0 DA, Ft1900
Nyveien Nyveien , Nyveien 2 0 0 DA, Ft1900
Prindsensgt Prindsens Gade , Prindsens Gade 16 0 0 DA, Ft1900
St. Olafsgt St. Olafs Gade , St. Olafs Gade 8 0 0 DA, Ft1900
Strandgt Strand Gaden , Strandgaden 27 0 0 DA, Ft1900
Sverresgt Sverres Gade , Sverres Gade 7 0 0 DA, Ft1900
Søndregt Søndre Gade , Søndre Gade 20 0 0 DA, Ft1900
Toldbodgt Toldbod gaden , Toldbod Gaden 8 0 0 DA, Ft1900
Tordenskjoldsgt Tordenskjolds Gade , Tordenskjolds Gade 3 0 0 DA, Ft1900
Torvgt Torvgaden , Torvgaden 11 0 0 DA, Ft1900
Vestre Nygt Vestre Nygade , Vestre Nygade 7 0 0 DA, Ft1900
Østre Nygt Østre Ny Gade , Østre Nygade 5 0 0 DA, Ft1900
Øvre Elvegt Øvre Elve Gade , Øvre Elve Gade 30 0 0 DA, Ft1900
Øvre Tvergt Øvre Tver Gade , Øvre Tver Gade 3 0 0 DA, Ft1900
 • Antall gater: 29
 • Antall bosteder (1 utelatt): 282
 • Antall tilstede (1 utelatt): 0

1910

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Angellsgt Angellsgate , Angellsgate 3 33 35 DA, Ft1900
Bakkestræde Bakkestræde , Bakkestræde 8 43 43 DA, Ft1900
Brattegt Brattegate , Brattegate 8 59 59 DA, Ft1900
Dronningensgt Dronningensgate , Dronningensgate 11 87 83 DA, Ft1900
Fjordgt Fjordgaten , Fjordgaten 3 21 22 DA, Ft1900
Grønnegt Grønnegate , Grønnegate 12 90 90 DA, Ft1900
Jernbanegt Jernbanegate , Jernbanegate 7 72 75 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegate , Kirkegate 6 88 84 DA, Ft1900
Kongensgt Kongensgate , Kongensgate 49 457 455 DA, Ft1900
Nedre Elvegt Nedre Elvegate , Nedre Elvegate 15 143 142 DA, Ft1900
Nordregt Nordregate , Nordregate 4 45 45 DA, Ft1900
Nyveien Nyveien , Nyveien 5 50 51 DA, Ft1900
Prindsensgt Prindsensgate , Prindsensgate 14 148 139 DA, Ft1900
St. Hansgt St. Hansgate , St. Hansgate 2 15 15 DA, Ft1900
St. Olavsgt St. Olavsgate , St. Olavsgate 7 64 58 DA, Ft1900
Strandgt Strandgaten , Strandgaten 9 72 71 DA, Ft1900
Strandveien Strandveien , Strandveien 2 37 38 DA, Ft1900
Sverresgt Sverresgate , Sverresgate 7 52 54 DA, Ft1900
Søndregt Søndregate , Søndregate 24 232 229 DA, Ft1900
Tolbodgt Tolbodgate , Tolbodgate 4 30 32 DA, Ft1900
Torvgt Torvgaten , Torvgaten 9 134 135 DA, Ft1900
Vaterlandsgt Vaterlandsgate , Vaterlandsgate 3 26 27 DA, Ft1900
Vestre Nygt Vestre Nygate , Vestre Nygate 4 59 61 DA, Ft1900
Østre Nygt Østre Nygate , Østre Nygate 5 37 38 DA, Ft1900
Øvre Elvegt Øvre Elvegate , Øvre Elvegate 25 253 255 DA, Ft1900
Øvre Tvergt Øvre Tvergate , Øvre Tvergate 7 61 63 DA, Ft1900