Samleside

Fra hbrgeo

Samla bydata

Arendal

212 Arendal

NSD kommnr: 903 NSD : Kjøpstad i 1723. I 1902 ble Barbu herred (0990) i sin helhet lagt til Arendal. I 1944 ble en del av Austre Moland (0913) lagt til Arendal (0903) Folkem.i 1946: 13 pers.

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett 07.05.1723 [1]

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 28.03.1874 Sett i kraft frå 01.01.1875 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Grenseutviding ved lov av 25.05.1900 Sett i kraft frå 01.01.1902 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 0.34 0.34
1900 0.34 0.34
1910 15.61 15.5
1920 12.55 12.1
1930 12.1 11.65

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1835 3229 0.00
1845 3562 0.00
1855 4456 0.00
1865 3452 0.00
1875 4132 0.00
1891 4438 2729 1709 159.68
1910 9750 5610 4140 135.51
1920 10269 0.00
1930 10351 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert 1964? Protokoll Adressebok for Arendal 1964


Kart

Kart over Arendal datert 1868 kart Amt2 nedenes-amt-16 1868.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_nedenes-amt-16_1868.jpg,1868

Kart over Arendal datert 1884 kart Fil:Amt2 nedenes-amt-18 1884.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_nedenes-amt-18_1884.jpg,1884

Kart over Arendal datert 1881 kart Amt2 nedenes-amt-31-oest 1881.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_nedenes-amt-31-oest_1881.jpg,1881

Kart over Arendal datert 1881 kart Amt2 nedenes-amt-31-vest 1881.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_nedenes-amt-31-vest_1881.jpg,1881

Kart over Arendal datert 1930 kart Q34Arendal.tif.jpg


Kart over Arendal datert kart Arendal map 1904.jpg


Bergen

306 Bergen

NSD kommnr: 1301 NSD : 1877 ble Bergen Dom- og Korskirkesogns landdistr. 1281 innl. i Bergen. I 1915 ble Årstad 1280 innl. i Bergen. I 1921 deler av Laksevåg 1248 overført til Bergen. 1955 deler av Fana 1249 (Fyllingsdalen) overf. til Bergen.

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett M []

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 18.05.1876 Sett i kraft frå 01.01.1877 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Grenseutviding ved lov av 26.03.1915 Sett i kraft frå 01.07.1915 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Grenseutviding ved lov av 27.05.1921 Sett i kraft frå 01.07.1921 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1867 1.2756
1875 1.28
1891 13.55 13.03
1900 13.55 13.03
1910 13.55 13.03
1920 34.92 34.09
1930 35.96 35.13

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1835 22839 0.00
1845 23529 0.00
1855 25797 0.00
1865 27703 0.00
1875 33830 0.00
1891 52803 29007 23796 121.90
1910 75888 42142 33746 124.88
1920 91443 0.00
1930 98303 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert 1885-1900 Protokoll


Kart

Kart over Bergen datert 1864 kart Amt2 bergens-by-20 1864.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_bergens-by-20_1864.jpg,1864

Kart over Bergen datert 1885 kart Amt2 bergens-by-22 1885.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_bergens-by-22_1885.jpg,1885

Kart over Bergen datert 1907 kart Amt2 bergens-by-27 1907.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_bergens-by-27_1907.jpg,1907

Kart over Bergen datert 1930 kart Q34Bergen.tif.jpg


Bodø

444 Bodo

NSD kommnr: 1804 NSD : Kjøpstad 1816. I 1938 ble en del av Bodin herred (1843) (559 pers. e.folketellingen i 1930) lagt til Bodø. I 1959 ble en del av Bodin (1843) (1303 pers.) lagt til Bodø.

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett 20.05.1816 Stortingsforhandlinger, 1815/1816, part 4a, s. 383 (odelstingsvedtak 23.02.1816); part 5, s. 270 (lagtingsvedtak 29.03.1816) [2]

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 26.05.1900 Sett i kraft frå 01.01.1901 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 0.7 0.7
1900 0.7 0.7
1910 1.03 1.03
1920 1.03 1.03
1930 1.03 1.03

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1835 239 0.00
1845 258 0.00
1855 228 0.00
1865 519 0.00
1875 1519 0.00
1891 3791 1990 1801 110.49
1910 4895 2669 2226 119.90
1920 4698 0.00
1930 5142 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert 1885-1900 Protokoll


Kart

Kart over Bodo datert 1893 kart Fil:Amt2 nordlands-amt-29 1893.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_nordlands-amt-29_1893.jpg,1893

Kart over Bodo datert 1930 kart Q34Bodo.tif.jpg


Brevik

181 Brevik

NSD kommnr: 804 NSD : I 1845 ble Brevik (0804) utskilt som kjøpsted fra Eidanger (0813).

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett 23.06.1845 http://www.nb.no/statsmaktene/nb/6c4c11fad213d3cb8b4aaac3dd16a10f?index=0#7 [3]

Utvidingar

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 0.76 0.76
1900 0.76 0.76
1910 0.76 0.76
1920 0.76 0.76
1930 0.87 0.87

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1835 1167 0.00
1845 1455 0.00
1855 1813 0.00
1865 2162 0.00
1875 2252 0.00
1891 1993 1110 883 125.71
1910 2028 1115 913 122.12
1930 2387 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert Etter 1910 Protokoll


Brønnøysund

424 Bronnoysund

NSD kommnr: 1801 NSD : Utskilt som ladested i 1923 fra Brønnøy herred (1814).

Rettar

Ladestadsrett 14.07.1922 Kjøpstadsrett ? []

Utvidingar

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1930 4.78 4.71

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1930 1255 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert Protokoll


Drammen

139 Drammen

NSD kommnr: 602 NSD : Kjøpstad i 1811 med navnet Drammen, består av tidligere Bragernes og Strømsø kjøpstader. I 1951 ble en del av Lier (2719 pers) overført til Drammen (0602).

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett 19.06.1811 ? [4]

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 29.05.1869 Sett i kraft frå 01.01.1870 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1867 6.378
1875 5.74
1891 6.86 5.23
1900 6.86 5.23
1910 6.86 5.23
1920 7.01 5.67
1930 9.83 8.48

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1835 7250 0.00
1845 8376 0.00
1855 9916 0.00
1865 13032 0.00
1875 18643 0.00
1891 20437 10922 9515 114.79
1910 24937 13333 11604 114.90
1920 26204 0.00
1930 25493 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert 1900-1910 Protokoll


Kart

Kart over Drammen datert 1906 kart Amt2 buskerud-amt-50 1906.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_buskerud-amt-50_1906.jpg,1906

Kart over Drammen datert 1930 kart Q34Drammen.tif.jpg


Drøbak

36 Drobak

NSD kommnr: 203 NSD : Kjøpstad i 1842. I 1962 ble Drøbak bykommune (0203) og Frogn herred (0215) slått sammen til en herredskommune med navnet Frogn (0215).

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett 20.08.1842 http://www.nb.no/statsmaktene/nb/3dc33f6980fc343e5355cebf9e473e97?index=0#87 [5]

Utvidingar

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1867 1.2756
1875 0.79
1891 0.8 0.8
1900 0.8 0.8
1910 0.8 0.8
1920 0.83 0.83
1930 0.83 0.83

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1835 1314 0.00
1845 1350 0.00
1855 1637 0.00
1865 1662 0.00
1875 2047 0.00
1891 2147 1126 1021 110.28
1910 1879 1080 799 135.17
1930 2087 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert Etter 1910 Protokoll


Kart

Kart over Drobak datert 1890 kart Amt2 akershus-amt-62-oest 1890.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_akershus-amt-62-oest_1890.jpg,1890

Kart over Drobak datert 1890 kart Amt2 akershus-amt-62-vest 1890.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_akershus-amt-62-vest_1890.jpg,1890


Egersund

247 Egersund

NSD kommnr: 1101 NSD : I 1947 ble en del av Eigersund herred (1116) (515 pers.etter folketelling 1946) overført til Egersund.

Rettar

Ladestadsrett 18.07.1798 Kjøpstadsrett ? []

Utvidingar

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 0.32 0.32
1900 0.32 0.32
1910 0.32 0.32
1920 0.32 0.32
1930 0.64 0.59

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1835 1103 0.00
1845 1231 0.00
1855 1646 0.00
1865 2145 0.00
1875 2408 0.00
1891 2815 1567 1248 125.56
1910 3112 1795 1317 136.29
1930 3401 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert 1900-1910 Protokoll


Kart

Kart over Egersund datert 1868 kart Amt2 stavanger-amt-12 1868.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_stavanger-amt-12_1868.jpg,1868

Kart over Egersund datert 1896 kart Amt2 stavanger-amt-18 1896.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_stavanger-amt-18_1896.jpg,1896

Kart over Egersund datert 1857 kart Amt2 stavanger-amt-5a 1857.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_stavanger-amt-5a_1857.jpg,1857


Farsund

235 Farsund

NSD kommnr: 1003 NSD : Kjøpstad i 1795. I 1903 ble en del av Vanse (Lista) (1041) lagt til Farsund (1003) (199 pers.) I 1948 ble en del av Lista (1041) lag ttil Farsund (1003) Folkem.i 1946: 64 pers.

Rettar

Ladestadsrett 28.02.1795 Kjøpstadsrett ? []

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 21.04.1902 Sett i kraft frå 01.01.1903 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 0.24 0.24
1900 0.24 0.24
1910 0.42 0.42
1920 0.42 0.42
1930 0.42 0.42

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1835 918 0.00
1845 1095 0.00
1855 1170 0.00
1865 1416 0.00
1875 1419 0.00
1891 1518 876 642 136.45
1910 1417 824 593 138.95
1930 1538 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert 1900-1910 Protokoll


Kart

Kart over Farsund datert 1904 kart Amt2 lister-og-mandals-amt-49 1904.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_lister-og-mandals-amt-49_1904.jpg,1904


Flekkefjord

240 Flekkefjord

NSD kommnr: 1004 NSD : I 1842 ble Flekkefjord (1004) utskilt som kjøpstad fra Hitterøe og Næs (1042). I 1942 ble en del av Nes (1043) lag til Flekkefjord (1004). Folkem.i 1946 427 pers.

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett 08.08.1842 http://www.nb.no/statsmaktene/nb/3dc33f6980fc343e5355cebf9e473e97?index=0#109 [6]

Utvidingar

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 0.2 0.2
1900 0.2 0.2
1910 0.2 0.2
1920 0.25 0.25
1930 0.25 0.25

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1835 1276 0.00
1845 1610 0.00
1855 1551 0.00
1865 1622 0.00
1875 1651 0.00
1891 1541 906 635 142.68
1910 2201 1262 939 134.40
1930 2252 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert Etter 1910 Protokoll


Kart

Kart over Flekkefjord datert 1889 kart Amt2 lister-og-mandals-amt-45 1889.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_lister-og-mandals-amt-45_1889.jpg,1889


Florø

330 Floro

NSD kommnr: 1401 NSD : Utskilt som ladested ved lov fra 16.05.1860 fra Kinn (1437)

Rettar

Ladestadsrett 16.05.1860 Kjøpstadsrett ? []

Utvidingar

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 0.72 0.72
1900 0.72 0.72
1910 0.72 0.72
1920 0.72 0.72
1930 0.72 0.72

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1865 346 0.00
1875 503 0.00
1891 674 361 313 115.34
1910 1407 758 649 116.80
1930 1405 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert Protokoll


Fredrikstad

19 Fredrikstad

NSD kommnr: 103 NSD : Kjøpstad 1569.

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett 12.09.1567 [Norske Rigs-Registranter, bind 1, s. 572]

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 09.02.1866 Sett i kraft frå 01.01.1867 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1867 6.378
1875 10.86
1891 9.41 8.66
1900 9.41 8.66
1910 10.2 8.83
1920 10.2 8.83
1930 10.2 8.83

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1835 2405 0.00
1845 2716 0.00
1855 3486 0.00
1865 4820 0.00
1875 9616 0.00
1891 12292 6548 5744 114.00
1910 15481 8291 7190 115.31
1920 15563 0.00
1930 14053 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert 1900-1910 Protokoll


Kart

Kart over Fredrikstad datert 1912 kart Amt2 smaalenenes-amt-152b-oest 1912.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_smaalenenes-amt-152b-oest_1912.jpg,1912

Kart over Fredrikstad datert 1912 kart Amt2 smaalenenes-amt-152b-vest 1912.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_smaalenenes-amt-152b-vest_1912.jpg,1912

Kart over Fredrikstad datert 1930 kart Q34Fredrikstad.tif.jpg


Gjøvik

100 Gjovik

NSD kommnr: 502 NSD : Utskilt som kjøpsted ved Lov fra 5/12-1859 fra Vardal herred (0527). I 1921 ble en del av Vardal (0527) (723 pers.) overflrt til Gjøvik. I 1955 ble en del av Vardal (0527) (1372 pers.) overført til Gjøvik.

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett 26.11.1859 http://www.nb.no/statsmaktene/nb/a92f9cffc62d2d39a4771233f0ec558e?index=0#161 [7]

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 09.07.1920 Sett i kraft frå 01.07.1921 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1867 1.2756
1891 0.94 0.9
1900 0.94 0.9
1910 0.94 0.9
1920 2.07 0.94
1930 5.27 2.54

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1865 626 0.00
1875 1051 0.00
1891 1391 728 663 109.80
1910 4059 2177 1882 115.67
1920 4104 0.00
1930 5072 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert 1925 Protokoll Husnummer sammenholdt med kvartals- og tomtenummer samt gårds- og bruksnummer for eiendomme innen Gjøvik by


Kart

Kart over Gjovik datert kart Gjovik map 1901.jpg


Grimstad

214 Grimstad

NSD kommnr: 904 NSD : Kjøpstad ved lov i 1816. I 1873 ble en del av Fjære (0923) (948 pers.etter folketelling i 1875) lagt til Grimstad. I 1960 ble en del av Fjære (0923) (344 pers.) lagt til Grimstad.

Rettar

Ladestadsrett 20.04.1791 Kjøpstadsrett 06.06.1816 http://www.nb.no/statsmaktene/nb/55bb1871ed6106d001a5c857c5b54072?index=2#177 [8]

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 26.05.1877 Sett i kraft frå 01.01.1878 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 0.22 0.22
1900 0.22 0.22
1910 0.22 0.22
1920 0.65 0.65
1930 0.65 0.65

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1835 623 0.00
1845 806 0.00
1855 1124 0.00
1865 1501 0.00
1875 1657 0.00
1891 2880 1677 1203 139.40
1910 2116 1296 820 158.05
1930 2356 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert Etter 1910 Protokoll


Kart

Kart over Grimstad datert 1890 kart Amt2 nedenes-amt-19 1890.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_nedenes-amt-19_1890.jpg,1890


Halden

5 Halden

NSD kommnr: 101 NSD : Kjøpstad 1665. I 1936 og 1950 ble deler av Berg herred (0116) overført til Halden, hhv 255 og 317 pers.

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett 10.04.1665 [9]

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 07.02.1863 Sett i kraft frå 01.01.1864 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Grenseutviding ved lov av 15.08.1908 Sett i kraft frå 01.01.1909 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1867 1.2756
1875 1.94
1891 1.85 1.73
1900 1.85 1.73
1910 1.86 1.74
1920 2.07 1.88
1930 2.07 1.88

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1835 4921 0.00
1845 5790 0.00
1855 7408 0.00
1865 9219 0.00
1875 9792 0.00
1891 11159 5979 5180 115.42
1910 12023 6377 5646 112.95
1920 11149 0.00
1930 10337 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert 1982 Protokoll Ja, skal sendes i posten


Kart

Kart over Halden datert 1884 kart Amt2 smaalenenes-amt-131 1884.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_smaalenenes-amt-131_1884.jpg,1884

Kart over Halden datert 1930 kart Q34Halden.tif.jpg


Kart over Halden datert kart Halden map 1884.jpg


Hamar

62 Hamar

NSD kommnr: 401 NSD : Utskilt som kjøpstad ved lov av 26/4-1848 fra Vang herred (0414). I 1878 ble deler av Vang (0414) lagt til Hamar. I 1946 ble deler av Vang (0414) lagt til Hamar. I 1947 ble en del av Furnes herred (0413) overført til Hamar.

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett M/04.05.1848 http://www.nb.no/statsmaktene/nb/48067e13f23c753d012e0b7eadff93e4?index=1#225 [10]

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 06.06.1877 Sett i kraft frå 01.01.1878? Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 1.11 1.11
1900 1.11 1.11
1910 1.11 1.11
1920 1.12 1.12
1930 1.15 1.15

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1855 1025 0.00
1865 1868 0.00
1875 2188 0.00
1891 4013 2150 1863 115.41
1910 6171 3325 2846 116.83
1920 6406 0.00
1930 5922 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert 1900-1910 Protokoll


Kart

Kart over Hamar datert 1894 kart Amt2 hedemarkens-amt-50-oest 1894.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_hedemarkens-amt-50-oest_1894.jpg,1894

Kart over Hamar datert 1894 kart Amt2 hedemarkens-amt-50-vest 1894.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_hedemarkens-amt-50-vest_1894.jpg,1894

Kart over Hamar datert 1904 kart Amt2 hedemarkens-amt-55 1904.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_hedemarkens-amt-55_1904.jpg,1904

Kart over Hamar datert 1934 kart Amt2 hedemarkens-amt-75 1934.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_hedemarkens-amt-75_1934.jpg,1934

Kart over Hamar datert 1930 kart Q34Hamar.tif.jpg


Hammerfest

507 Hammerfest

NSD kommnr: 2001 NSD : Kjøpstad i 1787. I 1852 ble Hammerfest by g landsogn (2001) delt i Hammerfest by (2001) og Hammerfest landsogn (Sørøysund) (2016). I 1839 ble Måsøy (2018) utskilt fra Hammerfest by og landsogn.

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett 17.07.1789 [11]

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 03.06.1874 Sett i kraft frå 01.01.1875 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 4 3.74
1900 4 3.74
1910 4 3.74
1920 4 3.73
1930 4 3.73

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1835 391 0.00
1845 927 0.00
1855 1125 0.00
1865 1547 0.00
1875 2101 0.00
1891 2238 1040 1198 86.81
1910 2817 1430 1387 103.10
1930 3649 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert Protokoll


Kart

Kart over Hammerfest datert 1868 kart Amt2 finmarkens-amt-36 1868.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_finmarkens-amt-36_1868.jpg,1868

Kart over Hammerfest datert 1930 kart Q34Hammerfest.tif.jpg


Harstad

476 Harstad

NSD kommnr: 1901 NSD : Utskilt som ladested ved lov fra 9/6-1903 fra Trondes herred (1914).

Rettar

Ladestadsrett 09.06.1903 Kjøpstadsrett ? []

Utvidingar

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1910 0.68 0.68
1920 0.67 0.67
1930 0.68 0.68

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1910 2341 1137 1204 94.44
1930 3788 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert Protokoll


Kart

Kart over Harstad datert kart Reg.kart Harstad 1897.jpg


Haugesund

277 Haugesund

NSD kommnr: 1106 NSD : Utskilt som ladested ved Lov fra 26/8-1854 fra Torvastad herred (1152). I 1911 ble en del av Skare (1153) lagt til Haugesund (1106) (3847 pers.). I 1958 ble Skare herred (1153) innlemmet i Haugesund.

Rettar

Ladestadsrett 26.08.1854 Kjøpstadsrett 09.02.1866 http://www.nb.no/statsmaktene/nb/6f714b9c68203b458225b33041736a24?index=0#889 [12]

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 10.09.1909 Sett i kraft frå 01.01.1911 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1867 1.2756
1891 0.91 0.91
1900 0.91 0.91
1910 0.91 0.91
1920 3.53 3.53
1930 4.64 4.64

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1855 1066 0.00
1865 3221 0.00
1875 4102 0.00
1891 5382 3003 2379 126.23
1910 9108 4971 4137 120.16
1920 16565 0.00
1930 17116 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert 1885-1900 Protokoll


Kart

Kart over Haugesund datert 1902 kart Amt2 stavanger-amt-20 1902.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_stavanger-amt-20_1902.jpg,1902

Kart over Haugesund datert 1930 kart Q34Haugesund.tif.jpg


Holmestrand

160 Holmestrand

NSD kommnr: 702 NSD : Kjøpstad i 1752. I 1942 ble en del av Botne (0715) lagt til Homestrand (0702). Folkem.i 1946: 132 pers.

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett 10.11.1752 [13]

Utvidingar

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1875 0.42
1891 0.42 0.42
1900 0.42 0.42
1910 0.42 0.42
1920 0.42 0.42
1930 0.42 0.42

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1835 1561 0.00
1845 1708 0.00
1855 1837 0.00
1865 2084 0.00
1875 2147 0.00
1891 2287 1259 1028 122.47
1910 2299 1282 1017 126.06
1930 1956 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert Etter 1910 Protokoll


Holmsbu

151 Holmsbu

NSD kommnr: 603 NSD : Opprettet før 1768. Holmsbu (0603) hadde kommunestyre sammen med Hurum herred (0628) fra 1838. Innlemmet i Hurum (0628) mellom 1950 og 1960.

Rettar

Ladestadsrett 17.07.1847 Kjøpstadsrett ? []

Utvidingar

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1875 0.31
1891 0.31 0.31
1900 0.31 0.31
1910 0.31 0.31
1920 0.31 0.31
1930 0.31 0.31

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1845 293 0.00
1855 327 0.00
1865 400 0.00
1875 433 0.00
1891 436 227 209 108.61
1910 356 210 146 143.84
1930 446 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert Protokoll


Horten

162 Horten

NSD kommnr: 703 NSD : Utskilt som kjøpsted ved Lov fra 28/9-1957 fra Borre herred (0717). I 1921 ble deler av Borre (0717) (287 pers.) lagt til Horten. I 1951 ble del av Borre (0717) (308 pers.) lagt til Horten.

Rettar

Ladestadsrett 28.09.1857 Kjøpstadsrett 07.04.1906 http://www.nb.no/statsmaktene/nb/ae34bebed7654daf0baf00badd5115e6?index=6#7 [14]

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 16.07.1921 Sett i kraft frå 01.08.1921 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1867 2.5512
1875 2.49
1891 3.71 3.71
1900 3.71 3.71
1910 3.71 3.71
1920 3.87 3.87
1930 3.86999988556 3.87

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1865 6192 0.00
1875 5302 0.00
1891 6536 3521 3015 116.78
1910 9609 4908 4701 104.40
1920 10338 0.00
1930 10778 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert 1861? Protokoll Skattelister begynner med gatenummerering


Kart

Kart over Horten datert 1913 kart Amt2 jarlsberg-og-larviks-amt-58-oest 1913.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_jarlsberg-og-larviks-amt-58-oest_1913.jpg,1913

Kart over Horten datert 1913 kart Amt2 jarlsberg-og-larviks-amt-58-vest 1913.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_jarlsberg-og-larviks-amt-58-vest_1913.jpg,1913

Kart over Horten datert 1930 kart Q34Horten.tif.jpg


Hvitsten

31 Hvitsten

NSD kommnr: 202 NSD : Innlemmet i Vestby Herred etter 1960. Hvitsten hadde ikke eget kommunestyre.

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett []

Utvidingar

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 0.07 0.07
1900 0.07 0.07
1910 0.07 0.07
1920 0.07 0.07
1930 0.07 0.07

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1845 100 0.00
1855 135 0.00
1865 166 0.00
1875 156 0.00
1891 138 73 65 112.31
1910 69 41 28 146.43
1930 262 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert Protokoll


Hølen

29 Holen

NSD kommnr: 204 NSD : Opprettet før 1825. Innlemmet i Vestby (0211) i 1943. Folketallet i Hølen i 1946 var 312 pers.

Rettar

Ladestadsrett 27.08.1847 Kjøpstadsrett ? []

Utvidingar

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 0.13 0.12
1900 0.13 0.12
1910 0.13 0.12
1920 0.13 0.13
1930 0.13 0.13

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1835 178 0.00
1845 199 0.00
1855 344 0.00
1865 311 0.00
1875 266 0.00
1891 191 104 87 119.54
1910 165 90 75 120.00
1930 228 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert Protokoll


Hønefoss

120 Honefoss

NSD kommnr: 601 NSD : Utskilt som kjøpsted i 1851 fra Nordehov herred (0613). I 1938 ble en del av Norderhov (0613) (268 pers etter folketelling i 1930) overført til Hønefoss.

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett 03.09.1851 http://www.nb.no/statsmaktene/nb/5167deed22858facae5c17e5d1254ea0?index=0#335 [15]

Utvidingar

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1867 1.2756
1891 1.06 0.84
1900 1.06 0.84
1910 1.06 0.84
1920 1.08 0.86
1930 1.08 0.83

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1855 830 0.00
1865 1026 0.00
1875 1149 0.00
1891 1505 813 692 117.49
1910 2695 1433 1262 113.55
1930 3164 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert 1885-1900 Protokoll


Kart

Kart over Honefoss datert 1899 kart Amt2 buskerud-amt-29 1899.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_buskerud-amt-29_1899.jpg,1899

Kart over Honefoss datert 1930 kart Q34Honefoss.tif.jpg


Kongsberg

153 Kongsberg

NSD kommnr: 604 NSD : Kjøpstad i 1624.

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett 1624/1735/1802? []

Utvidingar

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1867 2.5512
1875 2.55
1891 63.08 61.98
1900 63.08 61.98
1910 66.2 65.1
1920 64.14 63.04
1930 64.22 63.12

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1835 3540 0.00
1845 4136 0.00
1855 4417 0.00
1865 5011 0.00
1875 4357 0.00
1891 5291 2794 2497 111.89
1910 6132 3160 2972 106.33
1920 7232 0.00
1930 7274 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert Etter 1910 Protokoll


Kart

Kart over Kongsberg datert 1884 kart Amt2 buskerud-amt-27 1884.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_buskerud-amt-27_1884.jpg,1884

Kart over Kongsberg datert 1904 kart Amt2 buskerud-amt-36 1904.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_buskerud-amt-36_1904.jpg,1904


Kongsvinger

69 Kongsvinger

NSD kommnr: 402 NSD : Utskilt som kjøpsted ved Lov fra 15/4-1854 fra Vinger herred (0421). I 1876 ble en del av Vinger (0421) lagt til Kongsvinger (0402) (209 pers.).

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett 15.04.1854 http://www.nb.no/statsmaktene/nb/5b2713a3af8def1de29adbfdbf820b64?index=0#395 [16]

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 05.05.1875 Sett i kraft frå 01.01.1876 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 0.8 0.72
1900 0.8 0.72
1910 0.8 0.72
1920 0.8 0.72
1930 0.89 0.79

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1855 472 0.00
1865 990 0.00
1875 941 0.00
1891 1308 733 575 127.48
1910 1624 903 721 125.24
1930 1998 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert Før 1865 Protokoll


Kart

Kart over Kongsvinger datert 1757 kart Amt2 hedemarkens-amt-11b 1757.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_hedemarkens-amt-11b_1757.jpg,1757

Kart over Kongsvinger datert 1910 kart Amt2 hedemarkens-amt-57 1910.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_hedemarkens-amt-57_1910.jpg,1910


Kopervik

272 Kopervik

NSD kommnr: 1105 NSD : Utskilt som ladested ved Lov fra 3/3-18669 fra Avaldsnes (Augvaldsnæs) (1147).

Rettar

Ladestadsrett 14.03.1866? Kjøpstadsrett ? []

Utvidingar

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 0.36 0.36
1900 0.36 0.36
1910 0.36 0.36
1920 0.36 0.36
1930 0.36 0.36

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1875 817 0.00
1891 791 454 337 134.72
1910 1427 776 651 119.20
1930 1681 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert Protokoll


Kragerø

187 Kragero

NSD kommnr: 801 NSD : Opprettet i 1838. I 1960 ble Kragerø (0801), Skåtøy herred (0815) og Sannidal herred (0816) slått sammen til et herred med navnet Kragreø (0815).

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett 16.01.1666 [17]

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 03.03.1860 Sett i kraft frå 01.01.1861 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Grenseutviding ved lov av 03.05.1890 Sett i kraft frå (01.01.1891) Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 1.17 1.17
1900 1.17 1.17
1910 1.17 1.17
1920 1.13 1.13
1930 1.13 1.13

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1835 1616 0.00
1845 2740 0.00
1855 3233 0.00
1865 4089 0.00
1875 4669 0.00
1891 5492 3052 2440 125.08
1910 4621 2640 1981 133.27
1930 4314 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert Etter 1928 Protokoll


Kart

Kart over Kragero datert 1889 kart Amt2 bratsberg-amt-24 1889.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_bratsberg-amt-24_1889.jpg,1889

Kart over Kragero datert 1930 kart Q34Kragero.tif.jpg


Kristiania

37 Oslo

NSD kommnr: 301 NSD : I 1878 ble deler av Aker (0218) overført til Oslo. I 1948 ble Aker (0218) innlemmet i Oslo. Overført folkemengde etter telling i 1950 var 151089 pers.

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett M []

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 05.08.1857 Sett i kraft frå «ved Udgangen af næste Aar» Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Grenseutviding ved lov av 12.05.1877 Sett i kraft frå 01.01.1878 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1867 8.9292
1875 9.78
1891 16.55 16.32
1900 16.55 16.32
1910 16.55 16.32
1920 16.29 16.06
1930 16.29 16.06

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1835 23121 0.00
1845 31703 0.00
1855 38958 0.00
1865 57382 0.00
1875 76054 0.00
1891 148213 80984 67229 120.46
1910 242850 135133 107717 125.45
1920 258483 0.00
1930 253124 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert 1865-75 Protokoll


Kart

Kart over Oslo datert 1780 kart Amt2 kristiania-30 1780.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_kristiania-30_1780.jpg,1780

Kart over Oslo datert 1881 kart Amt2 kristiania-67 1881.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_kristiania-67_1881.jpg,1881

Kart over Oslo datert 1930 kart Q34Oslo.tif.jpg


Kart over Oslo datert 1911 kart Kart1911.jpg


Kristiansand

222 Kristiansand

NSD kommnr: 1001 NSD : I 1921 ble en del av Oddernes herred (1012) (2164 pers.) lagt til Kristiansand.

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett 05.07.1641 [Steen 1941: 1]

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 14.06.1921 Sett i kraft frå 01.07.1921 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1867 19.134
1891 16.04 14.95
1900 16.04 14.95
1910 16.04 14.95
1920 16.04 14.95
1930 21.4 20.28

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1835 7665 0.00
1845 8349 0.00
1855 9521 0.00
1865 10876 0.00
1875 11766 0.00
1891 12543 6878 5665 121.41
1910 15408 8222 7186 114.42
1920 16605 0.00
1930 18781 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert 1875-85 Protokoll


Kart

Kart over Kristiansand datert 1887 kart Amt2 lister-og-mandals-amt-43 1887.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_lister-og-mandals-amt-43_1887.jpg,1887

Kart over Kristiansand datert 1930 kart Q34Kristiansand.tif.jpg


Kart over Kristiansand datert kart Kart1.jpg


Kart over Kristiansand datert 1903 kart Kristiansand map 1903.jpg


Kart over Kristiansand datert kart Matrikkel 1919 sentrum 2.jpg


Kristiansund

368 Kristiansund

NSD kommnr: 1503 NSD : Kjøpstad 1742. I 1915 ble en del av Bolsøy (1544) (183 pers. etter folketelling i 1910) lagt til Molde. I 1952 ble en del av Bolsøy (1544) (1913 pers.) lagt til Molde.

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett 29.06.1742 [18]

Utvidingar

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1867 14.0316
1875 14.03
1891 8.8 8.8
1900 8.8 8.8
1910 8.8 8.8
1920 8.8 8.8
1930 8.8 8.8

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1835 2347 0.00
1845 3163 0.00
1855 4290 0.00
1865 5709 0.00
1875 8251 0.00
1891 10135 5572 4563 122.11
1910 15891 7270 8621 84.33
1920 15198 0.00
1930 14646 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert Etter 1910 Protokoll


Kart

Kart over Kristiansund datert 1881 kart Amt2 romsdals-amt-25 1881.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_romsdals-amt-25_1881.jpg,1881

Kart over Kristiansund datert 1930 kart Q34Kristiansund.tif.jpg


Langesund

185 Langesund

NSD kommnr: 802 NSD : I 1878 ble en del av Bamle (0814) lagt til Langesund (0802) (22 pers.) I 1949 ble en del av Bamle (0814) lagt til Langsund (0802). Folkem.i 1950: ca 140 pers.

Rettar

Ladestadsrett 15.04.1854 Kjøpstadsrett ? []

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 12.05.1877 Sett i kraft frå 01.01.1878 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1875 0.43
1891 0.88 0.88
1900 0.88 0.88
1910 0.88 0.88
1920 1.31 1.31
1930 1.34 1.34

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1835 528 0.00
1845 627 0.00
1855 753 0.00
1865 916 0.00
1875 1063 0.00
1891 1230 664 566 117.31
1910 1488 811 677 119.79
1930 1909 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert Etter 1910 Protokoll


Kart

Kart over Langesund datert 1885 kart Amt2 bratsbergs-amt-21 1885.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_bratsbergs-amt-21_1885.jpg,1885


Larvik

177 Larvik

NSD kommnr: 707 NSD : Kjøpstad i 1671. I 1937 ble en del av Hedrum (0727) lagt til Larvik (0707). Folkem.i 1930: 69 pers. I 1948 ble en del av Hedrum (0727) lagt til Lavik (0707) Folkem.i 1946: 296 pers.

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett 29.09.1671 [19]

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 09.06.1854 Sett i kraft frå 01.01.1855 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Grenseutviding ved lov av 28.03.1874 Sett i kraft frå 01.01.1875 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1867 1.2756
1875 2.51
1891 2.6 2.58
1900 2.6 2.58
1910 2.6 2.58
1920 2.59 2.57
1930 2.59 2.57

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1835 3413 0.00
1845 4012 0.00
1855 4944 0.00
1865 6327 0.00
1875 7737 0.00
1891 10933 6000 4933 121.63
1910 9458 5301 4157 127.52
1920 11362 0.00
1930 10471 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert 1885-1900 Protokoll


Kart

Kart over Larvik datert 1813 kart Amt2 jarlsberg-og-larviks-amt-17 1813.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_jarlsberg-og-larviks-amt-17_1813.jpg,1813

Kart over Larvik datert 1903 kart Amt2 jarlsberg-og-larviks-amt-51 1903.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_jarlsberg-og-larviks-amt-51_1903.jpg,1903

Kart over Larvik datert 1930 kart Q34Larvik.tif.jpg


Levanger

404 Levanger

NSD kommnr: 1701 NSD : Kjøpstad 1836. 1856 ble Levanger landsogn (sen. Frol herred) 1720 utsk. fra Levanger 1701. 1951 deler av Frol herred 1720 overf. til Levanger. 1962 ble Levanger 1701, Åsen 1716, Skogn 1719 og Frol 1720 til et herred: Levanger 1719.

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett 18.05.1836 http://www.nb.no/statsmaktene/nb/d95fca6d3950529f4a467d13dd84fa66?index=0#395 [20]

Utvidingar

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 0.42 0.42
1900 0.42 0.42
1910 0.42 0.42
1920 0.45 0.45
1930 0.45 0.45

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1845 758 0.00
1855 817 0.00
1865 1017 0.00
1875 955 0.00
1891 902 501 401 124.94
1910 1646 899 747 120.35
1930 1616 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert 1885-1900 Protokoll


Lillehammer

99 Lillehammer

NSD kommnr: 501 NSD : Kjøpstad ved Lov av 1827.

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett 04.08.1827 http://www.nb.no/statsmaktene/nb/c6319a9397671c9a2bcde8b5e5b63a03?index=1#599 [21]

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 06.07.1905 Sett i kraft frå 01.01.1906 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1867 1.2756
1891 2.25 1.34
1900 2.25 1.34
1910 2.79 1.79
1920 2.92 1.92
1930 2.92 1.92

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1835 254 0.00
1845 695 0.00
1855 1256 0.00
1865 1676 0.00
1875 1551 0.00
1891 1861 1007 854 117.92
1910 3947 2210 1737 127.23
1920 5183 0.00
1930 5375 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert Etter 1910 Protokoll


Kart

Kart over Lillehammer datert 1890 kart Amt2 kristians-amt-27 1890.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_kristians-amt-27_1890.jpg,1890

Kart over Lillehammer datert 1961 kart Amt2 kristians-amt-63 1961.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_kristians-amt-63_1961.jpg,1961

Kart over Lillehammer datert 1930 kart Q34Lillehammer.tif.jpg


Lillesand

215 Lillesand

NSD kommnr: 905 NSD : Kjøpstad i 1821. I 1962 ble Lillesand (0905), Vestre Moland (0926) og Hævåg (0927) slått sammen til en herredskommune med navnet Lillesand (0926)

Rettar

Ladestadsrett 26.05.1830 Kjøpstadsrett ? []

Utvidingar

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 0.39 0.39
1900 0.39 0.39
1910 0.39 0.39
1920 0.39 0.39
1930 0.38 0.38

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1835 431 0.00
1845 571 0.00
1855 734 0.00
1865 1231 0.00
1875 1325 0.00
1891 1372 833 539 154.55
1910 1133 679 454 149.56
1930 1199 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert Etter 1910 Protokoll


Kart

Kart over Lillesand datert 1890 kart Amt2 nedenes-amt-20 1890.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_nedenes-amt-20_1890.jpg,1890


Mandal

226 Mandal

NSD kommnr: 1002 NSD : I 1921 ble en del av Halse og Harkmark herred (1019) (221 pers.etter folketelling i 1920) overført til Mandal.

Rettar

Ladestadsrett 10.02.1779 Kjøpstadsrett 03.12.1920 http://www.nb.no/statsmaktene/nb/14b5cf7f8a94bb752081ca06769ceb31?index=0#27 [22]

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 03.12.1920 Sett i kraft frå 01.07.1921 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 0.92 0.64
1900 0.92 0.64
1910 0.92 0.7
1920 2.24 1.91
1930 2.24 1.91

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1835 2102 0.00
1845 2304 0.00
1855 2719 0.00
1865 3842 0.00
1875 3885 0.00
1891 3616 2077 1539 134.96
1910 3268 1921 1347 142.61
1930 3594 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert Før 1865 Protokoll


Kart

Kart over Mandal datert 1900 kart Amt2 lister-og-mandals-amt-51 1900.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_lister-og-mandals-amt-51_1900.jpg,1900


Mo

433 Mo

NSD kommnr: 1803 NSD : Utskilt som ladested i 1923 fra MO (Nord-Rana) (1833).

Rettar

Ladestadsrett 07.07.1922 Kjøpstadsrett ? []

Utvidingar

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1930 3.4 3.27

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1930 1340 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert Protokoll


Molde

361 Molde

NSD kommnr: 1502 NSD : Kjøpstad 1742. I 1915 ble en del av Bolsøy (1544) (183 pers. etter folketelling i 1910) lagt til Molde. I 1952 ble en del av Bolsøy (1544) (1913 pers.) lagt til Molde.

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett 29.06.1742 [23]

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 26.03.1915 Sett i kraft frå 01.07.1915 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 0.38 0.38
1900 0.38 0.38
1910 0.38 0.38
1920 1.17 1.17
1930 1.17 1.17

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1835 773 0.00
1845 1183 0.00
1855 1454 0.00
1865 1691 0.00
1875 1672 0.00
1891 1660 944 716 131.84
1910 2300 1268 1032 122.87
1930 3229 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert Etter 1910 Protokoll


Kart

Kart over Molde datert 1913 kart Amt2 romsdals-amt-26b 1913.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_romsdals-amt-26b_1913.jpg,1913

Kart over Molde datert 1930 kart Q34Molde.tif.jpg


Mosjøen

427 Mosjoen

NSD kommnr: 1802 NSD : Utskilt som ladested i 1874 Fra Vefsn herred (1824). I 1939 ble en del av Vefsn (1824) lagt til Mosjøen (1802). I 1962 ble Vefsn (1824), Mosjøen (1802), Drevja (1823), Elsfjord (1829) slått sammen til en herredskommune med navnet Vefsn (1824).

Rettar

Ladestadsrett 11.04.1874 Kjøpstadsrett ? []

Utvidingar

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 0.83 0.83
1900 0.83 0.83
1910 0.83 0.83
1920 0.83 0.83
1930 0.83 0.83

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1875 774 0.00
1891 1160 621 539 115.21
1910 1721 914 807 113.26
1930 1967 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert Protokoll


Moss

26 Moss

NSD kommnr: 104 NSD : Ladested 1597. I 1876 ble en del av Moss landdistr. (Jeløy) lagt til Moss by. I 1925 ble en del av Jeløy (0194) lagt til Moss. I 1938 ble en del av Rygge herred (0136) overført til Moss. I 1943 ble Jeløy (0194) innlemmet i Moss by.

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett 10.08.1720 [24]

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 09.08.1839 Sett i kraft frå 01.01.1840 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Grenseutviding ved lov av 26.04.1875 Sett i kraft frå 01.01.1876 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Grenseutviding ved lov av 10.07.1925 Sett i kraft frå 01.07.1925 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1867 1.2756
1875 1.51
1891 1.51 1.4
1900 1.51 1.4
1910 1.51 1.4
1920 2.1 1.93
1930 1.63 1.46

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1835 3277 0.00
1845 4023 0.00
1855 4339 0.00
1865 4129 0.00
1875 4509 0.00
1891 8036 4190 3846 108.94
1910 8572 4504 4008 112.38
1920 9023 0.00
1930 8293 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert 1875-85 Protokoll


Kart

Kart over Moss datert 1930 kart Q34Moss.tif.jpg


Kart over Moss datert kart Moss 1885 matrikkelkart.jpg


Kart over Moss datert kart Moss 1904 - matrikkelkart.jpg


Kart over Moss datert kart Moss 1904 - murtvangsgrenser1.jpg


Kart over Moss datert kart Moss 1910 ny matrikkel.jpg


Kart over Moss datert kart Moss 1919 - fasadekledning.jpg


Kart over Moss datert kart Moss 1923 ommatrikulering.jpg


Kart over Moss datert kart Moss med omegn 1917 (Large).jpg


Namsos

416 Namsos

NSD kommnr: 1703 NSD : Utskilt som ladested ved lov fra 7/6-1865 fra Sævig (Vemundvik) (1745) I 1921 ble en del av Vemundvik (1745) (927 pers. etter folketelling 1920) lagt til Namsos.

Rettar

Ladestadsrett 07.06.1845 Kjøpstadsrett ? []

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 18.03.1921 Sett i kraft frå 01.07.1921 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 0.34 0.34
1900 0.34 0.34
1910 0.34 0.34
1920 0.34 0.34
1930 1.7 1.7

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1855 591 0.00
1865 1189 0.00
1875 1529 0.00
1891 1815 949 866 109.58
1910 2533 1340 1193 112.32
1930 3615 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert Etter 1910 Protokoll


Kart

Kart over Namsos datert 1884 kart Amt2 nordre-trondhjems-amt-62 1884.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_nordre-trondhjems-amt-62_1884.jpg,1884


Narvik

452 Narvik

NSD kommnr: 1805 NSD : Utskilt som kjøpsted ved lov fra 29/5-1902 fra Ankenes herred (1855)

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett 29.05.1901 http://www.nb.no/statsmaktene/nb/410568ab58ba7ad4edcb760f329858cc?index=5#1245 [25]

Utvidingar

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1910 12.82 12.82
1920 12.82 12.82
1930 10.44 10.44

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1910 4922 2421 2501 96.80
1920 6009 0.00
1930 9920 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert Etter 1910 Protokoll


Kart

Kart over Narvik datert 1897 kart Amt2 nordlands-amt-32 1897.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_nordlands-amt-32_1897.jpg,1897

Kart over Narvik datert 1906 kart Amt2 nordlands-amt-35 1906.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_nordlands-amt-35_1906.jpg,1906

Kart over Narvik datert 1930 kart Q34Narvik.tif.jpg


Notodden

197 Notodden

NSD kommnr: 807 NSD : Utskilt som kjøpsted i 1913 (Lov fra 26/12-1912) fra Heddal (Hitterdal) (0823).

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett 26.07.1912 http://www.nb.no/statsmaktene/nb/22078f6b78b61fcf92349c0698016f6c?index=0#1493 [26]

Utvidingar

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1920 6.7 6.7
1930 6.7 6.7

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1920 6533 0.00
1930 6192 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert Etter 1912 Protokoll


Kart

Kart over Notodden datert 1930 kart Q34Notodden.tif.jpg


Porsgrund

178 Porsgrunn

NSD kommnr: 805 NSD : I 1920 ble en del av Gjerpen (0812) (437 pers.) overført til Porsgrunn. I 1920 ble en del av Solum (0818) overført til Porsgrunn (0805) (1614 pers).

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett 20.08.1842 http://www.nb.no/statsmaktene/nb/3dc33f6980fc343e5355cebf9e473e97?index=0#33 [27]

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 27.06.1919 Sett i kraft frå 01.07.1920 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 1.26 1.26
1900 1.26 1.26
1910 1.26 1.26
1920 3.6 3.6
1930 4.78 4.25

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1835 2218 0.00
1845 2214 0.00
1855 2436 0.00
1865 2774 0.00
1875 3453 0.00
1891 3841 2144 1697 126.34
1910 4625 2577 2048 125.83
1920 8520 0.00
1930 8899 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert 1933 Protokoll Ja


Kart

Kart over Porsgrunn datert 1887 kart Amt2 bratsberg-amt-22-oest 1887.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_bratsberg-amt-22-oest_1887.jpg,1887

Kart over Porsgrunn datert 1887 kart Amt2 bratsberg-amt-22-vest 1887.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_bratsberg-amt-22-vest_1887.jpg,1887

Kart over Porsgrunn datert 1930 kart Q34Porsgrunn.tif.jpg


Risør

205 Risor

NSD kommnr: 901 NSD : I 1901 ble en del av Søndeled herred (0913) (658 pers.) lagt til Risør.

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett 07.05.1723 [28]

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 31.05.1900 Sett i kraft frå 01.01.1901 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 0.25 0.25
1900 0.25 0.25
1910 1.43 1.42
1920 1.51 1.49
1930 1.51 1.49

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1835 1846 0.00
1845 2008 0.00
1855 2213 0.00
1865 2335 0.00
1875 2390 0.00
1891 2988 1672 1316 127.05
1910 3409 1944 1465 132.70
1930 3062 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert Etter 1910 Protokoll


Kart

Kart over Risor datert 1890 kart Amt2 nedenes-amt-22 1890.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_nedenes-amt-22_1890.jpg,1890

Kart over Risor datert kart Risor.jpg


Sandefjord

172 Sandefjord

NSD kommnr: 706 NSD : I 1931 ble en del av Sandar (0724) lagt til Sandefjord (0706). Folkem.i 1930: 66 pers. I 1950 ble en del av Sandar (0724) lagt til Sandefjord (0706). Folkem. I 1950: 228 pers.

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett 23.06.1845 http://www.nb.no/statsmaktene/nb/6c4c11fad213d3cb8b4aaac3dd16a10f?index=0#63 [29]

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 29.06.1888 Sett i kraft frå 01.01.1889 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Grenseutviding ved lov av 24.06.1931 Sett i kraft frå 01.07.1931 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 1.12 1.12
1900 1.12 1.12
1910 1.12 1.12
1920 1.23 1.23
1930 1.48 1.48

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1835 703 0.00
1845 794 0.00
1855 1165 0.00
1865 1797 0.00
1875 2307 0.00
1891 3903 2205 1698 129.86
1910 4864 2762 2102 131.40
1920 5651 0.00
1930 5930 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert 1900-1910 Protokoll


Kart

Kart over Sandefjord datert 1881 kart Amt2 jarlsberg-og-larviks-amt-42 1881.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_jarlsberg-og-larviks-amt-42_1881.jpg,1881

Kart over Sandefjord datert 1930 kart Q34Sandefjord.tif.jpg


Sandnes

260 Sandnes

NSD kommnr: 1102 NSD : Utskilt som ladested ved Lov av 14/4-1860 fra Høyland (1123)

Rettar

Ladestadsrett 14.04.1860 Kjøpstadsrett ? []

Utvidingar

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 0.81 0.81
1900 0.81 0.81
1910 0.81 0.81
1920 0.81 0.81
1930 0.89 0.89

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1865 1000 0.00
1875 1468 0.00
1891 1654 895 759 117.92
1910 2608 1376 1232 111.69
1930 2968 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert 1900-1910 Protokoll


Kart

Kart over Sandnes datert 1879 kart Amt2 stavanger-amt-11a 1879.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_stavanger-amt-11a_1879.jpg,1879

Kart over Sandnes datert 1900 kart Amt2 stavanger-amt-19 1900.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_stavanger-amt-19_1900.jpg,1900

Kart over Sandnes datert 1899 kart Amt2 stavanger-amt-31b 1899.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_stavanger-amt-31b_1899.jpg,1899

Kart over Sandnes datert 1899 kart Amt2 stavanger-amt-31 1899.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_stavanger-amt-31_1899.jpg,1899


Sarpsborg

18 Sarpsborg

NSD kommnr: 102 NSD : Deler av Tune herred (0130) er blitt overført til Saprsborg i 1911 (696 pers. e. Folketellingen i 1910), 1924 (1008 pers. etter folketellingen i 1920) og 1957 (60 pers.)

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett M/15.08.1839 http://www.nb.no/statsmaktene/nb/bd053e353d3d27912da3ef4db077c14c?index=0#127 [30]

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 19.05.1883 Sett i kraft frå 01.01.1884 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Grenseutviding ved lov av 08.08.1924 Sett i kraft frå 01.07.1925 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1867 1.2756
1875 0.34
1891 3.84 3.53
1900 3.84 3.53
1910 3.84 3.53
1920 7.43 5.44
1930 8.3 6.31

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1845 1325 0.00
1855 1937 0.00
1865 2989 0.00
1875 3272 0.00
1891 2936 1562 1374 113.68
1910 10018 5132 4886 105.03
1920 10947 0.00
1930 12392 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert Etter 1910 Protokoll


Kart

Kart over Sarpsborg datert 1930 kart Q34Sarpsborg.tif.jpg


Skien

179 Skien

NSD kommnr: 806 NSD : I 1916 ble deler av Gjerpen (0812) (1332 pers.) og Solum (0818) (1042 pers.) lagt til Skien.

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett M []

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 26.08.1854 Sett i kraft frå 31.12.1855 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1867 1.2756
1875 2.13
1891 2.13 1.68
1900 2.13 1.68
1910 2.13 1.68
1920 6.65 6.2
1930 6.65 6.2

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1835 2625 0.00
1845 3677 0.00
1855 4024 0.00
1865 4776 0.00
1875 5362 0.00
1891 8959 4732 4227 111.95
1910 12099 6410 5689 112.67
1920 16525 0.00
1930 15596 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert 1911/1928 Protokoll Ja, skal skannes


Kart

Kart over Skien datert 1889 kart Amt2 bratsberg-amt-23-nord 1889.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_bratsberg-amt-23-nord_1889.jpg,1889

Kart over Skien datert 1889 kart Amt2 bratsberg-amt-23-soer 1889.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_bratsberg-amt-23-soer_1889.jpg,1889

Kart over Skien datert 1900 kart Amt2 bratsberg-amt-29 1900.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_bratsberg-amt-29_1900.jpg,1900

Kart over Skien datert 1908 kart Amt2 bratsberg-amt-46-oest 1908.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_bratsberg-amt-46-oest_1908.jpg,1908

Kart over Skien datert 1908 kart Amt2 bratsberg-amt-46-vest 1908.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_bratsberg-amt-46-vest_1908.jpg,1908

Kart over Skien datert 1930 kart Q34Skien.tif.jpg


Kart over Skien datert 1835 kart Map1835.jpg


Kart over Skien datert 1868 kart Map1868.jpg


Kart over Skien datert 1882 kart Map1882-16mill.jpg


Kart over Skien datert kart Skien.jpg


Skudeneshavn

276 Skudeneshavn

NSD kommnr: 1104 NSD : Utskilt som ladested ved Lov fra 11/6-1857 fra Skudnes herred (1150).

Rettar

Ladestadsrett 11.07.1857 Kjøpstadsrett ? []

Utvidingar

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 0.48 0.48
1900 0.48 0.48
1910 0.48 0.48
1920 0.48 0.48
1930 0.46 0.46

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1865 1209 0.00
1875 1224 0.00
1891 1123 617 506 121.94
1910 1129 636 493 129.01
1930 1198 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert Protokoll


Sokndal

244 Sokndal

NSD kommnr: 1107 NSD : I 1944 ble Sogndal (1107) innlemmet i Sokndal (1111).

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett []

Utvidingar

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 0.19 0.19
1900 0.19 0.19
1910 0.19 0.19
1920 0.63 0.63
1930 0.63 0.63

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1835 331 0.00
1845 348 0.00
1855 388 0.00
1865 507 0.00
1875 490 0.00
1891 461 250 211 118.48
1910 358 204 154 132.47
1930 311 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert Protokoll


Son

32 Son

NSD kommnr: 201 NSD : Opprettet før 1825. Innlemmet i Vestby (0211) i 1964.

Rettar

Ladestadsrett 27.08.1847 Kjøpstadsrett ? []

Utvidingar

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 0.2 0.2
1900 0.2 0.2
1910 0.2 0.2
1920 0.2 0.2
1930 0.2 0.2

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1835 392 0.00
1845 396 0.00
1855 457 0.00
1865 677 0.00
1875 748 0.00
1891 769 404 365 110.68
1910 550 314 236 133.05
1930 595 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert Protokoll


Stathelle

186 Stathelle

NSD kommnr: 803 NSD :

Rettar

Ladestadsrett 21.02.1774 Kjøpstadsrett ? []

Utvidingar

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 0.24 0.24
1900 0.24 0.24
1910 0.24 0.24
1920 0.24 0.24
1930 0.24 0.24

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1835 238 0.00
1845 319 0.00
1855 459 0.00
1865 501 0.00
1875 427 0.00
1891 345 193 152 126.97
1910 463 255 208 122.60
1930 601 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert Protokoll


Stavanger

264 Stavanger

NSD kommnr: 1103 NSD : I 1879 ble deler av Hetland (1126) (1357 pers.) lagt til Stavanger. I 1923 ble deler av Hetland (1126) (3063 pers.) lagt til Stavanger. I 1953 ble en del av Hetland (1126) (831 pers.) lagt til Stavanger.

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett M []

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 12.07.1848 Sett i kraft frå 01.01.1849 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Grenseutviding ved lov av 25.02.1866 Sett i kraft frå 01.01.1867 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Grenseutviding ved lov av 04.05.1878 Sett i kraft frå 01.01.1879 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Grenseutviding ved lov av 13.07.1905 Sett i kraft frå 01.01.1906 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1867 3.8268
1891 6.26 6.02
1900 6.26 6.02
1910 7.41 7.17
1920 7.41 6.76
1930 9.89 9.26

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1835 4857 0.00
1845 8646 0.00
1855 11717 0.00
1865 16647 0.00
1875 19004 0.00
1891 22483 12788 9695 131.90
1910 36621 20531 16090 127.60
1920 43778 0.00
1930 46780 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert 1900-1910 Protokoll


Kart

Kart over Stavanger datert 90px kart Amt2 stavanger-amt-16 1882-90px.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_stavanger-amt-16_1882-90px.jpg,90px

Kart over Stavanger datert 1882 kart Amt2 stavanger-amt-16 1882.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_stavanger-amt-16_1882.jpg,1882

Kart over Stavanger datert 1938 kart Amt2 stavanger-amt-39 1938.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_stavanger-amt-39_1938.jpg,1938

Kart over Stavanger datert 1855 kart Amt2 stavanger-amt-5 1855.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_stavanger-amt-5_1855.jpg,1855

Kart over Stavanger datert 1930 kart Q34Stavanger.tif.jpg


Kart over Stavanger datert 1911 kart Fil:1911 - Hetland 2 960x.jpg


Kart over Stavanger datert 1911 kart Fil:1911 - Stavanger 2 960x.jpg


Kart over Stavanger datert kart Amt2 stavanger-amt-11-noe 1871.jpg


Kart over Stavanger datert kart Amt2 stavanger-amt-11-sv 1871.jpg


Stavern

176 Stavern

NSD kommnr: 708 NSD : Fredriksværn (0798) ble kjøpsted ved Lov fra 13/6-1943 under navnet Stavern. I 1949 ble Brunlanes (0726) overført til Stavern (0708) Folkem.i 1950: 33 pers.

Rettar

Ladestadsrett 13.08.1799 Kjøpstadsrett 1942 []

Utvidingar

Matrikuleringar

Om matrikulert 1937? Protokoll Skattelister begynner med gatenummerering


Steinkjær

412 Steinkjer

NSD kommnr: 1702 NSD : Utskilt som ladested ved lov fra 23/1-1858 fra Stod herred (1734) I 1941 og 1948 ble deler av Ogndal (1732) overført til Steinkjer. I 1948 ble en del av Egge (1733) lagt til Steinkjer (1702).

Rettar

Ladestadsrett 07.05.1857 Kjøpstadsrett ? []

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 06.12.1901 Sett i kraft frå 01.01.1902 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 0.87 0.81
1900 0.87 0.81
1910 0.87 0.81
1920 0.9 0.84
1930 0.9 0.84

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1865 1150 0.00
1875 1427 0.00
1891 1866 1036 830 124.82
1910 2459 1375 1084 126.85
1930 2749 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert Etter 1910 Protokoll


Kart

Kart over Steinkjer datert 1882 kart Amt2 nordre-trondhjems-amt-61 1882.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_nordre-trondhjems-amt-61_1882.jpg,1882


Svelvik

155 Svelvik

NSD kommnr: 701 NSD : Utskilt som ladested ved Lov fra 19/8-1845 fra Strømmen (0711)

Rettar

Ladestadsrett 19.08.1845 Kjøpstadsrett ? []

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1875 0.5
1891 0.5 0.5
1900 0.5 0.5
1910 0.5 0.5
1920 0.5 0.5
1930 0.5 0.5

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1845 1201 0.00
1855 1475 0.00
1865 1567 0.00
1875 1614 0.00
1891 1346 740 606 122.11
1910 978 529 449 117.82
1930 1167 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert Etter 1945? Protokoll Skattelister begynner med gatenummerering


Kart

Kart over Svelvik datert 1904 kart Amt2 jarlsberg-og-larviks-amt-53 1904.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_jarlsberg-og-larviks-amt-53_1904.jpg,1904


Svolvær

465 Svolver

NSD kommnr: 1806 NSD : Utskilt som ladested ved lov fra 15/3-1918 fra Vågan herred (1865)

Rettar

Ladestadsrett 15.03.1918 Kjøpstadsrett ? []

Utvidingar

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1920 3.3 3.3
1930 3.3 3.3

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1930 2722 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert Protokoll


Tromsø

493 Tromso

NSD kommnr: 1902 NSD : I 1915 ble en del av Tromsøysund (1934) (1512 pers.) overført til Tromsø. I 1955 ble en del av Tromsøysund (1934) (1583 pers.) overført til Tromsø.

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett 20.06.1794 [31]

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 08.08.1842 Sett i kraft frå 01.07.1843 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Grenseutviding ved lov av 16.05.1860 Sett i kraft frå 01.01.1861 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Grenseutviding ved lov av 25.03.1872 Sett i kraft frå 01.01.1873 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 0.63 0.63
1900 0.63 0.63
1910 0.63 0.63
1920 0.71 0.71
1930 1.68 1.68

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1835 1365 0.00
1845 2011 0.00
1855 2958 0.00
1865 4073 0.00
1875 5409 0.00
1891 6071 3171 2900 109.34
1910 7754 4130 3624 113.96
1920 10071 0.00
1930 10336 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert Før 1910 Protokoll


Kart

Kart over Tromso datert 1930 kart Q34Tromso.tif.jpg


Kart over Tromso datert 1875 kart Regulering 1875 4-32.jpg


Kart over Tromso datert 1903 kart Regulering 1903 TKS-33.jpg


Trondhjem

395 Trondheim

NSD kommnr: 1601 NSD : I 1893 ble en del av Strinda herred (1660) (4097 pers. etter folketellingen i 1890) lagt til Trondheim. I 1952 ble en del av Strinda (1660) (2213 pers.) lagt til Trondheim.

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett M []

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 06.06.1863 Sett i kraft frå 01.01.1864 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Grenseutviding ved lov av 27.06.1892 Sett i kraft frå 01.01.1893 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort F Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1867 33.1656
1891 32.57 31.88
1900 35.24 33.79
1910 35.24 33.79
1920 35.34 33.89
1930 35.34 33.89

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1835 12358 0.00
1845 14778 0.00
1855 16012 0.00
1865 19287 0.00
1875 22152 0.00
1891 24743 13769 10974 125.47
1910 46256 25200 21056 119.68
1920 55030 0.00
1930 54458 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert Før 1865 Protokoll


Kart

Kart over Trondheim datert 1930 kart Q34Trondheim.tif.jpg


Kart over Trondheim datert kart 3266066731 31d646151f o.jpg


Kart over Trondheim datert kart 4977113596 54bdf40471 o.jpg


Kart over Trondheim datert kart 4977114646 afac6fdcae o.jpg


Kart over Trondheim datert kart 5427767081 2ac1c9cc93 o.jpg


Kart over Trondheim datert kart Trondheim map 1898.jpg


Tvedestrand

207 Tvedestrand

NSD kommnr: 902 NSD : I 1960 ble Tvedestrand (0902), Holt (0914) og Dypvåg (0915) slått sammen til et herred med navnet Tvedestrand (0914)

Rettar

Ladestadsrett 13.04.1836 Kjøpstadsrett ? []

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 28.09.1857 Sett i kraft frå 01.01.1858 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1875 0.09
1891 0.09 0.09
1900 0.09 0.09
1910 0.09 0.09
1920 0.17 0.15
1930 0.17 0.15

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1835 338 0.00
1845 462 0.00
1855 651 0.00
1865 1069 0.00
1875 1364 0.00
1891 1657 910 747 121.82
1910 1435 828 607 136.41
1930 1141 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert 2011? Protokoll Gatekart fra 2011


Kart

Kart over Tvedestrand datert 1890 kart Amt2 nedenes-amt-21 1890.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_nedenes-amt-21_1890.jpg,1890


Tønsberg

169 Tonsberg

NSD kommnr: 705 NSD : I 1876 ble deler av Sem (0721) (61 pers.) og Nøtterøy (0722) (102 pers.) lagt til Tønsberg (0705).

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett M []

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 03.08.1833? Sett i kraft frå 01.07.1833? Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort [? Lov]

Grenseutviding ved lov av 06.04.1876 Sett i kraft frå 01.01.1877 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1867 2.5512
1875 1.65
1891 1.62 1.62
1900 1.62 1.62
1910 1.62 1.62
1920 4.47 4.44
1930 4.47 4.44

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1835 1970 0.00
1845 2245 0.00
1855 2874 0.00
1865 4541 0.00
1875 4913 0.00
1891 6818 3831 2987 128.26
1910 9416 5338 4078 130.90
1920 12568 0.00
1930 11997 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert Etter 1907 Protokoll Skattelister begynner med gatenummerering


Kart

Kart over Tonsberg datert 1868 kart Amt2 jarlsberg-og-larviks-amt-28-nord 1868.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_jarlsberg-og-larviks-amt-28-nord_1868.jpg,1868

Kart over Tonsberg datert 1868 kart Amt2 jarlsberg-og-larviks-amt-28-soer 1868.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_jarlsberg-og-larviks-amt-28-soer_1868.jpg,1868

Kart over Tonsberg datert 1904 kart Amt2 jarlsberg-og-larviks-amt-43 1904.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_jarlsberg-og-larviks-amt-43_1904.jpg,1904

Kart over Tonsberg datert 1930 kart Q34Tonsberg.tif.jpg


Vadsø

524 Vadso

NSD kommnr: 2002 NSD : I 1839 ble Vardø by og landsogn (2002) del i i Vardø by (2002) og Vardø Herred (Båtsfjord) (2028).

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett 17.07.1789 [32]

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 18.04.1873? Sett i kraft frå 01.01.1874 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 1.84 1.84
1900 1.84 1.84
1910 1.84 1.84
1920 1.54 1.54
1930 1.54 1.54

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1835 234 0.00
1845 388 0.00
1855 886 0.00
1865 1344 0.00
1875 1764 0.00
1891 1167 853 914 93.33
1910 1988 963 1025 93.95
1930 2031 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert Protokoll


Kart

Kart over Vadso datert 1894 kart Amt2 finmarkens-amt-45-noe 1894.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_finmarkens-amt-45-noe_1894.jpg,1894

Kart over Vadso datert 1894 kart Amt2 finmarkens-amt-45-nv 1894.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_finmarkens-amt-45-nv_1894.jpg,1894

Kart over Vadso datert 1894 kart Amt2 finmarkens-amt-45-soe 1894.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_finmarkens-amt-45-soe_1894.jpg,1894

Kart over Vadso datert 1894 kart Amt2 finmarkens-amt-45-sv 1894.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_finmarkens-amt-45-sv_1894.jpg,1894


Vardø

529 Vardo

NSD kommnr: 2003 NSD : 1839 Nesseby (2027) utsk. fra Vadsø by og Landsogn (og Nesseby) (2003). 1858 Nesseby (2003) innl. i Vadsø (2003). 1858 Sør-Varanger (2030) utsk. fra Vadsø.

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett 22.07.1833 http://www.nb.no/statsmaktene/nb/45230dc3bc57e899261bccbf4b0e4aa4?index=0#381 [33]

Utvidingar

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 3.65 3.65
1900 3.65 3.65
1910 3.65 3.65
1920 3.69 3.69
1930 3.69 3.69

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1835 173 0.00
1845 193 0.00
1855 407 0.00
1865 830 0.00
1875 1322 0.00
1891 2217 1080 1137 94.99
1910 3111 1544 1567 98.53
1930 3450 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert Protokoll


Kart

Kart over Vardo datert 1750 kart Amt2 finmarkens-amt-7 1750.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_finmarkens-amt-7_1750.jpg,1750


Ålesund

353 Alesund

NSD kommnr: 1501 NSD : I 1922 ble en del av Borgund herred (1531) (1148 pers.) innlemmet i Ålesund.

Rettar

Ladestadsrett 08.07.1824? Kjøpstadsrett 13.04.1848 http://www.nb.no/statsmaktene/nb/54f2d12b885dde2d9f9792ba2bbcc180? [34]

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 03.06.1874 Sett i kraft frå 01.01.1875 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Grenseutviding ved lov av 14.07.1922 Sett i kraft frå 01.07.1923 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 2.14 2.14
1900 2.14 2.14
1910 2.14 2.14
1920 2.14 2.14
1930 6.28 6.28

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1835 482 0.00
1845 1157 0.00
1855 1856 0.00
1865 3658 0.00
1875 5603 0.00
1891 8349 4462 3887 114.79
1910 14785 7559 7226 104.61
1920 16412 0.00
1930 18350 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert 1885-1900 Protokoll


Kart

Kart over Alesund datert 1930 kart Q34Alesund.tif.jpg


Kart over Alesund datert 1911 kart Fil:Alesund map 1911.jpg


Åsgårdstrand

163 Asgardstrand

NSD kommnr: 704 NSD :

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett []

Utvidingar

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1875 0.18
1891 0.18 0.18
1900 0.18 0.18
1910 0.18 0.18
1920 0.18 0.18
1930 0.18 0.18

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1835 391 0.00
1845 444 0.00
1855 481 0.00
1865 446 0.00
1875 488 0.00
1891 372 219 153 143.14
1910 322 203 119 170.59
1930 442 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert ? Protokoll


Kart

Kart over Asgardstrand datert 1889 kart Asgardstrandkart Krum1889-kopi01.jpg


Slutt bydata