Skien Geo

Fra hbrgeo

Skien

179 Skien

NSD kommnr: 806 NSD : I 1916 ble deler av Gjerpen (0812) (1332 pers.) og Solum (0818) (1042 pers.) lagt til Skien.

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett M []

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 26.08.1854 Sett i kraft frå 31.12.1855 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Framlegg til grenseutvidning i Odelstingsproposisjon Ot.Prop 45/1915

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1867 1,2756
1875 2,13
1891 2,13 1,68
1900 2,13 1,68
1910 2,13 1,68
1920 6,65 6,2
1930 6,65 6,2

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1801 1812 0,00
1835 2625 0,00
1845 3677 0,00
1855 4024 0,00
1865 4776 0,00
1875 5362 0,00
1891 8959 4732 4227 111,95
1910 12099 6410 5689 112,67
1920 16525 0,00
1930 15596 0,00

Matrikuleringar

Om matrikulert 1911/1928 Protokoll Ja, skal skannes


Kart

Kart over Skien Kart datert 1889 Amt2 bratsberg-amt-23-nord 1889.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_bratsberg-amt-23-nord_1889.jpg,1889

Kart datert 1889 Amt2 bratsberg-amt-23-soer 1889.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_bratsberg-amt-23-soer_1889.jpg,1889

Kart datert 1900 Amt2 bratsberg-amt-29 1900.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_bratsberg-amt-29_1900.jpg,1900

Kart datert 1908 Amt2 bratsberg-amt-46-oest 1908.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_bratsberg-amt-46-oest_1908.jpg,1908

Kart datert 1908 Amt2 bratsberg-amt-46-vest 1908.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_bratsberg-amt-46-vest_1908.jpg,1908

Kart datert 1930 Q34Skien.tif.jpg


Kart datert 1835 Map1835.jpg


Kart datert 1868 Map1868.jpg


Kart datert 1882 Map1882-16mill.jpg


Kart datert Skien.jpg