Son FT

Fra hbrgeo

Son

32: Son, Son

Folketellinger

  • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)749
  • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 715
  • Antall bosteder (1900) 102
  • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
  • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)604
  • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 550
  • Antall bosteder (1900) 102
  • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910


Tellekretser

Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene

1900

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 - FT1900 DA, Ft1900 715 749

1910

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Hus - Hus DA, Ft1910 550 604

1910

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Hus Hus 2 , Hus 132 102 550 604 DA, Ft1900