Skudeneshavn Geo

Fra hbrgeo

Skudeneshavn

276 Skudeneshavn

NSD kommnr: 1104 NSD : Utskilt som ladested ved Lov fra 11/6-1857 fra Skudnes herred (1150).

Rettar

Ladestadsrett 11.07.1857 Kjøpstadsrett ? []

Utvidingar

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 0,48 0,48
1900 0,48 0,48
1910 0,48 0,48
1920 0,48 0,48
1930 0,46 0,46

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1865 1209 0,00
1875 1224 0,00
1891 1123 617 506 121,94
1910 1129 636 493 129,01
1930 1198 0,00

Matrikuleringar

Om matrikulert Protokoll