Porsgrunn FT

Fra hbrgeo

Porsgrund

178: Porsgrund, Porsgrunn Porsgrund

Folketellinger

 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)4963
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 4802
 • Antall bosteder (1900) 743
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)4861
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 4583
 • Antall bosteder (1900) 703
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910


Tellekretser

Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene

1900

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Bratsbergsgade - Bratsbergsgade FT1900 DA, Ft1900 168 176
2 Braaten - Kullehusgaden FT1900 DA, Ft1900 247 266
3 Ligaden - Ligaden FT1900 DA, Ft1900 266 275
4 Bratsbergsgade - Kjølnæsgaden FT1900 DA, Ft1900 312 312
5 Sverresgade - Lilleelvgaden FT1900 DA, Ft1900 322 323
6 Jernbanegaden - Storgaden FT1900 DA, Ft1900 233 246
7 Bjørntvedtgaden - Skolegaden FT1900 DA, Ft1900 105 118
008a Storgaden - Schweigaardsgade FT1900 DA, Ft1900 407 411
009a Lagmandsløkken - Kirkebakken FT1900 DA, Ft1900 342 345
010a Kirkebakken - Fjeldgaden FT1900 DA, Ft1900 340 364
011a Deichmansgade - Hauges gade FT1900 DA, Ft1900 354 360
12 Capelkrogen - Hauges gade FT1900 DA, Ft1900 263 275
13 Roligheden - Roligheden FT1900 DA, Ft1900 240 246
014a Asdalbjerget - Asdalbjerget FT1900 DA, Ft1900 279 285
015a Kirkegaden - Vestre gade FT1900 DA, Ft1900 327 337
016a Wessels gade - Vestre gade FT1900 DA, Ft1900 301 313
017a Nybyen - Bjørntvedtgaden FT1900 DA, Ft1900 296 311

1910

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Osebakken, Borgeaas - Osebakken, Stubben DA, Ft1910 1009 1097
2 Lilleelvgate - Høghaleen DA, Ft1910 1028 1070
3 Storgate - Kirkehaugen S. T. DA, Ft1910 858 908
4 Roligheden - Øvre Kirkehaugen DA, Ft1910 915 959
5 Bugten - Vestregate DA, Ft1910 773 827

Gatetabell

Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert. Befolkningen i stadardiserte gater med 1 bosted er også utelatt

1900

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Anth. Hansens løkke Anth. Hansens løkke , Anth. Hansens løkke 2 13 14 DA, Ft1900
Asdalbjerget Asdalbjerget , Asdalbjerget 8 46 48 DA, Ft1900
Baumandsbyen Baumandsbyen , Baumandsbyen 7 39 47 DA, Ft1900
Biengt Bien gade , Bien gade 4 16 16 DA, Ft1900
Bjørntvedtgt Bjørntvedtgaden , Bjørntvedtgaden 12 69 76 DA, Ft1900
Borgeaasgt Borgeaasgaden , Borgeaasgaden 2 9 9 DA, Ft1900
Bratsbergsgt Bratsbergsgade , Bratsbergsgade 52 358 370 DA, Ft1900
Bratsbergsgt %Oscarsgt% Bratsbergsgade %Oscarsgade% , Bratsbergsgade %Oscarsgade% 2 23 22 DA, Ft1900
Braaten Braaten , Braaten 3 14 15 DA, Ft1900
Bugten Bugten , Bugten 2 7 8 DA, Ft1900
Capelkrogen Capelkrogen , Capelkrogen 24 124 128 DA, Ft1900
Deichmansgt Deichmansgade , Deichmansgade 27 159 163 DA, Ft1900
Fjeldgt Fjeldgaden , Fjeldgaden 28 162 169 DA, Ft1900
Floodeløkken Floodeløkken , Floodeløkken 5 32 32 DA, Ft1900
Floodsgt Floods gade , Floods gade 4 37 42 DA, Ft1900
Frednæsøen Frednæsøen , Frednæsøen 6 31 34 DA, Ft1900
Friisebryggen Friisebryggen , Friisebryggen 4 17 16 DA, Ft1900
Færgegt Færgegaden , Færgegaden 3 34 33 DA, Ft1900
Haugesgt Hauges gade , Hauges gade 8 81 84 DA, Ft1900
Holbergsgt Holbergs gade , Holbergs gade 6 48 50 DA, Ft1900
Huken Huken , Huken 7 56 55 DA, Ft1900
Jernbanegt Jernbanegaden , Jernbanegaden 2 15 15 DA, Ft1900
Jønholtsgt Jønholtsgade , Jønholtsgaden 2 18 19 DA, Ft1900
Kallartangen Kallartangen , Kallartangen 5 24 25 DA, Ft1900
Kirkebakken Kirkebakken , Kirkebakken 14 75 80 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegaden , Kirkegaden 9 51 51 DA, Ft1900
Kirkehaugen Kirkehaugen , Kirkehaugen 17 93 92 DA, Ft1900
Kirkehaugen (nedre) Kirkehaugen (nedre) , Kirkehaugen (nedre) 8 47 52 DA, Ft1900
Kirkehaugen (øvre) Kirkehaugen (øvre) , Kirkehaugen (øvre) 6 26 29 DA, Ft1900
Kjølnæsgt Kjølnæsgaden , Kjølnæsgaden 10 90 90 DA, Ft1900
Klyvegt Klyvegaden , Klyvegaden 30 215 224 DA, Ft1900
Kort Adlersgt Kort Adlers gade , Kort Adlers gade 7 41 44 DA, Ft1900
Kullehusgt Kullehusgaden , Kullehusgaden 7 32 33 DA, Ft1900
Kværngt Kværngaden , Kværngaden 4 25 27 DA, Ft1900
Lagmandsgt Lagmandsgaden , Lagmandsgaden 16 66 67 DA, Ft1900
Lagmandsløkken Lagmandsløkken , Lagmandsløkken 13 112 112 DA, Ft1900
Ligt Ligaden , Ligaden 19 100 104 DA, Ft1900
Lilleelvgt Lilleelvgaden , Lilleelvgaden 13 113 110 DA, Ft1900
Løkkeveien Løkkeveien , Løkkeveien 6 25 26 DA, Ft1900
Molhaug Molhaug , Molhaug 2 5 5 DA, Ft1900
Nybyen Nybyen , Nybyen 21 206 214 DA, Ft1900
Olafsgt Olafs gade , Olafs gade 11 78 80 DA, Ft1900
Oscarsgt Oscarsgade , Oscarsgade 4 36 37 DA, Ft1900
Roligheden Roligheden , Roligheden 6 42 40 DA, Ft1900
Raadhusgt Raadhusgaden , Raadhusgaden 7 25 28 DA, Ft1900
Sandgt Sandgaden , Sandgaden 3 23 23 DA, Ft1900
Schweigaardsgt Schweigaards gade , Schweigaardsgade 29 171 170 DA, Ft1900
Skiensgt Skiensgaden , Skiensgaden 20 129 137 DA, Ft1900
Skolegt Skolegaden , Skolegaden 14 70 73 DA, Ft1900
Slotsbrogt Slotsbrogaden , Slotsbrogaden 4 15 14 DA, Ft1900
Smalgt Smalgaden , Smalgaden 7 57 58 DA, Ft1900
Solheimsgt Solheimsgaden , Solheimsgaden 2 19 22 DA, Ft1900
Storgt Storgaden , Storgaden 50 385 390 DA, Ft1900
Strandgt Strandgaden , Strandgaden 10 34 40 DA, Ft1900
Sundjordet Sundjordet , Sundjordet 20 127 131 DA, Ft1900
Sundjordet %Roligheden% Sundjordet %Roligheden% , Sundjordet %Roligheden% 2 16 16 DA, Ft1900
Sverresgt Sverresgade , Sverresgade 12 71 75 DA, Ft1900
Toldbodgt Toldbod gade , Toldbod gade 7 45 50 DA, Ft1900
Tordenskjoldsgt Tordenskjoldsgade , Tordenskjoldsgade 4 23 23 DA, Ft1900
Vestregt Vestre gade , Vestre gade 80 528 541 DA, Ft1900
Vintergt Vintergaden , Vintergaden 2 12 13 DA, Ft1900
Wesselsgt Wessels gade , Wessels gade 5 30 31 DA, Ft1900
Winthersgt Winthers Gade , Winthers Gade 10 81 88 DA, Ft1900
 • Antall gater: 63
 • Antall bosteder (1 utelatt): 736
 • Antall tilstede (1 utelatt): 4771

1910

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Baumannbyen Baumannbyen 25c , Baumannbyen 25h 8 52 57 DA, Ft1900
Bjørnthvedtsgt Bjørnthvedtsgate 28 , Bjørnthvedtsgate 382 16 78 81 DA, Ft1900
Brogt Brogate 138c , Brogate 180 6 34 38 DA, Ft1900
Bugten Bugten 1a , Bugten 1b 2 7 8 DA, Ft1900
Cappelensgt Cappelens gate 157 , Cappelens gate 230c 10 42 45 DA, Ft1900
Crøgerlien Crøgerlien 214a , Crøgerlien 284 22 133 138 DA, Ft1900
Fjeldgt Fjeldgate 179 , Fjeldgate 227 16 91 100 DA, Ft1900
Flaadeløkken Flaadeløkken 272 , Flaadeløkken 275 4 23 23 DA, Ft1900
Færgegt Færgegate 41a , Færgegate 219 2 10 11 DA, Ft1900
Grensegt Grensegate 52 , Grensegate 357 5 40 42 DA, Ft1900
Hansens løkke Hansens løkke 313 , Hansens løkke 375 4 28 27 DA, Ft1900
Haugesgt Hauges gate 134 , Hauges gate 263 7 57 64 DA, Ft1900
Havnegt Havnegate 215 , Havnegate 184b 3 15 16 DA, Ft1900
Havnegt, S. T. Havnegate, S. T. , Havnegate, S. T. 2 7 7 DA, Ft1900
Holbergsgt Holbergs gate 344 , Holbergs gate 246 9 74 83 DA, Ft1900
Jernbanegt Jernbanegate 245 , Jernbanegate 396 5 27 28 DA, Ft1900
Kirkebakken Kirkebakken 33b , Kirkebakken 99 8 51 54 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegate 122 , Kirkegate 14 8 50 54 DA, Ft1900
Kirkehaugen Kirkehaugen 54 , Kirkehaugen 190 20 111 111 DA, Ft1900
Klyvegt Klyvegate 16 , Klyvegate 31 28 149 161 DA, Ft1900
Kultangen Kultangen 253 , Kultangen 258 3 10 11 DA, Ft1900
Kværngt Kværngate 104a , Kværngate 106a 4 27 30 DA, Ft1900
Lagmandsgt Lagmands gate 104c , Lagmands gate 407 10 78 81 DA, Ft1900
Lilleelvgt Lilleelvgate 11b , Lilleelvgate 6 13 101 106 DA, Ft1900
Markveien Markveien 320 , Markveien 323 3 16 16 DA, Ft1900
Olafsgt Olafsgate 420 , Olafs gate 308 3 19 21 DA, Ft1900
Osebakken, Borgeaas Osebakken, Borgeaas 332 , Osebakken, Borgeaas 351 3 15 16 DA, Ft1900
Osebakken, Bratsbergsgt Osebakken, Bratsbergsgate 329 , Osebakken, Bratsbergsgate 301 49 382 416 DA, Ft1900
Osebakken, Engensgt Osebakken, Engensgate 349 , Osebakken, Engensgate 358 6 46 49 DA, Ft1900
Osebakken, Kjølnæsgt Osebakken, Kjølnæsgate 290 , Osebakken, Kjølnæsgate 298 9 62 69 DA, Ft1900
Osebakken, Kort Adelersgt Osebakken, Kort Adelers gate 242 , Osebakken, Kort Adelers gate 246 6 25 29 DA, Ft1900
Osebakken, Ligt Osebakken, Ligate 274 , Osebakken, Ligate 283 15 78 84 DA, Ft1900
Osebakken, Oscarsgt Osebakken, Oscarsgate 340 , Osebakken, Oscarsgate 361 7 56 59 DA, Ft1900
Osebakken, Sandgt Osebakken, Sandgate 253d , Osebakken, Sandgate 253b 3 9 9 DA, Ft1900
Osebakken, Skiensgt Osebakken, Skiensgate 338 , Osebakken, Skiensgate 319 25 142 160 DA, Ft1900
Osebakken, Slotsbrogt Osebakken, Slotsbrogate 333 , Osebakken, Slotsbrogate 289b 3 13 14 DA, Ft1900
Osebakken, Smalgt Osebakken, Smalgate 259 , Osebakken, Smalgate 267 10 72 75 DA, Ft1900
Osebakken, Sporveien Osebakken, Sporveien 343 , Osebakken, Sporveien 350 3 18 19 DA, Ft1900
Osebakken, Strandgt Osebakken, Strandgate 345 , Osebakken, Strandgate 208b 14 55 59 DA, Ft1900
Roligheden Roligheden 291 , Roligheden 201 4 61 46 DA, Ft1900
Ryesgt Ryes gate 118b , Ryes gate 364 3 28 31 DA, Ft1900
Raadhusgt Raadhusgate 12h , Raadhusgate 12c 4 28 28 DA, Ft1900
Schweigaardsgt Schweigaards gate 169 , Schweigaards gate 186b 26 175 193 DA, Ft1900
Skjærret Skjærret 39 , Skjærret 164?? 2 16 17 DA, Ft1900
Skolegt Skolegate 386 , Skolegate 298 11 70 71 DA, Ft1900
St. hansgt St. hansgate 327 , St. hansgate 316 6 50 56 DA, Ft1900
Stangsgt Stangsgate 368 , Stangsgate 389 6 37 40 DA, Ft1900
Storgt Storgate 9 , Storgate 205 46 389 396 DA, Ft1900
Sundejordet Sundejordet 161 , Sundejordet 231a 28 146 162 DA, Ft1900
Sundejordet, S. T. Sundejordet, S. T. , Sundejordet, S. T. 2 8 8 DA, Ft1900
Sverresgt Sverresgate 338 , Sverres gate 33e 10 58 61 DA, Ft1900
Toldbodgt Toldbodgaden 152a , Toldbodgate 259 6 38 42 DA, Ft1900
Tordenskjoldsgt Tordenskjolds gate 185?? , Tordenskjolds gate 69a 14 76 84 DA, Ft1900
Vestregt Vestregate 46a , Vestregate 78 76 492 524 DA, Ft1900
Vintergt Vintergate 50a , Vintergate 61 3 24 26 DA, Ft1900
Vinthergt Vinthergate 56a , Vinthergate 58 6 37 41 DA, Ft1900
Vinttergt Vinttergate 53 , Vinttergate 52 2 19 21 DA, Ft1900
Wesselsgt Wessels gate 56 , Wessels gate 59 5 24 25 DA, Ft1900
Øvre Kirkehaugen Øvre Kirkehaugen 92 , Øvre Kirkehaugen 405 33 202 204 DA, Ft1900
Aalsgt Aalsgate 325 , Aals gate 404 12 109 118 DA, Ft1900