Sarpsborg Geo

Fra hbrgeo

Sarpsborg

18 Sarpsborg

NSD kommnr: 102 NSD : Deler av Tune herred (0130) er blitt overført til Saprsborg i 1911 (696 pers. e. Folketellingen i 1910), 1924 (1008 pers. etter folketellingen i 1920) og 1957 (60 pers.)

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett M/15.08.1839 http://www.nb.no/statsmaktene/nb/bd053e353d3d27912da3ef4db077c14c?index=0#127 [1]

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 19.05.1883 Sett i kraft frå 01.01.1884 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon 11/1883 Kunngjort Lov

Grenseutviding ved lov av 08.08.1924 Sett i kraft frå 01.07.1925 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon 39/1924 Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1867 1,2756
1875 0,34
1891 3,84 3,53
1900 3,84 3,53
1910 3,84 3,53
1920 7,43 5,44
1930 8,3 6,31

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1845 1325 0,00
1855 1937 0,00
1865 2989 0,00
1875 3272 0,00
1891 2936 1562 1374 113,68
1910 10018 5132 4886 105,03
1920 10947 0,00
1930 12392 0,00

Matrikuleringar

Om matrikulert Etter 1910 Protokoll


Kart

Kart over Sarpsborg Kart datert 1930 Q34Sarpsborg.tif.jpg