Sandefjord FT

Fra hbrgeo

Sandefjord

172: Sandefjord, Sandefjord

Folketellinger

 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)0
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 0
 • Antall bosteder (1900) 430
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)5180
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 4816
 • Antall bosteder (1900) 524
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910


Tellekretser

Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene

1900

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Armgaden - Vestre gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
2 Pukkestad - Solvang FT1900 DA, Ft1900 0 0
3 Nordre gade - Langgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
4 Bugaardsgade - Langgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
5 Bugaardsgade - Torvgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
6 Langgade - Badehusgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
7 Bjerggade - Jernbanegade FT1900 DA, Ft1900 0 0
8 Strandvejen - Bjerggade FT1900 DA, Ft1900 0 0
9 Bryggegade - Østre Strandgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
10 Grønligade - Bjerggade FT1900 DA, Ft1900 0 0
11 Grønligade - Grønligade FT1900 DA, Ft1900 0 0

1910

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 - Gogstadgate DA, Ft1910 399 436
2 Damveien - Bjerggate DA, Ft1910 424 460
3 Strandgate - Havnegate DA, Ft1910 313 327
4 Badehusgate - Badehusgate DA, Ft1910 359 384
5 Christopher Hvidts Plats - Torvgangen DA, Ft1910 477 507
6 Ebbesens gate - Torvgate DA, Ft1910 258 271
7 Dronningens gate - Kirkegate DA, Ft1910 337 349
8 - Sverres gate DA, Ft1910 460 492
9 Kongens gate - Kongens gate DA, Ft1910 465 498
10 Prinsens gate - Prinsens gate DA, Ft1910 566 621
11 Hystadveien - Pukkestadveien %Hystadveien% DA, Ft1910 307 334
12 Floers gate - Tidemands gate DA, Ft1910 451 501

Gatetabell

Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert. Befolkningen i stadardiserte gater med 1 bosted er også utelatt

1900

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Armgt Armgaden 227 , Armgaden 224 7 0 0 DA, Ft1900
Badehusgt Badehusgade 93b , Badehusgade 84e 5 0 0 DA, Ft1900
Bjerggt Bjerggade 2 , Bjerggade 49b 53 0 0 DA, Ft1900
Bryggegt Bryggegade 267 , Bryggegade 266 2 0 0 DA, Ft1900
Bugaardsgt Bugaardsgade 138a , Bugaardsgade 169 38 0 0 DA, Ft1900
Grønligt Grønligade 301 , Grønligade 275 66 0 0 DA, Ft1900
Hjertnæsgt Hjertnæsgade 334 , Hjertnæsgade 354a 21 0 0 DA, Ft1900
Jernbanegt Jernbanegade 184b , Jernbanegade 378 5 0 0 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegade 136a , Kirkegade 137a 6 0 0 DA, Ft1900
Langgt Langgade 128 , Langgade 203 20 0 0 DA, Ft1900
Løkkegt Løkkegaden 177 , Løkkegade 176 8 0 0 DA, Ft1900
Myrgt Myrgaden 248 , Myrgaden 246 9 0 0 DA, Ft1900
Nedre Strandgt Nedre Strandgade 62 , Nedre Strandgade 64 6 0 0 DA, Ft1900
Nordre Ruklegt Nordre Ruklegade 263a , Nordre Ruklegade 262 5 0 0 DA, Ft1900
Nordregt Nordre gade 223b , Nordre gade 167c 15 0 0 DA, Ft1900
Nygt Nygaden 119 , Nygade 115 7 0 0 DA, Ft1900
Pukkestad Pukkestad , Pukkestad 23 0 0 DA, Ft1900
Skippergt Skippergade 69a , Skippergade 79 12 0 0 DA, Ft1900
Solvang Solvang , Solvang 11 0 0 DA, Ft1900
Storgt Storgade 120 , Storgade 104 20 0 0 DA, Ft1900
Strandvejen Strandvejen 3 , Strandvejen 57c 18 0 0 DA, Ft1900
Søndre Ruklegt Søndre Ruklegade 260 , Søndre Ruklegade 253b 13 0 0 DA, Ft1900
Torvet Torvet 93d , Torvet 86b 3 0 0 DA, Ft1900
Torvgangen Torvgangen 87b , Torvgangen 116 5 0 0 DA, Ft1900
Torvgt Torvgade 95b , Torvgade 91 13 0 0 DA, Ft1900
Vestre Strandgt Vestre Strandgade 68 , Vestre Strandgade 63c 9 0 0 DA, Ft1900
Vestregt Vestre gade 235b , Vestre gade 236b 9 0 0 DA, Ft1900
Westregt Westre gade 232 , Westre gade 239 2 0 0 DA, Ft1900
Østre Strandgt Østre Strandgade 54d , Østre Strandgade 50a 9 0 0 DA, Ft1900
Østregt Østre gade 375 , Østre gade 259b 3 0 0 DA, Ft1900
 • Antall gater: 30
 • Antall bosteder (1 utelatt): 423
 • Antall tilstede (1 utelatt): 0

1910

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Badehusgt Badehusgate 2 , Badehusgate 7 11 69 71 DA, Ft1900
Bjerggt Bjerggate 1 , Bjerggate 38 51 358 384 DA, Ft1900
Brydesgt Brydes gate 1 , Brydes gate 13 12 79 83 DA, Ft1900
Damveien Damveien 2 , Damveien 9 2 19 21 DA, Ft1900
Dronningensgt Dronningens gate 1 , Dronningens gate 10 10 113 116 DA, Ft1900
Ebbesensgt Ebbesens gate 1 , Ebbesens gate 2 2 10 9 DA, Ft1900
Fjeldveien Fjeldveien 1 , Fjeldveien 13 9 40 47 DA, Ft1900
Floersgt Floers gate 1 , Floers gate 11 10 119 130 DA, Ft1900
Gogstadgt Gogstadgate 1 , Gogstadgate 10 9 47 50 DA, Ft1900
Havnegt Havnegate 1 , Havnegate 10 8 64 66 DA, Ft1900
Hjertnæspromenaden Hjertnæspromenaden 2 , Hjertnæspromenaden 25 14 72 82 DA, Ft1900
Hystadveien Hystadveien 24 , Hystadveien 22 3 24 24 DA, Ft1900
Jernbanealléen Jernbanealléen 1 , Jernbanealléen 23 12 177 191 DA, Ft1900
Kamfjordgt Kamfjordgate 2 , Kamfjordgate 56 31 273 303 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegate 6 , Kirkegate 1 3 21 24 DA, Ft1900
Kongensgt Kongens gate 1 , Kongens gate 41 39 465 498 DA, Ft1900
Landstadsgt Landstads gate 2 , Landstads gate 11 8 78 86 DA, Ft1900
Prinsensgt Prinsens gate 1 , Prinsens gate 54 41 566 621 DA, Ft1900
Pukkestadveien Pukkestadveien 2 , Pukkestadveien 20b 29 273 299 DA, Ft1900
Rosenvoldsgt Rosenvolds gate 1 , Rosenvolds gate 20 11 152 168 DA, Ft1900
Raadhusgt Raadhusgate 1 , Raadhusgate 22 13 139 133 DA, Ft1900
Schanchesgt Schanches gate 1 , Schanches gate 12 7 59 64 DA, Ft1900
Schroetersgt Schroeters gate 1 , Schroeters gate 15 13 85 101 DA, Ft1900
Skippergt Skippergate 1 , Skippergate 14 11 109 112 DA, Ft1900
Skolegt Skolegate 1 , Skolegate 2 3 26 18 DA, Ft1900
Skovveien Skovveien 1 , Skovveien 8 6 62 65 DA, Ft1900
Solveien Solveien 3 , Solveien 18 9 47 54 DA, Ft1900
Stockflethsgt Stockfleths gate 2 , Stockfleths gate 21 4 54 54 DA, Ft1900
Storgt Storgate 1 , Storgate 31 28 299 318 DA, Ft1900
Strandgt Strandgate 1 , Strandgate 11 10 64 64 DA, Ft1900
Sverresgt Sverres gate 2 , Sverres gate 9 14 189 219 DA, Ft1900
Søbergsgt Søbergs gate 2 , Søbergs gate 10 5 58 62 DA, Ft1900
Thaulowsgt Thaulows gate 1 , Thaulows gate 37 22 185 197 DA, Ft1900
Tidemandsgt Tidemands gate 1 , Tidemands gate 8 5 32 34 DA, Ft1900
Torvet Torvet 1 , Torvet 9 7 118 124 DA, Ft1900
Torvgangen Torvgangen 1 , Torvgangen 9 5 27 31 DA, Ft1900
Torvgt Torvgate 1 , Torvgate 30a 19 190 200 DA, Ft1900