Stavern Geo

Fra hbrgeo

Stavern

176 Stavern

NSD kommnr: 708 NSD : Fredriksværn (0798) ble kjøpsted ved Lov fra 13/6-1943 under navnet Stavern. I 1949 ble Brunlanes (0726) overført til Stavern (0708) Folkem.i 1950: 33 pers.

Rettar

Ladestadsrett 13.08.1799 Kjøpstadsrett 1942 []

Utvidingar

Matrikuleringar

Om matrikulert 1937? Protokoll Skattelister begynner med gatenummerering