Stavanger

Fra hbrgeo

Stavanger

264 Stavanger

NSD kommnr: 1103 NSD : I 1879 ble deler av Hetland (1126) (1357 pers.) lagt til Stavanger. I 1923 ble deler av Hetland (1126) (3063 pers.) lagt til Stavanger. I 1953 ble en del av Hetland (1126) (831 pers.) lagt til Stavanger.

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett M []

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 12.07.1848 Sett i kraft frå 01.01.1849 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Grenseutviding ved lov av 25.02.1866 Sett i kraft frå 01.01.1867 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Grenseutviding ved lov av 04.05.1878 Sett i kraft frå 01.01.1879 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Grenseutviding ved lov av 13.07.1905 Sett i kraft frå 01.01.1906 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1867 3.8268
1891 6.26 6.02
1900 6.26 6.02
1910 7.41 7.17
1920 7.41 6.76
1930 9.89 9.26

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1835 4857 0.00
1845 8646 0.00
1855 11717 0.00
1865 16647 0.00
1875 19004 0.00
1891 22483 12788 9695 131.90
1910 36621 20531 16090 127.60
1920 43778 0.00
1930 46780 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert 1900-1910 Protokoll


Kart

Kart over Stavanger Kart datert 90px Amt2 stavanger-amt-16 1882-90px.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_stavanger-amt-16_1882-90px.jpg,90px

Kart datert 1882 Amt2 stavanger-amt-16 1882.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_stavanger-amt-16_1882.jpg,1882

Kart datert 1938 Amt2 stavanger-amt-39 1938.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_stavanger-amt-39_1938.jpg,1938

Kart datert 1855 Amt2 stavanger-amt-5 1855.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_stavanger-amt-5_1855.jpg,1855

Kart datert 1930 Q34Stavanger.tif.jpg


Kart datert 1911 Fil:1911 - Hetland 2 960x.jpg


Kart datert 1911 Fil:1911 - Stavanger 2 960x.jpg


Kart datert

Amt2 stavanger-amt-11-noe 1871.jpg

Amt2 stavanger-amt-11-sv 1871.jpg