Sandefjord Geo

Fra hbrgeo

Sandefjord

172 Sandefjord

NSD kommnr: 706 NSD : I 1931 ble en del av Sandar (0724) lagt til Sandefjord (0706). Folkem.i 1930: 66 pers. I 1950 ble en del av Sandar (0724) lagt til Sandefjord (0706). Folkem. I 1950: 228 pers.

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett 23.06.1845 http://www.nb.no/statsmaktene/nb/6c4c11fad213d3cb8b4aaac3dd16a10f?index=0#63 [1]

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 29.06.1888 Sett i kraft frå 01.01.1889 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prop 25/1888 Kunngjort Lov

Grenseutviding ved lov av 24.06.1931 Sett i kraft frå 01.07.1931 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prop 55/1931 Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 1,12 1,12
1900 1,12 1,12
1910 1,12 1,12
1920 1,23 1,23
1930 1,48 1,48

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1801 373 0,00
1835 703 0,00
1845 794 0,00
1855 1165 0,00
1865 1797 0,00
1875 2307 0,00
1891 3903 2205 1698 129,86
1910 4864 2762 2102 131,40
1920 5651 0,00
1930 5930 0,00

Matrikuleringar

Om matrikulert 1900-1910 Protokoll


Kart

Kart over Sandefjord Kart datert 1881 Amt2 jarlsberg-og-larviks-amt-42 1881.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_jarlsberg-og-larviks-amt-42_1881.jpg,1881

Kart datert 1930 Q34Sandefjord.tif.jpg