Stathelle FT

Fra hbrgeo

Stathelle

186: Stathelle, Stathelle

Folketellinger

 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)499
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 470
 • Antall bosteder (1900) 114
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)485
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 463
 • Antall bosteder (1900) 98
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910


Tellekretser

Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene

1900

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Hovedveien - Bunæs FT1900 DA, Ft1900 184 198
002a 8de linie på fjeldet - Øst for Storgaden FT1900 DA, Ft1900 286 301

1910

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Hovedgate - Brokkebakken DA, Ft1910 463 485

Gatetabell

Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert. Befolkningen i stadardiserte gater med 1 bosted er også utelatt

1900

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
2den linie på fjeldet 2den linie på fjeldet , 2den linie på fjeldet 2 0 0 DA, Ft1900
7de linie på fjeldet 7de linie på fjeldet , 7de linie på fjeldet 2 0 0 DA, Ft1900
8de linie på fjeldet 8de linie på fjeldet , 8de linie på fjeldet 2 0 0 DA, Ft1900
Brokkebakken Brokkebakken , Brokkebakken 6 22 24 DA, Ft1900
Fjeldet Fjeldet , Fjeldet 26 114 126 DA, Ft1900
Glosebakken Glosebakken , Glosebakken 2 9 10 DA, Ft1900
Hovedveien Hovedveien , Hovedveien 5 21 21 DA, Ft1900
Hovedveien til Møllen Hovedveien til Møllen , Hovedveien til Møllen 3 9 11 DA, Ft1900
i Løkkegt i Løkkegaden , i Løkkegaden 2 14 14 DA, Ft1900
I vest for hovedveien I vest for hovedveien , I vest for Hovedveien 2 7 7 DA, Ft1900
Vest Bugtebakken i Bugten Vest Bugtebakken i Bugten , Vest Bugtebakken i Bugten 11 47 48 DA, Ft1900
Vest for Hovedveien Vest for Hovedveien , Vest for Hovedveien 9 50 50 DA, Ft1900
Vest for veien til Mølletangen Vest for veien til Mølletangen , Vest for Veien til Mølletangen 6 18 19 DA, Ft1900
Vest Veien til Mølletangen Vest Veien til Mølletangen , Vest Veien til Mølletangen 2 13 15 DA, Ft1900
Øst Bugtebakken Øst Bugtebakken , Øst Bugtebakken 4 19 20 DA, Ft1900
Øst Bugtebakken i Bugten Øst Bugtebakken i Bugten , Øst Bugtebakken i Bugten 3 11 11 DA, Ft1900
Øst for Hovedveien Øst for Hovedveien , Øst for Hovedveien 8 32 35 DA, Ft1900
Øst for Storgt Øst for Storgaden , Øst for Storgaden 2 4 4 DA, Ft1900
Øst for Veien til Mølletangen Øst for Veien til Mølletangen , Øst for Veien til Mølletangen 3 5 7 DA, Ft1900
 • Antall gater: 19
 • Antall bosteder (1 utelatt): 100
 • Antall tilstede (1 utelatt): 395

1910

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Brokkebakken Brokkebakken 65 , Brokkebakken 67 3 11 12 DA, Ft1900
Bugten Bugten 78 , Bugten 69 25 101 112 DA, Ft1900
Dalen Dalen 24 , Dalen 49 2 10 9 DA, Ft1900
Fjeldet Fjeldet 36 , Fjeldet 55 14 58 61 DA, Ft1900
Glosebakken Glosebakken 51 , Glosebakken 48 8 31 33 DA, Ft1900
Hovedgt Hovedgate 2b , Hovedgate 106 33 164 170 DA, Ft1900
Løkkegt Løkkegate 5 , Løkkegate 6 2 16 17 DA, Ft1900