Sokndal Geo

Fra hbrgeo

Sokndal

244 Sokndal

NSD kommnr: 1107 NSD : I 1944 ble Sogndal (1107) innlemmet i Sokndal (1111).

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett []

Utvidingar

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 0,19 0,19
1900 0,19 0,19
1910 0,19 0,19
1920 0,63 0,63
1930 0,63 0,63

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1801 104 0,00
1835 331 0,00
1845 348 0,00
1855 388 0,00
1865 507 0,00
1875 490 0,00
1891 461 250 211 118,48
1910 358 204 154 132,47
1930 311 0,00

Matrikuleringar

Om matrikulert Protokoll