Sokndal FT

Fra hbrgeo

Sokndal

244: Sokndal, Sokndal Sogndalstrand

Folketellinger

 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)0
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 0
 • Antall bosteder (1900) 93
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)360
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 344
 • Antall bosteder (1900) 86
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910


Tellekretser

Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene

1900

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
!! - FT1900 DA, Ft1900 0 0
1 Elvegaden - Elvegaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
2 Sokndalsstrand - Sokndalsstrand FT1900 DA, Ft1900 0 0
3 Rægefjord - Havne FT1900 DA, Ft1900 0 0

1910

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Strandgate - Aarosgate DA, Ft1910 246 255
2 Rekefjordgate - Havnegate DA, Ft1910 98 105

Gatetabell

Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert. Befolkningen i stadardiserte gater med 1 bosted er også utelatt

1900

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Elvegt Elvegaden , Elvegaden 32 0 0 DA, Ft1900
Rægefjord Rægefjord , Rægefjord 27 0 0 DA, Ft1900
Sokndalsstrand Sokndalsstrand , Sokndalsstrand 22 0 0 DA, Ft1900
Sokndalsstrand, Sokndalsstrand, , Sokndalsstrand, 9 0 0 DA, Ft1900
 • Antall gater: 4
 • Antall bosteder (1 utelatt): 90
 • Antall tilstede (1 utelatt): 0

1910

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Rekefjordgt Rekefjordgate , Rekefjordgate 24 97 104 DA, Ft1900
Strandgt Strandgate , Strandgate 44 184 191 DA, Ft1900
Øvre Strandgt Øvre Strandgate , Øvre Strandgate 8 31 31 DA, Ft1900
Aarosgt Aarosgate , Aarosgate 9 31 33 DA, Ft1900