Son Geo

Fra hbrgeo

Son

32 Son

NSD kommnr: 201 NSD : Opprettet før 1825. Innlemmet i Vestby (0211) i 1964.

Rettar

Ladestadsrett 27.08.1847 Kjøpstadsrett ? []

Utvidingar

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 0,2 0,2
1900 0,2 0,2
1910 0,2 0,2
1920 0,2 0,2
1930 0,2 0,2

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1801 379 0,00
1835 392 0,00
1845 396 0,00
1855 457 0,00
1865 677 0,00
1875 748 0,00
1891 769 404 365 110,68
1910 550 314 236 133,05
1930 595 0,00

Matrikuleringar

Om matrikulert Protokoll