Oslo FT

Fra hbrgeo

Kristiania

37: Kristiania, Oslo

Folketellinger

 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)0
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 0
 • Antall bosteder (1900) 8540
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)239852
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 240584
 • Antall bosteder (1900) 7421
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910


Tellekretser

Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene

1900

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
0 Carl den 12tes Gade - Bogstadveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
00!! Osterhaus Gade - Sandakerveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
000c Saxegaardsgaden - Saxegaardsgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
1 Torvegade - Torvegade FT1900 DA, Ft1900 0 0
2 Kirkegade - Kirkegade FT1900 DA, Ft1900 0 0
3 Carl den 12tes Gade - Carl den 12tes Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
4 Pløens Gade - Pløens Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
5 Storgade - Storgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
6 Storgade - Storgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
7 Storgade - Storgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
8 Storgade - Storgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
9 Storgade - Storgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
10 Storgade - Storgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
11 Rødfyld Gade - Karl den 12tes Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
12 Rosekrantzgade - Rosenkrantz Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
13 Arbeidergade - Carl Johans Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
14 Carl Johans Gade - Lille Grændsegade FT1900 DA, Ft1900 0 0
15 Møllergade - Grændsegade FT1900 DA, Ft1900 0 0
16 Møllergade - Møllergade FT1900 DA, Ft1900 0 0
17 Youngsgade - Nytorvet FT1900 DA, Ft1900 0 0
18 Skippergade - Carl Johans Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
19 Kirkegade - Revierstrædet FT1900 DA, Ft1900 0 0
20 Skippergade - Dronningensgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
21 Lille Strandgade - Raadhusgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
22 Raadhus Gade - Prindsens Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
23 Tomtegade - Jernbanetorvet FT1900 DA, Ft1900 0 0
24 Vognmandsgade - Vognmandsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
25 Rødfyldgade - 1ste Elvegang FT1900 DA, Ft1900 0 0
26 Rosenberggaden - Nygade FT1900 DA, Ft1900 0 0
27 Skolegade - Skolegade FT1900 DA, Ft1900 0 0
28 Arbins Gade - Arbinsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
29 Drammensveien - Drammensveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
30 Stubben - Dokveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
31 Cort Adlers Gade - Cort Adlers FT1900 DA, Ft1900 0 0
32 Kronprinsens Gade - Victoria Ter. FT1900 DA, Ft1900 0 0
33 Cort Adlers Gade - Cort Adlersgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
34 Kronprinsens Gade - Kronprindsens Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
35 Victoria Trr. - Victoria Trr. FT1900 DA, Ft1900 0 0
36 Rosenkrantzgade - Rosenkrantzgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
37 Observatorie Gade - Observatorie Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
38 Cort Adlers Gade - Cort Adlers Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
39 Klingenberg Gade - Klingenberg Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
40 Raadhus Gade - Nedre Slottsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
41 Præstegaden - Nedre Voldgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
42 Carl Johans Gade - Toldbodgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
43 Tordenskjolds Gade - Rosenkrantzgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
44 Vinkelgade - Storthingsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
45 Strandgaden - Søgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
46 Mellemgade - Engen FT1900 DA, Ft1900 0 0
47 Bakke Gade - Bakkegaden 2 og FT1900 DA, Ft1900 0 0
48 Ringsgangen - Klingenberg Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
49 Munkedamsveien - Munkedamsveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
50 Huitfelts Gade - Ruseløkveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
51 Reichweins Gade - Huitfeltsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
52 Huitfelts Gade - Reichweins Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
53 Cort Adlers Gade - Rusløkveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
54 Hansteen Gade - Huitfeltsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
55 Parkveien - Hansteens Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
56 Hansteens Gade - Hansteens Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
57 Huitfeltsgade - Løkkeveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
58 Kronprinsens Gade - Huitfelts Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
59 Ruseløkveien - Ruseløkveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
60 Bakkegade - Ruseløkveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
61 Munkedamsveien - Munkedamsveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
62 Bakke Gade - Munkedamsveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
63 Carl Johans Gade - Christian den 4des Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
064b Oscarsgade - Oscars Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
64 Oscarsgade - Oscarsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
65 Grønnegaden - Grønnegaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
66 Incognitogaden - Incognitogaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
67 Parkveien - Parkveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
68 Linstows Gade - Linstows Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
69 Oscarsgade - Oskars Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
70 Tullins Gade - Tullins Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
71 Welhavens Gade - Welhavens Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
72 Universitetsgade - Universitetsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
73 Hægdehougsveien - Hægdehougsveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
74 Hægdehougsveien - Hægdehougsveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
75 Uranienborgveien - Hægdehougsveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
76 St. Olafs Gade - Nordal Bruns Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
77 Ullevoldsveien - St. Olafs Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
78 Akersgade - Hospitalsgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
79 Peder Claussøns Gade - Akers Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
80 Fredensborgveien - Rosteds Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
81 Møllergaden - Deichmanns Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
82 Fredensborgveien - Wilses Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
83 Fredensborgveien - Fredensborgveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
84 Kanten - Schandorffs Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
85 Maschmanns Gade - Øvre Hammersborggade FT1900 DA, Ft1900 0 0
86 Møllergade - Møllergade FT1900 DA, Ft1900 0 0
087c Møllergaden - Møllergaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
87 Thor Olsens Gade - Thor Olsens Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
88 Akersgade - Akersveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
89 Pilestrædet - Christian Augusts Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
90 Rosenkrantz Gade - Universitetsgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
91 Holbergs Plads - Edvard Storms Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
92 Wergelands Vei - Sven Bruns Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
93 Welhavens Gade - Welhavens Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
94 Pilestrædet - Holbergsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
95 Mauritz Hansens Gade - Pilestrædet FT1900 DA, Ft1900 0 0
96 Parkveien - Pilestrædet FT1900 DA, Ft1900 0 0
97 Riddervolds Gade - Parkveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
98 Incognitogaden - Oscars Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
099a Drammensveien - Incognitogaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
099b Sommerrogaden - Sommerrogaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
100 Frognerveien - Drammensveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
101 Brogaden - Brogaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
102 Osterhaus Gade - Osterhaus Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
103 Søndre Gade - Søndre Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
104 Christian Krohgs Gade - Christian Krohgs Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
105 Osterhaus Gade - Jess Karlsens Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
106 Calmeyergade - Calmeyergade FT1900 DA, Ft1900 0 0
107 Maridalsveien - Maridalsveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
108 Fredensborgveien - Rosteds Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
109 Bryggerigangen - Bryggerigangen FT1900 DA, Ft1900 0 0
110 Deichmanns Gade - Møllergaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
111 Hausmanns Gade - Vestre Elvebakke FT1900 DA, Ft1900 0 0
112 Osterhaus Gade 9 %9b% - Osterhaus Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
113 Bernt Ankers Gade - Møllergade FT1900 DA, Ft1900 0 0
114 Mariboes Gade - Badstugade FT1900 DA, Ft1900 0 0
115 Torvegade - Torvegade FT1900 DA, Ft1900 0 0
116 Ebbels Gade - Calmeyergade FT1900 DA, Ft1900 0 0
117 Storgade - Storgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
118 Storgade - Storgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
119 Stor Gade - Stor Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
120 Stor Gade - Stor Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
121 Christian Krohgs Gade - Brogaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
121!! Christian Krohgs Gade - Christian Krohgs Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
122 Christian Krohgs Gade - Nedre Vaskegang FT1900 DA, Ft1900 0 0
123 Trondhjemsveien - Markveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
124 Torvbakgaden - Øvre Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
125 Stolmagergaden - Nordre gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
126 Thv. Meyers gade - Thv. Meyers Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
127 Nedre Gade - Nedre Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
128 Schaus Plads - Markvn. FT1900 DA, Ft1900 0 0
129a Bygdø Alle - Bygdø Alle FT1900 DA, Ft1900 0 0
129b Bygdø Alle - Bygdø Alle FT1900 DA, Ft1900 0 0
129c Bygdø Alle - Bygdø Alle FT1900 DA, Ft1900 0 0
129d Bygdø Alle - Bygdø Alle FT1900 DA, Ft1900 0 0
129e Bygdø Alle - Bygdø Alle FT1900 DA, Ft1900 0 0
130 Elisenbergveien - Elisenbergveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
131 Drammensveien - Gabels gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
132 Bygdø Allé - Bygdø Alle FT1900 DA, Ft1900 0 0
133 Colbjørnsens Gade - Colbjørnsens Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
134 Munkedamsveien - Munkedamsveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
135 Niels Juels Gade - Niels Juels Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
136 Frognerveien - Frognerveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
137 Balders Gade - Baldersgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
138 Løvenskiold Gade - Løvenskioldsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
139 Frognerveien - Frognerveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
140 Elisenbergveien - Elisenbergveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
141 Frognerveien - Frognerveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
142 Parkveien - Niels Juels Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
143 Gabels gade - Niels Juels Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
144 Mogens Thorsens Gade - Fredrik Stangs Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
145 Olaf Kyrres Gade - Tostrups Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
146 Drammensveien - Thomles Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
147 Thomas Heftyes Gade - Elisenbergveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
148 Frogner Gade - Frogner Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
149 Niels Juels Gade - Gyldenløves gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
150 Oscarsgade - Skovveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
151 Bygdø Alle - Haxthausens Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
152 Gabels Gade - Balders Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
153 Thors Gade - Frognerveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
154 Odins Gade - Odins Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
155 Nordraachs Gade - Frognerveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
156 Bygdø Allé - Frogner Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
157 Kirkeveien - Lindemanns Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
158 Gimleveien - Gimleveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
159 Gimleveien - Gimleveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
160 Niels Juels Gade - Niels Juels Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
161 Niels Juels Gade - Niels Juels Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
162 Niels Juels Gade - Niels Juels Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
163 Nils Juels Gade - Niels Juels Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
164 Niels Juels Gade - Niels Juels Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
165 Schweigaards Gade - Schweigaardsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
166 Aakebergveien - Aakebergveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
167 St. Halvardsgade - St. Halvards Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
168 St. Halvards Gade - St. Halvards Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
169 St. Halvards Gade - St. Halvardsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
170 St. Halvardsgade - St. Halvardsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
171 St. Halvards Gade - St. Halvardsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
172 Schweigaards Gade - Schweigaards Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
173 Haralds Gade - Schweigaards Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
174 Justiskroken - Schweigaardsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
175 Østerdalsgaden - Etterstadgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
176 Odalsgade - Hedemarkens Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
177 Strømsveien - Totens Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
178 Strømsveien - Strømsveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
179 Sverigesgade - Orknø Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
180 Islandsgade - Islandsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
181 Danmarks Gade - Danmarks Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
182 Danmarks Gade - Oplands Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
183 Vaalerenggade - Vaalerenggaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
184 Vaalereng Gade - Enebakveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
185 Enebakveien - Enebakveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
186 Smaalensgade - Smaalensgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
187 Tøiengaden - Sexes Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
188 Sexes Gade - Gruegaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
189 Gruegaden - Sørligaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
190 Kolstadgaden - Kolstadgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
191 Jens Bjelkes Gade - Jens Bjelkes Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
192 Eriks Gade - Borggade FT1900 DA, Ft1900 0 0
193 Eriks Gade - Eriks Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
194 Sigurds Gade - Sigurds Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
195 Magnus's Gade - Aakebergveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
196 Aakebergveien - Sverres Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
197 Haakons Gade - Kjølberggaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
198 Haakons Gade - Haakons Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
199 Økernveien - Ensjøveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
200 Brinkensgade - Kampens Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
201 Norderhovsgaden - Vestbygaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
202 Sørumsgaden - Skedsmogaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
203 Norderhovsgaden - Norderhovsgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
204 Normannsgaden - Bøgade 1, Kampens Kirke FT1900 DA, Ft1900 0 0
205 Urskogsgaden - Ullensakergaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
206 Hurdalsgaden - Brinkens Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
207 Evensgaden - Normannsgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
208 Hølandsgaden - Hølandsgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
209 Havegaden - Havegaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
210 Nannestadgaden - Havegaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
211 Magnus Gade - Magnus's Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
212 Arupsgade - Arupsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
213 Arupsgade - Arupsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
214 Oslo Gade - Liabroveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
215 Schweigaards Gade - Schweigaards Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
216 Oslo Gade - Munkegaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
217 Arupsgade - St. Halvards Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
218 Rostockergaden - Bispegaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
219 Oslo Gade - Kantslergaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
220 Ekebergveien - Oslo Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
221 Karlsborgveien - Liabroveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
222 Henriks Gade - Gravergaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
223 Svingens Gade - Ekebergveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
224 Oppegaardsgaden - Ryenbergveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
225 Bagerengveien - Bagerengveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
226 Nonnegade - Nonne Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
227 Trondhjemsveien - Herslebs Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
228 Schweigaards Gade - Schweigaards Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
229 Motzfeldts Gade - Motzfeldts Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
230 Grønlandsleret - Grønlandsleret FT1900 DA, Ft1900 0 0
231 Grønlandsleret - Grønlandsleret FT1900 DA, Ft1900 0 0
232 Grønlandsleret - Grønlandsleret FT1900 DA, Ft1900 0 0
233 Grønlandsleret 28b og - Grønlandsleret FT1900 DA, Ft1900 0 0
234 Grønlandsleret - Grønlandsleret FT1900 DA, Ft1900 0 0
235 Grønlandsleret - Grønlandsleret FT1900 DA, Ft1900 0 0
236 Grønlandsleret 44 (Bodsfængslet) - Grønlandsleret 44 (Bodsfængslet) FT1900 DA, Ft1900 0 0
237 Lakkegaden - Heimdalsgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
238 Heimdalsgaden - Urtegaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
239 Herslebs Gade - Herslebs Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
240 Jens Bjelkes Gade - Motzfeldts Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
241 Jens Bjelkes Gade - Tøiengaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
242 Heimdalsgaden - Heimdalsgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
243 Heimdalsgaden - Motzfeldts Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
244 Heimdalsgaden - Heimdalsgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
244b Motzfeldts Gade - Motzfeldts Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
245 Tøiengaden - Tøiengaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
246 Urtegaden - Urtegaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
247 Lakkegaden - Lakkegaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
248 Urtegaden - Urtegaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
249 Urtegaden - Sørligaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
250 Norbygaden - Norbygaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
251 Norbygaden - Norbygaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
252 Smalgangen - Lakkegaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
253 Lakkegaden - Chr. Smiths Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
254 Bredgaten - Motzfeldts Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
255 Motzfeldts Gade - Motzfeldts Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
256 Bredgaden - Bækkegade FT1900 DA, Ft1900 0 0
257 Platous Gade - Tøiengaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
258 Grønlands Torv - Grønlandskroken FT1900 DA, Ft1900 0 0
259 Platous Gade - Platous Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
260 Mandalls Gade - Mandalls Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
261 Mandalls Gade - Grønlandsleret FT1900 DA, Ft1900 0 0
262 Platous Gade - Platous Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
263 Stupindgaden - Sørligaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
264 Borggade - Borggade 2. Folkebad FT1900 DA, Ft1900 0 0
265 Flisbjerget - Enerhougsgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
266 Langbakken - Aakebergveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
267 Smedegaden - Smedegaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
268 Schweigaards Gade - Klostergangen FT1900 DA, Ft1900 0 0
269 Klostergaden - Schweigaards Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
269c Stiklestadgaden - Stiklestadgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
270 Ullevoldsveien - Ullevoldsveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
271 Akersbakken - Akersbakken FT1900 DA, Ft1900 0 0
272 Sofies Gade - Sofies Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
273 Ullevoldsveien - Ullevoldsveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
274 Dahlsbergstien - Dahlsbergstien FT1900 DA, Ft1900 0 0
275 Gjetemyrsveien - Løkeberg Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
276 Akersbakken - Akersbakken FT1900 DA, Ft1900 0 0
277 Waldemar Thranes gade - Waldemar Thranes gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
278 Johs. Bruun - Johs. Bruuns Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
279 Zetlitz Gade - Zetlitz Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
280 Sofies Gade - Sofies Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
281 Telthusgade - Telthusgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
282 Dahlsbergstien - Dahlsbergstien FT1900 DA, Ft1900 0 0
283 Waldemar Thranes Gade - Waldemar Thranes Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
284 Ullevoldsveien - Ullevoldsveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
285 Ullevoldsveien - Ullevoldsveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
286 Dopsgade - Akersveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
287 Ullevoldsveien - Nordals Bruns Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
288 Fredensborgveien - Fredensborgerveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
289 Stensberg Gade - Holbergsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
290 Ullevoldsveien - Frimanns Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
291 Sofies Gade - Sofies Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
292a Krum Gade - Krum Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
292b Krum Gade - Dovregade FT1900 DA, Ft1900 0 0
293 Hallings Gade - Glyckstads Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
294 Griffenfeldts Gade - Gjetemyrsveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
295 Herman Foss Gade - Herman Foss gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
296 Pilestrædet - Dahlsbergstien FT1900 DA, Ft1900 0 0
297 Waldemar Thranes Gade - Dahlsbergstien FT1900 DA, Ft1900 0 0
298 Schwensens Gade - Frydenlundsgate FT1900 DA, Ft1900 0 0
299 Akersbakken - Ullevoldsveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
300 Colletts Gade - Frydenlundsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
301 Akersbakken - Akersbakken FT1900 DA, Ft1900 0 0
302 Bolteløkkens Alle - Bolteløkkens Alle FT1900 DA, Ft1900 0 0
303 Ullevoldsveien - Ullevoldsveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
304 Bjerregaards Gade - Bjerregaards Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
305 Bjerregaardsgade - Bjerregaards Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
306 Bjerregaards Gade - Bjerregaardsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
307 Bjerregaards Gade - Bjerregaards Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
308 Bjerregaardsgade - Bjerregaards Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
309 Bjerregaards Gade - Bjerregaardsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
310 Bjerregaardsgade - Bjerregaards Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
311 Bjergstien - Bjerregaards Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
312 Waldemar Thranes Gade - Waldemar Thranes Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
313 Waldemar Thranes gade - Waldemar Thranes Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
314 Johs. Bruuns Gade - Eugeniesgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
315 Eugenies Gade - Colletts Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
316 Sofies Gade - Wilhelms Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
317 Ullevoldsveien - Ullevoldsveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
318 Thereses Gade - Thereses Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
319 Gjetemyrsveien - Vinjes Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
320 Maridalsveien - Maridalsveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
321 Kingos Gade - Maridalsveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
322 Pilestrædet - Pilestrædet FT1900 DA, Ft1900 0 0
323 Gjetemyrsveien - Løkeberg Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
324 Løkeberg Gade - Løkeberg Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
324b Pilestrædet - Pilestrædet FT1900 DA, Ft1900 0 0
325 Fearnleys Gade - Schives Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
326 Munthes Gade - Munthes Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
327 Neuberggaden - Neuberggaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
328 Middelthuns Gade - Middelthuns Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
329 Oscars Gade - Oscars Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
330 Kirkeveien - Kirkeveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
331 Jacob Aalls Gade - Jacob Aalls Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
332 Bogstadveien - Bogstadveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
333 Jacob Aalls Gade - Jacob Aalls Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
334 Bogstadveien - Bogstadveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
335 Briskebyveien - Briskebyveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
336 Jacob Aalls Gade - Jacob Aalls Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
337 Josefines Gade - Josefines Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
338 Marie Gade - Marie Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
339 Majorstuveien - Majorstuveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
340 Jacob Aalls Gade - Jacob Aalls Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
341 Skovveien - Skovveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
342 Skovveien - Skovveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
343 Josefines Gade - Josefines Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
344 Jacob Aalls Gade - Jacob Aalls Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
345 Jacob Dybwads Gade - Jacob Dybwads Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
346 Uranienborg Terrasse - Josefines Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
347 Professor Dahls Gade - Uranienborgveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
348 Holmboes Gade - Eilert Sundts Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
349 Camilla Collets Vei - Oscars Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
350 Bogstadveien - Majorstuveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
351 Majorstuveien - Neuberggaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
352 Majorstuveien - Sorgenfrigaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
353 Kirkeveien - Kirkeveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
354 Professor Dahls Gade - Kirkeveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
355 Neuberggaden - Neuberggaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
356 Tidemandsgade - Professor Dahls Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
357 Nordraachs Gade - Gyldenløvesgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
358 Skovveien - Skovveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
359 Meltzers Gade - Colbjørnsens Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
360 Niels Juels Gade - Riddervolds Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
361 Harbitz Gade - Briskebyveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
362 Eilert Sundts Gade - Eilert Sundts Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
363 Industrigaden - Briskebyveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
364 Holtegaden - Daaes Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
365 Seildugsgade - Thv. Meyers Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
366 Thv. Meyers Gade - Seildugs Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
367 Seildugs Gade - Seildugs Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
368 Sofienberg Gade - Sofienberg Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
369 Toftes Gade - Birkelunds Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
370 Thv. Meyers Gade - Thv. Meyers Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
371 Helgesens Gade - Helgesens Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
372 Nissens gade - Falsens Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
373 Markveien - Markveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
374 Paulus Plads - Thv. Meyers Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
375 Thv. Meyers Gade - Thv. Meyers Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
376 Helgesens Gade - Helgesens Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
377 Thv. Meyers Gade - Thv. Meyers Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
378 Thv. Meyers Gade - Thv. Meyers Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
379 Thv. Meyers Gade - Thv. Meyers Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
380 Toftes Gade - Toftes Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
381 Thv. Meyers Gade - Thv. Meyers Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
382 Thv. Meyers Gade - Thv. Meyers Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
383 Toftes Gade - Toftes Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
384 Toftes Gade - Toftes Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
385 Toftes Gade - Toftes Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
386 Toftes Gade - Toftes Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
387 Toftes Gade - Toftes Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
388 Helgesens Gade - Toftes Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
389 Schous Plads - Thv. Meyers Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
390 Olaf Ryes Plads - Sofienberggade FT1900 DA, Ft1900 0 0
391 Olaf Ryes Plads - Markveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
392 Marcelius gade - Fosveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
393 Olaf Ryes Plads - Gryners Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
394 Grynersgade - Toftes Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
395 Helgesens Gade - Birkelunds Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
396 Thv. Meyers Gade - Helgesens Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
397 Stenstrups Gade - Steenstrups Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
398 Seildugs Gade - Steenstrups Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
399 Fosveien - Fosveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
400 Markveien - Markveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
401 Seildugs Gade - Seildugs Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
402 Hesselbergs gade - Hesselbergs gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
403 Falsens Gade - Falsens Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
404 Seildugs Gade - Markveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
405 Steenstrups Gade - Steenstrups Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
406 Sanner Gade - Christies Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
407 Sannergade - Sannergade FT1900 DA, Ft1900 0 0
408 Helgesensgade - Teglværks Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
409 Toftes Gade - Toftes Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
410 Toftes Gade - Toftes Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
411 Thv. Meyers Gade - Paulus Plads FT1900 DA, Ft1900 0 0
412 Thv. Meyers Gade - Thv. Meyers Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
413 Haslunds Gade - Schleppegrells Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
414 Schleppegrells Gade - Schleppegrells Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
415 Markveien - Markveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
416 Jens Bjelkes Gade - Jens Bjelkes Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
417 Sverdrups Gade - Trondhjemsveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
418 Langgaden - Langgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
419 Trondhjemsveien - Trondhjemsveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
420 Trondhjemsveien - Trondhjemsveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
421 Conradis Gade - Conradis Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
422 Fjeldgaden - Fjeldgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
423 Trondhjemsveien - Trondhjemsveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
424 Trondhjemsveien - Trondhjemsveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
425 Rosenhofgaden - Oddevaldsgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
425d Trondhjemsveien - Trondhjemsveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
426 Dælenenggaden - Fagerheimsgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
427 Kjøbenhavns Gade - Kjøbenhavns Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
428 Marstrandsgaden - Malmøgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
429 Lierveien - Gøtheborgsgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
430 Helgesens Gade - Gøtheborgsgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
431 Karlstad gade - Teglværks Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
432 Verks Gade - Verks Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
433 Fjeldgaden - Fjeldgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
434 Hammerfestgaden - Langgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
435 Tromsøgaden - Solhaugsgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
436 Helgesens gade - Tromsøgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
437 Vardøgaden - Trondhjemsveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
438 Sofienberg - Toftesgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
439 Schæffers Gade - Schæffers Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
440 Rathkes Gade - Kirkegaardsgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
441 Trondhjemsveien - Trondhjemsveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
442 Trondhjemsveien - Trondhjemsveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
443 Lochmanns Gade - Conradis Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
444 Herslebs Gade - Sverdrups Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
445 Jens Bjelkes Gade - Sverdrups Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
446 Sverdrups Gade 22 %18% - Jens Bjelkes Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
447 Kirkegaardsgaden - Kirkegaardsgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
448 Kirkegaardsgaden - Kirkegaardsgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
449 Sars's Gade - Kirkegaardsgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
450 Jens Bjelkes Gade - Lakkegaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
451 Lakkegaden - Lakkegaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
452 Sverdrups Gade - Herslebs Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
453 Sverdrups Gade - Sverdrups Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
454 Verks Gade - Snippen FT1900 DA, Ft1900 0 0
455 Rathkes Gade - Rathkes Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
456 Rathkes Gade - Rathkes Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
457 Rosenlundgaden - Rosenlundgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
458 Toftes Gade - Toftes Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
459 Østgaards Gade - Sandakerveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
460 Sagveien - Sagveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
461 Sagveien - Sagveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
462 Sagveien - Sagveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
463 Niels Huus's Gade - Amtmand Meinichsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
464 Sandakerveien - Brettevilles Gade 1, Kra. Kommunen FT1900 DA, Ft1900 0 0
465 Aasengaden - Sandakerveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
466 Thorshouggaden - Thorshouggaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
467 Thorshouggaden - Thorshouggaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
468 Tværbakken - Thorshouggaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
469 Østgaards Gade - Sandakerveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
470 Rosenlundgaden 7 %Feddersens Gade% - Vogts Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
471 Fougstad Gade - Vogts Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
472 Vogts Gade - Vogts Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
473 Holsts Gade - Sandakerveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
474 Sannergade - Biermanns gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
475 Christies Gade - Sannergade FT1900 DA, Ft1900 0 0
476 Kingos Gade - Maridalsveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
477 Maridalsveien - Sagveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
478 Maridalsveien - Maridalsveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
479 Grimstadgaden 26 %Kjerschows Gade% - Stockfleths Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
480 Hammergaden - Maridalsveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
481 Christiansandsgaden - Arendalsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
482 Mogaden - Mossegaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
483 Larviksgaden - Maridalsveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
484 Kongsberggaden - Kongsberggaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
485 Bergensgade 12, Methodistmenigheden - Bergensgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
486 Treschows Gade - Maridalsveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
487 Maridalsveien - Bergensgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
488 Kavalleriets rideskole, stald - Grev Wedels Plads FT1900 DA, Ft1900 0 0
489 Akershus Strafanstalt, Fæstningen - Akershus Strafanstalt, Fæstningen FT1900 DA, Ft1900 0 0
490 Akers Gade - Akers Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
491 Hægdehougsveien - Oskars Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
492 Josefines Gade - Gustavs Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
493 Underhaugsveien - Underhaugsveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
494 Underhaugsveien - Underhaugsveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
495 Rosenborggaden - Rosenborggaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
496 Rosenborggaden - Rosenborggaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
497 Vibes Gade - Vibes Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
498 Vibes Gade - Vibes Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
499 Vibes Gade - Vibes Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
500 Vibes Gade - Vibes Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
501 Vibes Gade - Vibes Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
502 Vibes Gade - Vibes Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
503 Vibes Gade - Vibes Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
504 Vibes Gade - Vibes Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
505 Vibes Gade - Vibes Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
506 Vibes Gade - Vibes Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
507 Vibes Gade - Vibes Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
508 Vibes Gade - Schønnings Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
509 Schønnings Gade - Schønnings Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
510 Schønnings Gade - Schønnings Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
511 Schønnings Gade - Schønnings Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
512 Ingelbrecht Knudsøns Gade - Ingelbrecht Knudsøns Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
513 Hammerstads Gade - Hammerstads Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
514 Hammerstads Gade - Hammerstads Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
515 Fauchalds Gade - Fauchalds Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
516 Fauchalds Gade - Fauchalds Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
517 Ole Vigs Gade - Ole Vigs Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
518 Ole Vigs Gade - Ole Vigs Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
519 Industrigaden - Industrigaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
520 Industrigaden - Industrigaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
521 Schultz Gade - Schultz Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
522 Schultz Gade - Schultz Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
523 Sorgenfrigaden - Sorgenfrigaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
524 Sorgenfrigaden - Sorgenfrigaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
525 Asaveien - Valkyriegaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
525c Majorstuveien 33 %Valkyriegade - Majorstuveien 33 %Valkyriegade FT1900 DA, Ft1900 0 0
526 Valkyriegaden - Valkyriegaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
527 Fagerborggaden - Fagerborggaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
528 Fagerborggaden - Fagerborggaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
529 Gørbitz Gade - Kirkeveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
530 Kirkeveien - Kirkeveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
531 Ullevoldsveien - Ullevoldsveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
532 Lyder Sagens Gade - Lyder Sagens Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
533 Fastings Gade - Fastings Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
534 Pilestrædet - Pilestrædet FT1900 DA, Ft1900 0 0
535 Sporveisgaden - Pilestrædet FT1900 DA, Ft1900 0 0
536a Pilestrædet - Pilestrædet FT1900 DA, Ft1900 0 0
536b Pilestrædet - Pilestrædet FT1900 DA, Ft1900 0 0
537 Pilestrædet - Pilestrædet FT1900 DA, Ft1900 0 0
537b Wolffs Gade - Wolffs Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
538 Pilestrædet - Pilestrædet FT1900 DA, Ft1900 0 0
539 Pilestrædet - Pilestrædet FT1900 DA, Ft1900 0 0
540 Stensgaden - Stensgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
541 Stensgaden - Stensgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
542 Stensgaden - Stensgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
543 Thereses Gade - Thereses Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
544a Thereses gade - Thereses Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
544b Theresegade - Thereses gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
545 Thereses Gade - Thereses Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
546 Sporveisgaden - Sporveisgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
547 Sporveisgaden - Sporveisgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
548 Firkanten 2 (Sporveisgaden - Firkanten 1 (Sporveisgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
549 Firkanten 14 (Sporveisg - Firkanten 10 (Sporveisg. FT1900 DA, Ft1900 0 0
550 Firkanten 8 (Sporveisg. - Firkanten 6 (Sporveisg. FT1900 DA, Ft1900 0 0
551 Firkanten 9 (Sporveisg. - Firkanten 11 (Sporveisg. FT1900 DA, Ft1900 0 0
552 Bogstadveien - Bogstadveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
553 Søboderne - Søboderne FT1900 DA, Ft1900 0 0

1910

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
11 Akersgaten - Grubbegaten DA, Ft1910 1488 1400
12 Grænsen - Karl Johans gate DA, Ft1910 2101 1870
13 Kirkegaten - Møllergate DA, Ft1910 1349 1173
14 Nedre Slotsgate - Raadhusgaten DA, Ft1910 1314 1219
015a Rebslagergangen - Rebslagergangen DA, Ft1910 0 0
15 - Steners gate DA, Ft1910 1353 1309
16 Store Strandgate - Søboderne 33, 35, 37, DA, Ft1910 1541 1375
17 Torvet nr - Øvre Slotsgate DA, Ft1910 582 508
21 Akersgaten - Filosofgangen DA, Ft1910 2877 2887
22 Hansteensgate - Klingenberggate DA, Ft1910 2408 2428
23 Kronprinsensgate - Nedre Slotsgate DA, Ft1910 2728 2757
24 Nedre Voldgate - Ruseløkveien DA, Ft1910 3647 3640
25 Skolegaten - Victoria terrasse DA, Ft1910 2276 2261
26 Vinkelgaten - Øvre Voldgate DA, Ft1910 975 991
31 Akersgaten - Edv. Stormsgate DA, Ft1910 1624 1595
32 Fredensborgvn. - Hospitalsgate DA, Ft1910 2861 2824
33 Hægdehaugsvn. - Kanten 13 Husvildhjemmet DA, Ft1910 2318 2246
34 Karl Johans gate - Meltzersgate DA, Ft1910 1804 1747
35 Munchsgate - Oscarsgate DA, Ft1910 1840 1864
36 Parkveien - Pilestrædet DA, Ft1910 2620 2538
37 Riddervolds gate - Sven Brunsgate DA, Ft1910 2649 2552
38 Teatergaten - Øvre Hammersborggate DA, Ft1910 3340 3111
41 Abildgaardsgate - Colbjørnsens gate DA, Ft1910 2556 2558
42 Daaesgate - Gyldenløvesgate DA, Ft1910 1826 1829
43 Harbitzgate - Josefinesgate DA, Ft1910 2102 2082
44 Jørgen Moesgate - Munthesgate DA, Ft1910 2254 2248
45 Neuberggate - Professor Dahlsgate DA, Ft1910 2813 2788
46 Riddervolds gate - Uranienborgveien DA, Ft1910 1594 1574
51 Balders gate - Colbjørnsens gate DA, Ft1910 2718 2740
52 Drammensvn. 33a, - Drammensvn. DA, Ft1910 1740 1764
53 Elisenbergvn. - Frognerveien DA, Ft1910 3173 3195
54 Gabelsgate - Mogens Thorsensgate DA, Ft1910 2624 2630
55 Munkedamsveien - Nobels gate DA, Ft1910 1697 1706
56 Odensgate - Thomas Heftyesgate DA, Ft1910 2682 2720
57 Thomlesgate - Vestheimgate DA, Ft1910 756 753
61 Aasaveien - Gørbitzgate DA, Ft1910 2553 2568
62 Hammerstadsgate - DA, Ft1910 2691 2716
63 Oscarsgate - Schøningsgate DA, Ft1910 2759 2763
64 Sorgenfrigaten - Trudvangveien DA, Ft1910 3564 3618
65 Ullevoldsveien - Wolffsgate DA, Ft1910 3118 3112
71 Akersbakken - Bjerregaardsgate DA, Ft1910 3169 3214
72 Bolteløkkens Allé - Dovregate DA, Ft1910 2295 2325
73 Eugeniesgate - General Birchsgate DA, Ft1910 2247 2281
74 Gjetemyrs.vn. - Kingosgate DA, Ft1910 3224 3249
75 Krafts gate - Snorresgate DA, Ft1910 3528 2978
76 Sofiesgate - Uelandsgate DA, Ft1910 2913 2954
77 Ullevoldsveien - Waldemar Thranesgate DA, Ft1910 3499 3524
78 Wesselsgate - Zetlitz gate DA, Ft1910 1221 1214
81 Aasengate - Claus Riis's gate DA, Ft1910 2876 2904
82 Dannevigsveien - Hortengate DA, Ft1910 2190 2204
83 Kildalsgate - Lofotgaten DA, Ft1910 1805 1819
84 Maridalsveien - Maridalsveien DA, Ft1910 2724 2745
85 Meinichs gate - Sagveien DA, Ft1910 1824 1838
86 Sandakerveien - Thv. Meyers gate DA, Ft1910 2548 2579
87 Thygesons gate - Østgaards gate DA, Ft1910 4960 5015
091b Helgesens gate - Herslebs gate DA, Ft1910 1151 1165
91 Bodøgate - Hammerfestgate DA, Ft1910 3340 3384
92 Jens Bjelkesgate - Langgate DA, Ft1910 5589 5664
93 Lierveien - Sofienberggate DA, Ft1910 3354 3387
94 Solhaugsgate - Tromsøgaten DA, Ft1910 3416 3444
95 Trondhjemsveien - Trondhjemsveien DA, Ft1910 2223 2212
96 Vardøgaten - Verksgaten DA, Ft1910 925 943
101 Bergverksgaten - Helgesens gate DA, Ft1910 5886 5934
102 Hesselbergsgate - Romsdals gate DA, Ft1910 5377 5425
103 Sannergate - Stenstrups gate DA, Ft1910 5834 5912
104 Teglverksgate - Øvrefos DA, Ft1910 5675 5735
111 Badstugate - Chr. Krohgs gate DA, Ft1910 2854 2871
112 Deichmanns gate - 1.-3. Ladegang DA, Ft1910 3123 3128
113 Maridalsveien - Osterhaus gate DA, Ft1910 2524 2532
114 Rosteds gate - Torvgate DA, Ft1910 3573 3364
115 Torvbakgate - Øvre Vaskegang DA, Ft1910 778 767
121 Aakerbergveien - Friis'sgate DA, Ft1910 2615 2586
122 Grønland - DA, Ft1910 1956 1988
123 Heimdalsgate - Klostergaten DA, Ft1910 4344 4410
124 Lakkegaten - DA, Ft1910 1990 1967
125 Motzfeldtsgate - Norbygate DA, Ft1910 2663 2703
126 Platousgate - DA, Ft1910 3688 3774
127a Stupindgate - Vahlsgate DA, Ft1910 4118 4156
127b Vahlsgate - Østre Ringgate DA, Ft1910 474 478
131 Aakerbergveien - Ensjøveien DA, Ft1910 2197 2224
132 Eriksgate - Havegaten DA, Ft1910 4515 4596
133 Hurdalsgate - Kolstadgate DA, Ft1910 3021 3067
134 Magnus's gate - Sigurdsgate DA, Ft1910 4078 4122
135 Skedsmogate - Øisteinsgate DA, Ft1910 2856 2894
141 Aakerbergveien - Enebakveien DA, Ft1910 1850 1871
142 Etterstadgaten - Islandsgate DA, Ft1910 2499 2548
143 Orkenøgaten - St. Halvardsgate DA, Ft1910 3282 3325
144 Strømsveien - Totengate DA, Ft1910 1399 1406
145 Vaalerenggaten - Østerdalsgate DA, Ft1910 1665 1677
151 Alnagate - Ekebergveien DA, Ft1910 1705 1725
152 Erlingsgate - Konowsgate DA, Ft1910 1314 1319
153 Liabroveien - Ribbungs gate DA, Ft1910 2101 2148
154 Rostockergate - Udsigten DA, Ft1910 2107 2110
160 Bankpladsen - Myntgaten DA, Ft1910 587 389

Gatetabell

Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert. Befolkningen i stadardiserte gater med 1 bosted er også utelatt

1900

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
1ste Elvegang 1ste Elvegang 2 , 1ste Elvegang 1 2 0 0 DA, Ft1900
Abildgaardsgt Abildgaardsgade 4 , Abildgaardsgade 2 2 0 0 DA, Ft1900
Akersbakken Akersbakken 30 , Akersbakken 23 31 0 0 DA, Ft1900
Akersgt Akers Gade 44 , Akersgade 70 55 0 0 DA, Ft1900
Akersveien Akersveien 39 , Akersveien 4 26 0 0 DA, Ft1900
Amtmand Meinichsgt Amtmand Meinichsgade 16 , Amtmand Meinichsgade 13 7 0 0 DA, Ft1900
Anefeltgt Anefeltgade 7 , Anefeltgade 1 8 0 0 DA, Ft1900
Anton Schjøttsgt Anton Schjøtts Gade 1 , Anton Schjøtts Gade 5 5 0 0 DA, Ft1900
Apothekergt Apothekergade 10 , Apothekergade 1B 8 0 0 DA, Ft1900
Arbeidergt Arbeidergade 7 , Arbeidergade 1 4 0 0 DA, Ft1900
Arbinsgt Arbins Gade 11 , Arbinsgade 1 9 0 0 DA, Ft1900
Arendalsgt Arendalsgade 18 , Arendalsgade 4 9 0 0 DA, Ft1900
Arupsgt Arupsgade 8 , Arupsgade 12 17 0 0 DA, Ft1900
Asaveien Asaveien 9 , Asaveien 7 2 0 0 DA, Ft1900
Bagerengveien Bagerengveien 5 , Bagerengveien 1 14 0 0 DA, Ft1900
Bakkegt Bakke Gade 21 , Bakkegade 2b 17 0 0 DA, Ft1900
Baldersgt Balders Gade 15 , Baldersgade 12 12 0 0 DA, Ft1900
Bankpladsen Bankpladsen 4 , Bankpladsen 1 2 0 0 DA, Ft1900
Behrensgt Behrens gade 7 , Behrens Gade 4 6 0 0 DA, Ft1900
Bentsegt Bentsegade 29 , Bentsegade 27 0 0 DA, Ft1900
Bergensgt Bergensgade 43 , Bergensgade 1 16 0 0 DA, Ft1900
Bergværksgt Bergværksgade 18 , Bergværksgade 20 2 0 0 DA, Ft1900
Bernt Ankersgt Bernt Ankers Gade 17 , Bernt Ankers Gade 2 10 0 0 DA, Ft1900
Biermannsgt Biermanns gade 16 , Biermanns gade 2 8 0 0 DA, Ft1900
Birkebeinsgt Birkebeinsgade 20 , Birkebeinsgade 1 11 0 0 DA, Ft1900
Birkelundsgt Birkelunds Gade 6 , Birkelunds Gade 5 6 0 0 DA, Ft1900
Bispebryggen Bispebryggen 22 , Bispebryggen 1 9 0 0 DA, Ft1900
Bispegt Bispegaden 37 , Bispegaden 2 31 0 0 DA, Ft1900
Bjerggt Bjerggade 4 , Bjerggade 2 2 0 0 DA, Ft1900
Bjergstien Bjergstien 8 , Bjergstien 12 10 0 0 DA, Ft1900
Bjerregaardsgt Bjerregaards Gade 70 , Bjerregaards Gade 1 28 0 0 DA, Ft1900
Bjølsengt Bjølsengade 18 , Bjølsengade 3 11 0 0 DA, Ft1900
Bjørn Farmandsgt Bjørn Farmands gade 14 , Bjørn Farmands gade 3 15 0 0 DA, Ft1900
Bodøgt Bodøgade 15 , Bodøgade 3 11 0 0 DA, Ft1900
Bogstadveien Bogstadveien 51 , Bogstadveien 77 59 0 0 DA, Ft1900
Bolteløkkens Alle Bolteløkkens Alle 8 , Bolteløkkens Alle 9 9 0 0 DA, Ft1900
Borggt Borggade 1 , Borggade 4 10 0 0 DA, Ft1900
Borgt Borgade 7 , Borgade 6 2 0 0 DA, Ft1900
Brageveien Brageveien 1 , Brageveien 3 2 0 0 DA, Ft1900
Bredgt Bredgaden 25 , Bredgade 2 19 0 0 DA, Ft1900
Brettevillesgt Brettevilles Gade 19b , Brettevilles Gade 10 3 0 0 DA, Ft1900
Brinkensgt Brinkensgade 38 , Brinkensgade 40 39 0 0 DA, Ft1900
Briskebyveien Briskebyveien 62 , Briskebyveien 28b 44 0 0 DA, Ft1900
Brochmannsgt Brochmanns Gade 16 , Brochmanns Gade 1B 5 0 0 DA, Ft1900
Brogt Brogaden 19 , Brogaden 2 20 0 0 DA, Ft1900
Bryggerigangen Bryggerigangen 5 , Bryggerigangen 1 5 0 0 DA, Ft1900
Brænderiveien Brænderiveien 16 , Brænderiveien 1 10 0 0 DA, Ft1900
Bygtø Alle Bygdø Alle 63 , Bygdø Alle 3 43 0 0 DA, Ft1900
Bygtø Allé Bygdø Allé 100 , Bygdø Allé 69 16 0 0 DA, Ft1900
Bækkegt Bækkegade 26 , Bækkegade 2 16 0 0 DA, Ft1900
Bøgt Bøgade 27 , Bøgade 5 28 0 0 DA, Ft1900
Calmeyergt Calmeyergade 17 , Calmeyergade 4 13 0 0 DA, Ft1900
Camilla Collets Vei Camilla Collets Vei 15 , Camilla Collets Vei 1 15 0 0 DA, Ft1900
Carl den 12tesgt Carl den 12tes gade 34 , Carl den 12tes Gade 2 27 0 0 DA, Ft1900
Carl Johansgt Carl Johans Gade 21 , Carl Johans Gade 47 38 0 0 DA, Ft1900
Christian Augustsgt Christian Augusts Gade 23 , Christian Augusts Gade 2 17 0 0 DA, Ft1900
Christian den 4desgt Christian den 4des Gade 8/10 , Christian den 4des Gade 5 11 0 0 DA, Ft1900
Christian Krohgsgt Christian Krohgs Gade 42 , Christian Krohgs Gade 32 41 0 0 DA, Ft1900
Christiansandsgt Christiansandsgaden 18 , Christiansandsgade 2 17 0 0 DA, Ft1900
Christiesgt Christies Gade 48 , Christies Gade 22 11 0 0 DA, Ft1900
Colbjørnsensgt Colbjørnsens Gade 11 , Colbjørnsens Gade 1 10 0 0 DA, Ft1900
Collettsgt Colletts Gade 33 , Colletts Gade 2b 24 0 0 DA, Ft1900
Conradisgt Conradis Gade 5 , Conradis Gade 8 7 0 0 DA, Ft1900
Cort Adlersgt Cort Adlers gade 7 , Cort Adlers Gade 33 26 0 0 DA, Ft1900
Dahlsbergstien Dahlsbergstien 12 , Dahlsbergstien 8 16 0 0 DA, Ft1900
Damstrædet Damstrædet 22 , Damstrædet 1 17 0 0 DA, Ft1900
Danmarksgt Danmarks Gade 25 , Danmarks Gade 24 44 0 0 DA, Ft1900
Dannevigsveien Dannevigsveien 23 , Dannevigsveien 2 13 0 0 DA, Ft1900
Deichmannsgt Deichmanns Gade 7 , Deichmanns Gade 8 15 0 0 DA, Ft1900
Dokveien Dokveien 6 , Dokveien 1 7 0 0 DA, Ft1900
Dopsgt Dopsgade 14 , Dops Gade 6 12 0 0 DA, Ft1900
Dovregt Dovregade 7 , Dovregade 1 5 0 0 DA, Ft1900
Drammensveien Drammensveien 64 , Drammensveien 2 121 0 0 DA, Ft1900
Dronningensgt Dronningensgade 34 , Dronningensgade 36 33 0 0 DA, Ft1900
Drøbaksgt Drøbaksgaden 16 , Drøbaksgaden 1 6 0 0 DA, Ft1900
Dælenenggt Dælenenggaden 39b , Dælenenggaden 1b 13 0 0 DA, Ft1900
Daaesgt Daaes Gade 18 , Daaes Gade 1 13 0 0 DA, Ft1900
Ebbelsgt Ebbels Gade 7 , Ebbels Gade 1 6 0 0 DA, Ft1900
Eckersbergsgt Eckersbergs Gade 47 , Eckersbergs Gade 4 35 0 0 DA, Ft1900
Edvard Stormsgt Edvard Storms Gade 5 , Edvard Storms Gade 3 3 0 0 DA, Ft1900
Egedesgt Egedes Gade 2 , Egedes Gade 1 3 0 0 DA, Ft1900
Eilert Sundtsgt Eilert Sundts Gade 39 , Eilert Sundts Gade 16 46 0 0 DA, Ft1900
Ekebergveien Ekebergveien 46 , Ekebergveien 2 31 0 0 DA, Ft1900
Elisenbergveien Elisenbergveien 37 , Elisenbergveien 3 23 0 0 DA, Ft1900
Elvegt Elvegade 32 , Elvegade 3 17 0 0 DA, Ft1900
Enebakveien Enebakveien 2 , Enebakveien 70b 51 0 0 DA, Ft1900
Enerhougsgt Enerhougsgaden 27 , Enerhougsgaden 2 25 0 0 DA, Ft1900
Enerhougskleven Enerhougskleven 4 , Enerhougskleven 3 2 0 0 DA, Ft1900
Engen Engen 16 , Engen 7 11 0 0 DA, Ft1900
Ensjøveien Ensjøveien 21c , Ensjøveien 1 13 0 0 DA, Ft1900
Eriksgt Eriks Gade 17 , Eriks Gade 2 14 0 0 DA, Ft1900
Erling Skjalgsønsgt Erling Skjalgsøns Gade 22 , Erling Skjalgsøns Gade 20 13 0 0 DA, Ft1900
Erlingsgt Erlings Gade 12 , Erlings Gade 1 6 0 0 DA, Ft1900
Etterstadgt Etterstadgade 37 , Etterstadgade 4 35 0 0 DA, Ft1900
Eugeniesgt Eugenies Gade 20 , Eugeniesgade 1 22 0 0 DA, Ft1900
Evensgt Evensgaden 6 , Evensgaden 2 6 0 0 DA, Ft1900
Fagerborggt Fagerborggaden 54 , Fagerborggaden 6 18 0 0 DA, Ft1900
Fagerheimsgt Fagerheimsgaden 29 , Fagerheimsgaden 1 3 0 0 DA, Ft1900
Falbesgt Falbesgade 18 , Falbes Gade 1 10 0 0 DA, Ft1900
Falsensgt Falsens Gade 16 , Falsens Gade 6B 13 0 0 DA, Ft1900
Fastingsgt Fastings Gade 8 , Fastings Gade 1 7 0 0 DA, Ft1900
Fauchaldsgt Fauchalds Gade 10 , Fauchalds Gade 1 11 0 0 DA, Ft1900
Fearnleysgt Fearnleys Gade 11 , Fearnleys Gade 2 5 0 0 DA, Ft1900
Feddersensgt Feddersens Gade 6 , Feddersens Gade 1 6 0 0 DA, Ft1900
Filipsgt Filips Gade 6 , Filips Gade 4 4 0 0 DA, Ft1900
Filosofgangen Filosofgangen 11 , Filosofgangen 9 2 0 0 DA, Ft1900
Fjeldgt Fjeldgaden 43 , Fjeldgaden 4 33 0 0 DA, Ft1900
Flisbjerget Flisbjerget 8 , Flisbjerget 3 10 0 0 DA, Ft1900
Fosveien Fosveien 22 , Fosveien 3 29 0 0 DA, Ft1900
Fougstadgt Fougstad Gade 7 , Fougstad Gade 2 8 0 0 DA, Ft1900
Framnæsveien Framnæsveien 10 , Framnæsveien 6 5 0 0 DA, Ft1900
Fredensborgveien Fredensborgveien 72 , Fredensborgveien 29 58 0 0 DA, Ft1900
Fredrik Gladsgt Fredrik Glads Gade 22 , Fredrik Glads Gade 8 10 0 0 DA, Ft1900
Fredrik Stangsgt Fredrik Stangs Gade 33 , Fredrik Stangs Gade 10 10 0 0 DA, Ft1900
Fredriksgt Fredriks Gade 3 , Fredriks Gade 1 2 0 0 DA, Ft1900
Frichsgt Frichs Gade 5 , Frichs Gade 2 5 0 0 DA, Ft1900
Frimannsgt Frimanns Gade 26 , Frimanns Gade 9 7 0 0 DA, Ft1900
Frithjofsgt Frithjofs Gade 6 , Frithjofsgade 1 4 0 0 DA, Ft1900
Frognergt Frogner Gade 18 , Frogner Gade 21 19 0 0 DA, Ft1900
Frognerveien Frognerveien 66 , Frognerveien 1 56 0 0 DA, Ft1900
Frydenlundsgt Frydenlunds Gade 14 , Frydenlundsgate 1 16 0 0 DA, Ft1900
Fuglehougsgt Fuglehougsgaden 13 , Fuglehougsgaden 8 4 0 0 DA, Ft1900
Gabelsgt Gabels Gade 50 , Gabels gade 11 16 0 0 DA, Ft1900
General Birchsgt General Birchs Gade 30 , General Birchs Gade 34 3 0 0 DA, Ft1900
Gimleveien Gimleveien 24 , Gimleveien 20 6 0 0 DA, Ft1900
Gjetemyrsveien Gjetemyrsveien 41 , Gjetemyrsveien 51 51 0 0 DA, Ft1900
Gjørstadsgt Gjørstads Gade 8 , Gjørstads Gade 1 3 0 0 DA, Ft1900
Glyckstadsgt Glyckstads Gade 5 , Glyckstads Gade 1 5 0 0 DA, Ft1900
Gravergt Gravergaden 39 , Gravergaden 27 12 0 0 DA, Ft1900
Grefsenveien Grefsenveien 29 , Grefsenveien 6 16 0 0 DA, Ft1900
Grev Wedels Plads Grev Wedels Plads 1 , Grev Wedels Plads 4 5 0 0 DA, Ft1900
Griffenfeldtsgt Griffenfeldts Gade 1 , Griffenfeldts Gade 1b 2 0 0 DA, Ft1900
Grimstadgt Grimstadgaden 28 , Grimstadgaden 6 15 0 0 DA, Ft1900
Grubbegt Grubbegade 11 , Grubbegade 2 10 0 0 DA, Ft1900
Gruegt Gruegaden 22 , Gruegaden 18 21 0 0 DA, Ft1900
Grundingen Grundingen 7 , Grundingen 5 6 0 0 DA, Ft1900
Grynersgt Grynersgade 15 , Gryners Gade 3 15 0 0 DA, Ft1900
Grændsegt Grændsegade 15 , Grændsegade 14 16 0 0 DA, Ft1900
Grønland Grønland 2 , Grønland 4 32 0 0 DA, Ft1900
Grønlands Torv Grønlands Torv 5 , Grønlands Torv 1 3 0 0 DA, Ft1900
Grønlandskroken Grønlandskroken 19 , Grønlandskroken 3 6 0 0 DA, Ft1900
Grønlandsleret Grønlandsleret 57 , Grønlandsleret 1 52 0 0 DA, Ft1900
Grønnegt Grønnegaden 22 , Grønnegaden 2 10 0 0 DA, Ft1900
Gunnerusgt Gunnerusgade 17 , Gunnerusgade 1 15 0 0 DA, Ft1900
Gustavsgt Gustavs Gade 4 , Gustavs Gade 2 5 0 0 DA, Ft1900
Gyldenløvesgt Gyldenløves Gade 49 , Gyldenløves gade 2 15 0 0 DA, Ft1900
Gørbitzgt Gørbitz Gade 3 , Gørbitz Gade 1 2 0 0 DA, Ft1900
Gøtheborgsgt Gøtheborgsgaden 16 , Gøtheborgsgaden 19 40 0 0 DA, Ft1900
Hafrsfjordsgt Hafrsfjordsgade 5 , Hafrsfjordsgade 3 2 0 0 DA, Ft1900
Hakedalsgt Hakedalsgaden 6 , Hakedalsgaden 3 5 0 0 DA, Ft1900
Hallingsgt Hallings Gade 4 , Hallingsgade 1 4 0 0 DA, Ft1900
Hammerfestgt Hammerfestgaden 16 , Hammerfestgaden 1 12 0 0 DA, Ft1900
Hammergt Hammergaden 14 , Hammergaden 1 12 0 0 DA, Ft1900
Hammersborg Torv Hammersborg Torv 7 , Hammersborg Torv 1 8 0 0 DA, Ft1900
Hammerstadsgt Hammerstads Gade 15 , Hammerstads Gade 3 12 0 0 DA, Ft1900
Hans Haugesgt Hans Hauges Gade 23b , Hans Hauges Gade 2 5 0 0 DA, Ft1900
Hansteensgt Hansteens Gade 14 , Hansteens Gade 18 15 0 0 DA, Ft1900
Haraldsgt Haralds Gade 5b , Haralds Gade 1b 2 0 0 DA, Ft1900
Harbitzgt Harbitz Gade 24 , Harbitz Gade 1 12 0 0 DA, Ft1900
Haslundsgt Haslunds Gade 4 , Haslunds Gade 2 3 0 0 DA, Ft1900
Hausmannsgt Hausmanns Gade 42 , Hausmanns Gade 6 23 0 0 DA, Ft1900
Havegt Havegaden 56 , Havegaden 1 29 0 0 DA, Ft1900
Haxthausensgt Haxthausens Gade 15 , Haxthausens Gade 1 10 0 0 DA, Ft1900
Hedemarkensgt Hedemarkens Gade 13 , Hedemarkens Gade 1 7 0 0 DA, Ft1900
Hedemarksgt Hedemarksgade 11 , Hedemarksgade 8 5 0 0 DA, Ft1900
Heimdalsgt Heimdalsgaden 19 , Heimdalsgaden 21 33 0 0 DA, Ft1900
Helgesensgt Helgesens gade 68 , Helgesens Gade 42 41 0 0 DA, Ft1900
Henrichsensgt Henrichsens Gade 5 , Henrichsens Gade 1 5 0 0 DA, Ft1900
Henrik Heftyesgt Henrik Heftyes Gade 10 , Henrik Heftyes Gade 2 4 0 0 DA, Ft1900
Henriksgt Henriks Gade 12 , Henriks Gade 1 6 0 0 DA, Ft1900
Herman Fossgt Herman Foss Gade 26b , Herman Foss Gade 6 15 0 0 DA, Ft1900
Herslebsgt Herslebs Gade 12 , Herslebs Gade 43 24 0 0 DA, Ft1900
Hesselbergsgt Hesselbergs gade 2 , Hesselbergs gade 15 11 0 0 DA, Ft1900
Hjelmsgt Hjelms Gade 7 , Hjelms Gade 2 7 0 0 DA, Ft1900
Holbergs Plads Holbergs Plads 7 , Holbergs Plads 1 5 0 0 DA, Ft1900
Holbergsgt Holbergsgade 5 , Holbergsgade 25 15 0 0 DA, Ft1900
Holmboesgt Holmboes Gade 5 , Holmboes Gade 1 7 0 0 DA, Ft1900
Holmensgt Holmens gade 5 , Holmens Gade 10 4 0 0 DA, Ft1900
Holstsgt Holsts Gade 43 , Holsts Gade 1 17 0 0 DA, Ft1900
Holtegt Holtegaden 32 , Holtegaden 4 20 0 0 DA, Ft1900
Hospitalsgt Hospitalsgaden 18 , Hospitalsgaden 4a 11 0 0 DA, Ft1900
Huitfeltsgt Huitfeltsgade 9b , Huitfelts Gade 33 39 0 0 DA, Ft1900
Hurdalsgt Hurdalsgaden 8 , Hurdalsgaden 1 9 0 0 DA, Ft1900
Hægtehougsveien Hægdehougsveien 35 , Hægdehougsveien 1 38 0 0 DA, Ft1900
Hølandsgt Hølandsgaden 50 , Hølandsgaden 32 40 0 0 DA, Ft1900
Haagangen Haagangen 1 , Haagangen 2 2 0 0 DA, Ft1900
Haakonsgt Haakons Gade 22 , Haakons Gade 11 13 0 0 DA, Ft1900
Incognito Terasse Incognito Terasse 10 , Incognito Terasse 6 5 0 0 DA, Ft1900
Incognito Terrasse Incognito Terrasse 5 , Incognito Terrasse 1 6 0 0 DA, Ft1900
Incognitogt Incognitogaden 35 , Incognitogaden 15 39 0 0 DA, Ft1900
Industrigt Industrigaden 65 , Industrigaden 1 39 0 0 DA, Ft1900
Ingeborgsgt Ingeborgsgade 2 , Ingeborgsgade 9 6 0 0 DA, Ft1900
Ingelbrecht Knudsønsgt Ingelbrecht Knudsøns Gade 9 , Ingelbrecht Knudsøns Gade 1 5 0 0 DA, Ft1900
Ingesgt Inges Gade 17 , Inges Gade 1 13 0 0 DA, Ft1900
Islandsgt Islandsgade 5 , Islandsgade 14 8 0 0 DA, Ft1900
Jacob Dybwadsgt Jacob Dybwads Gade 8 , Jacob Dybwads Gade 1 6 0 0 DA, Ft1900
Jacob Aallsgt Jacob Aalls Gade 45 , Jacob Aalls Gade 18 32 0 0 DA, Ft1900
Jens Bjelkesgt Jens Bjelkes Gade 15 , Jens Bjelkes Gade 14 38 0 0 DA, Ft1900
Jernbanegt Jernbanegade 26b , Jernbanegade 3 7 0 0 DA, Ft1900
Jernbanetorvet Jernbanetorvet 11 , Jernbanetorvet 1 11 0 0 DA, Ft1900
Jess Karlsensgt Jess Karlsens Gade 2 , Jess Karlsens Gade 4 2 0 0 DA, Ft1900
Johannesgt Johannesgaden 18 , Johannesgaden 2 19 0 0 DA, Ft1900
Johs. Bruunsgt Johs. Bruuns Gade 10 , Johs. Bruuns Gade 1 12 0 0 DA, Ft1900
Josefinesgt Josefines Gade 21 , Josefines Gade 39 44 0 0 DA, Ft1900
Justiskroken Justiskroken 4 , Justiskroken 7 3 0 0 DA, Ft1900
Jørgen Moesgt Jørgen Moes Gade 3 , Jørgen Moes Gade 2 4 0 0 DA, Ft1900
Kampensgt Kampens Gade 35 , Kampens Gade 2 24 0 0 DA, Ft1900
Kanten Kanten 11b , Kanten 1 13 0 0 DA, Ft1900
Kantslergt Kantslergaden 8 , Kantslergaden 2 3 0 0 DA, Ft1900
Karl den 12tesgt Karl den 12tes gade 25 , Karl den 12tes Gade 16 3 0 0 DA, Ft1900
Karlsborgveien Karlsborgveien 3 , Karlsborgveien 1 2 0 0 DA, Ft1900
Karlstadgt Karlstad gade 13 , Karlstadgaden 14 6 0 0 DA, Ft1900
Keysersgt Keysers Gade 15 , Keysers Gade 1 12 0 0 DA, Ft1900
Kingosgt Kingos Gade 17B , Kingos Gade 2 14 0 0 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegade 36 , Kirkegade 2 32 0 0 DA, Ft1900
Kirkegaardsgangen Kirkegaardsgangen 7 , Kirkegaardsgangen 2 4 0 0 DA, Ft1900
Kirkegaardsgt Kirkegaardsgaden 23 , Kirkegaardsgaden 1 22 0 0 DA, Ft1900
Kirkeveien Kirkeveien 145 , Kirkeveien 11 53 0 0 DA, Ft1900
Kjeld Stubsgt Kjeld Stubs Gade 5 , Kjeld Stubs Gade 1 3 0 0 DA, Ft1900
Kjerschowsgt Kjerschows Gade 5 , Kjerschows Gade 3 3 0 0 DA, Ft1900
Kjøbenhavnsgt Kjøbenhavns Gade 19 , Kjøbenhavns Gade 1 14 0 0 DA, Ft1900
Kjølberggt Kjølberggaden 40b , Kjølberggaden 13 10 0 0 DA, Ft1900
Klemensgt Klemens Gade 6 , Klemens Gade 1 5 0 0 DA, Ft1900
Klingenberggt Klingenberg Gade 16 , Klingenberg Gade 1B 15 0 0 DA, Ft1900
Klostergangen Klostergangen 13 , Klostergangen 1 9 0 0 DA, Ft1900
Klostergt Klostergaden 6 , Klostergaden 2 3 0 0 DA, Ft1900
Kolstadgt Kolstadgaden 17 , Kolstadgaden 1 16 0 0 DA, Ft1900
Kongensgt Kongens Gade 33 , Kongens Gade 1 28 0 0 DA, Ft1900
Konghellegt Konghellegaden 2 , Konghellegaden 1 2 0 0 DA, Ft1900
Kongsberggt Kongsberggaden 18 , Kongsberggaden 2 17 0 0 DA, Ft1900
Kongsveien Kongsveien 21 , Kongsveien 6b 6 0 0 DA, Ft1900
Korsgt Korsgaden 32 , Korsgaden 3 24 0 0 DA, Ft1900
Kraftsgt Krafts Gade 4 , Krafts Gade 2 4 0 0 DA, Ft1900
Kronprindsensgt Kronprindsens Gade 1 , Kronprindsens Gade 4 5 0 0 DA, Ft1900
Kronprinsensgt Kronprinsens Gade 3 , Kronprinsens Gade 8 11 0 0 DA, Ft1900
Krumgt Krum Gade 10 , Krum Gade 2 8 0 0 DA, Ft1900
Krusesgt Krusesgade 13 , Krusesgade 1 12 0 0 DA, Ft1900
Lakkegt Lakkegaden 75 , Lakkegaden 14 65 0 0 DA, Ft1900
Langesgt Langes Gade 13 , Langes Gade 1 9 0 0 DA, Ft1900
Langgt Langgaden 47 , Langgaden 1 44 0 0 DA, Ft1900
Langleiken Langleiken 14 , Langleiken 1 16 0 0 DA, Ft1900
Larviksgt Larviksgaden 10 , Larviksgaden 2 7 0 0 DA, Ft1900
Lassonsgt Lassons Gade 3 , Lassons Gade 1 2 0 0 DA, Ft1900
Leif Eriksonsgt Leif Eriksons Gade 9 , Leif Eriksons Gade 1 5 0 0 DA, Ft1900
Lerfaldsgt Lerfaldsgaden 11 , Lerfaldsgaden 1 10 0 0 DA, Ft1900
Liabroveien Liabroveien 32 , Liabroveien 1 21 0 0 DA, Ft1900
Lierveien Lierveien 10 , Lierveien 6 3 0 0 DA, Ft1900
Lille Grændsegt Lille Grændsegade 7 , Lille Grændsegade 3 5 0 0 DA, Ft1900
Lille Strandgt Lille Strandgade 21 , Lille Strandgade 1 7 0 0 DA, Ft1900
Lindemannsgt Lindemannsgade 9 , Lindemanns Gade 1 6 0 0 DA, Ft1900
Linstowsgt Linstows Gade 9 , Linstows Gade 1 8 0 0 DA, Ft1900
Lochmannsgt Lochmanns Gade 6 , Lochmanns Gade 3 0 0 DA, Ft1900
Louisesgt Louises Gade 30 , Louises Gade 20 6 0 0 DA, Ft1900
Lyder Sagensgt Lyder Sagens Gade 5 , Lyder Sagens Gade 4 23 0 0 DA, Ft1900
Løkeberggt Løkeberg Gade 10 , Løkeberg Gade 2 9 0 0 DA, Ft1900
Løkkeveien Løkkeveien 13 , Løkkeveien 1 9 0 0 DA, Ft1900
Løvenskioldgt Løvenskiold Gade 12 , Løvenskiold Gade 10 3 0 0 DA, Ft1900
Løvenskioldsgt Løvenskiolds Gade 8b , Løvenskioldsgade 2 6 0 0 DA, Ft1900
Magnus Bergsgt Magnus Bergs Gade 9 , Magnus Bergs Gade 5 5 0 0 DA, Ft1900
Magnusgt Magnus Gade 8 , Magnus Gade 7 3 0 0 DA, Ft1900
Magnus'sgt Magnus's Gade 4 , Magnus's Gade 3 5 0 0 DA, Ft1900
Majorstuveien Majorstuveien 27b , Majorstuveien 28b 31 0 0 DA, Ft1900
Malmøgt Malmøgade 12 , Malmøgade 1 9 0 0 DA, Ft1900
Mandallsgt Mandalls Gade 1 , Mandalls Gade 5 10 0 0 DA, Ft1900
Marceliusgt Marcelius gade 35 , Marcelius gade 1B 7 0 0 DA, Ft1900
Mariboesgt Mariboes Gade 14 , Mariboes Gade 2 13 0 0 DA, Ft1900
Maridalsv. Maridalsv. 175b , Maridalsv. 84 2 0 0 DA, Ft1900
Maridalsveien Maridalsveien 253 , Maridalsveien 2 196 0 0 DA, Ft1900
Maridalsveien ?? Maridalsveien ?? , Maridalsveien ?? 3 0 0 DA, Ft1900
Mariegt Marie Gade 12 , Marie Gade 5 6 0 0 DA, Ft1900
Markveien Markveien 26 , Markveien 34 50 0 0 DA, Ft1900
Markvn. Markvn. 52 , Markvn. 48 2 0 0 DA, Ft1900
Marstrandsgt Marstrandsgaden 15 , Marstrandsgaden 2 8 0 0 DA, Ft1900
Mauritz Hansensgt Mauritz Hansens Gade 6 , Mauritz Hansens Gade 2 4 0 0 DA, Ft1900
Mellemgt Mellemgade 6 , Mellemgade 12 8 0 0 DA, Ft1900
Meltzersgt Meltzers Gade 16 , Meltzers Gade 1 7 0 0 DA, Ft1900
Middelthunsgt Middelthuns Gade 19 , Middelthuns Gade 1 8 0 0 DA, Ft1900
Mogens Thorsensgt Mogens Thorsens Gade 13 , Mogens Thorsens Gade 9 5 0 0 DA, Ft1900
Mogt Mogaden 17 , Mogaden 3 10 0 0 DA, Ft1900
Mossegt Mossegaden 15 , Mossegaden 1 13 0 0 DA, Ft1900
Motzfeldtsgt Motzfeldts Gade 32 , Motzfeldts Gade 3 33 0 0 DA, Ft1900
Munchsgt Munchs Gade 10 , Munchs Gade 2 7 0 0 DA, Ft1900
Munkedamsveien Munkedamsveien 96B , Munkedamsveien 37 86 0 0 DA, Ft1900
Munkegt Munkegaden 7 , Munkegaden 1 8 0 0 DA, Ft1900
Munthesgt Munthes Gade 40 , Munthes Gade 25 9 0 0 DA, Ft1900
Møllergt Møllergaden 50 , Møllergade 25 46 0 0 DA, Ft1900
Møllerveien Møllerveien 4 , Møllerveien 2 2 0 0 DA, Ft1900
Nannestadgt Nannestadgaden 7 , Nannestadgaden 1 6 0 0 DA, Ft1900
Nedre Hammersborggt Nedre Hammersborggade 14 , Nedre Hammersborggade 1 11 0 0 DA, Ft1900
Nedre Slottsgt Nedre Slottsgade 10b , Nedre Slottsgade 1 19 0 0 DA, Ft1900
Nedre Vaskegang Nedre Vaskegang 4 , Nedre Vaskegang 1 4 0 0 DA, Ft1900
Nedre Voldgt Nedre Voldgade 20 , Nedre Voldgade 1 19 0 0 DA, Ft1900
Nedregt Nedre Gade 2 , Nedre Gade 4 8 0 0 DA, Ft1900
Neuberggt Neuberggaden 14b , Neuberggaden 1 23 0 0 DA, Ft1900
Niels Huus'sgt Niels Huus's Gade 23 , Niels Huus's Gade 9 12 0 0 DA, Ft1900
Niels Juelsgt Niels Juels Gade 70 , Niels Juels Gade 13 51 0 0 DA, Ft1900
Nissensgt Nissens gade 1 , Nissens gade 5 3 0 0 DA, Ft1900
Nitedalsgt Nitedalsgaden 9 , Nitedalsgaden 1 8 0 0 DA, Ft1900
Nonnegt Nonnegade 40b , Nonne Gade 1 5 0 0 DA, Ft1900
Norbygt Norbygaden 62 , Norbygaden 1 49 0 0 DA, Ft1900
Nordal Brunsgt Nordal Bruns Gade 17 , Nordal Bruns Gade 4 23 0 0 DA, Ft1900
Nordals Brunsgt Nordals Bruns Gade 5 , Nordals Bruns Gade 24 2 0 0 DA, Ft1900
Norderhovsgt Norderhovsgaden 25 , Norderhovsgaden 26 28 0 0 DA, Ft1900
Nordregt Nordre gade 22 , Nordre gade 1 22 0 0 DA, Ft1900
Nordraachsgt Nordraachs Gade 27 , Nordraachs Gade 5 21 0 0 DA, Ft1900
Normannsgt Normannsgaden 42 , Normannsgaden 43 42 0 0 DA, Ft1900
Nygt Nygade 12 , Nygade 1 10 0 0 DA, Ft1900
Nylandsveien Nylandsveien 20b , Nylandsveien 2 6 0 0 DA, Ft1900
Nytorvet Nytorvet 6 , Nytorvet 1 6 0 0 DA, Ft1900
Observatoriegt Observatorie Gade 1 , Observatorie Gade 5 21 0 0 DA, Ft1900
Odalsgt Odalsgade 23 , Odalsgade 1 13 0 0 DA, Ft1900
Oddevaldsgt Oddevaldsgaden 6 , Oddevaldsgaden 4 3 0 0 DA, Ft1900
Odinsgt Odins Gade 4 , Odins Gade 5 21 0 0 DA, Ft1900
Olaf Kyrresgt Olaf Kyrres Gade 4 , Olaf Kyrres Gade 6 7 0 0 DA, Ft1900
Olaf Ryes Plads Olaf Ryes Plads 12 , Olaf Ryes Plads 1 13 0 0 DA, Ft1900
Ole Vigsgt Ole Vigs Gade 30 , Ole Vigs Gade 1 17 0 0 DA, Ft1900
Oplandsgt Oplands Gade 2 , Oplands Gade 20b 11 0 0 DA, Ft1900
Oppegaardsgt Oppegaardsgaden 6 , Oppegaardsgaden 1 5 0 0 DA, Ft1900
Orknøgt Orknø Gade 2 , Orknø Gade 8 4 0 0 DA, Ft1900
Oscarsgt Oscarsgade 15 , Oscars Gade 32 75 0 0 DA, Ft1900
Oskarsgt Oskars Gade 19 , Oskars Gade 20 5 0 0 DA, Ft1900
Oslogt Oslo Gade 37 , Oslo Gade 39 39 0 0 DA, Ft1900
Osterhausgt Osterhaus Gade 9b , Osterhaus Gade 15 23 0 0 DA, Ft1900
Parkveien Parkveien 75 , Parkveien 2 53 0 0 DA, Ft1900
Paulus Plads Paulus Plads 6 , Paulus Plads 1 6 0 0 DA, Ft1900
Peder Claussønsgt Peder Claussøns Gade 7 , Peder Claussøns Gade 1 6 0 0 DA, Ft1900
Pilestrædet Pilestrædet 96b , Pilestrædet 12 111 0 0 DA, Ft1900
Platousgt Platous Gade 6 , Platous Gade 1 26 0 0 DA, Ft1900
Pløensgt Pløens Gade 8 , Pløens Gade 1 6 0 0 DA, Ft1900
Prindsensgt Prindsens Gade 19 , Prindsens Gade 21 26 0 0 DA, Ft1900
Professor Dahlsgt Professor Dahls Gade 36 , Professor Dahls Gade 8 34 0 0 DA, Ft1900
Præstegt Præstegaden 8 , Præstegaden 6 2 0 0 DA, Ft1900
Rathkesgt Rathkes Gade 20 , Rathkes Gade 12 20 0 0 DA, Ft1900
Rebslagergangen Rebslagergangen 13 , Rebslagergangen 1 10 0 0 DA, Ft1900
Reichweinsgt Reichweins Gade 2 , Reichweins Gade 1 8 0 0 DA, Ft1900
Revierstrædet Revierstrædet 7 , Revierstrædet 1 7 0 0 DA, Ft1900
Ribbungsgt Ribbungs Gade 18 , Ribbungs Gade 3 12 0 0 DA, Ft1900
Riddervoldsgt Riddervolds Gade 10b , Riddervolds Gade 2 12 0 0 DA, Ft1900
Ringsgangen Ringsgangen 4 , Ringsgangen 1 3 0 0 DA, Ft1900
Rosenberggt Rosenberggaden 4 , Rosenberggaden 1 3 0 0 DA, Ft1900
Rosenborggt Rosenborggaden 26 , Rosenborggaden 1 23 0 0 DA, Ft1900
Rosenhofgt Rosenhofgaden 12 , Rosenhofgaden 2b 9 0 0 DA, Ft1900
Rosenkrantzgt Rosenkrantzgade 9b , Rosenkrantz Gade 1 21 0 0 DA, Ft1900
Rosenlundgt Rosenlundgaden 8 , Rosenlundgaden 4 4 0 0 DA, Ft1900
Rostedsgt Rosteds Gade 11 , Rosteds Gade 2 15 0 0 DA, Ft1900
Rostockergt Rostockergaden 9 , Rostockergaden 1 6 0 0 DA, Ft1900
Ruseløkveien Ruseløkveien 26 , Ruseløkveien 59C 33 0 0 DA, Ft1900
Rusløkveien Rusløkveien 50 , Rusløkveien 60 2 0 0 DA, Ft1900
Ryenbergveien Ryenbergveien 49b , Ryenbergveien 3 28 0 0 DA, Ft1900
Rødfyldgt Rødfyld Gade 31 , Rødfyldgade 10 23 0 0 DA, Ft1900
Raadhus Raadhus 13 , Raadhus 12 2 0 0 DA, Ft1900
Raadhusgt Raadhus Gade 28 , Raadhusgade 19 32 0 0 DA, Ft1900
Sagveien Sagveien 30 , Sagveien 2 22 0 0 DA, Ft1900
Sandakerveien Sandakerveien 11 , Sandakerveien 65 76 0 0 DA, Ft1900
Sannergt Sanner Gade 30 , Sannergade 11 29 0 0 DA, Ft1900
Sarpsborggt Sarpsborggaden 15 , Sarpsborggaden 1 10 0 0 DA, Ft1900
Saxegaardsgt Saxegaardsgaden 17 , Saxegaardsgaden 16 10 0 0 DA, Ft1900
Schaftegt Schafte Gade 13 , Schaftegade 8 4 0 0 DA, Ft1900
Schandorffsgt Schandorffs Gade 2 , Schandorffs Gade 2 2 0 0 DA, Ft1900
Schivesgt Schives Gade 3 , Schives Gade 5 2 0 0 DA, Ft1900
Schleppegrellsgt Schleppegrells Gade 26 , Schleppegrells Gade 1 22 0 0 DA, Ft1900
Schous plads Schous plads 7 , Schous Plads 2 7 0 0 DA, Ft1900
Schultzgt Schultz Gade 18 , Schultz Gade 4 8 0 0 DA, Ft1900
Schweigaardsgt Schweigaards Gade 46b , Schweigaardsgade 94 73 0 0 DA, Ft1900
Schwensensgt Schwensens Gade 20 , Schwensens Gade 1 15 0 0 DA, Ft1900
Schæffersgt Schæffers Gade 12 , Schæffers Gade 1 12 0 0 DA, Ft1900
Schønningsgt Schønnings Gade 7 , Schønnings Gade 3 16 0 0 DA, Ft1900
Seildugsgt Seildugs Gade 3 , Seildugs Gade 15 28 0 0 DA, Ft1900
Sexesgt Sexes Gade 2 , Sexes Gade 5 4 0 0 DA, Ft1900
Sigurdsgt Sigurds Gade 12 , Sigurds Gade 2 11 0 0 DA, Ft1900
Skedsmogt Skedsmogaden 13 , Skedsmogaden 1 13 0 0 DA, Ft1900
Skippergt Skippergade 32 , Skippergade 38 36 0 0 DA, Ft1900
Skjoldgt Skjoldgaden 1 , Skjoldgaden 3 2 0 0 DA, Ft1900
Skolegt Skolegade 8 , Skolegade 14 7 0 0 DA, Ft1900
Skovveien Skovveien 47 , Skovveien 3b 36 0 0 DA, Ft1900
Slaamodtgangen Slaamodtgangen 8 , Slaamodtgangen 4 4 0 0 DA, Ft1900
Smalgangen Smalgangen 14 , Smalgangen 18 17 0 0 DA, Ft1900
Smedegt Smedegaden 55 , Smedegaden 7 14 0 0 DA, Ft1900
Smaalensgt Smaalensgade 1 , Smaalensgade 16 10 0 0 DA, Ft1900
Snedkergangen Snedkergangen 2b , Snedkergangen 1 4 0 0 DA, Ft1900
Snippen Snippen 13 , Snippen 1 12 0 0 DA, Ft1900
Snorresgt Snorres Gade 1 , Snorres Gade 2 2 0 0 DA, Ft1900
Sofienberg Sofienberg 49 , Sofienberg 15 5 0 0 DA, Ft1900
Sofienberggt Sofienberggade 27 , Sofienberg Gade 4 20 0 0 DA, Ft1900
Sofies Plads Sofies Plads 3 , Sofies Plads 2 3 0 0 DA, Ft1900
Sofiesgt Sofies Gade 56 , Sofies Gade 58 37 0 0 DA, Ft1900
Solhaugsgt Solhaugsgaden 20 , Solhaugsgaden 4 14 0 0 DA, Ft1900
Solheimsgt Solheimsgade 9 , Solheims Gade 2 7 0 0 DA, Ft1900
Solørgt Solørgade 5 , Solørgade 1 2 0 0 DA, Ft1900
Sommerrogt Sommerrogaden 17 , Sommerrogaden 1 6 0 0 DA, Ft1900
Sorgenfrigt Sorgenfrigaden 21 , Sorgenfrigaden 1 17 0 0 DA, Ft1900
Sporveisgt Sporveisgaden 2b , Sporveisgaden 2 17 0 0 DA, Ft1900
St. Halvards Plads St. Halvards Plads 2 , St. Halvards Plads 1 3 0 0 DA, Ft1900
St. Halvardsgt St. Halvardsgade 21b , St. Halvardsgade 53 71 0 0 DA, Ft1900
St. Olafs Plads St. Olafs Plads 5 , St. Olafs Plads 1 5 0 0 DA, Ft1900
St. Olafsgt St. Olafs Gade 32 , St. Olafs Gade 3 30 0 0 DA, Ft1900
Steenstrupgt Steenstrup Gade 14 , Steenstrup Gade 2 2 0 0 DA, Ft1900
Steenstrupsgt Steenstrups Gade 21 , Steenstrups Gade 20 25 0 0 DA, Ft1900
Stenersgt Stenersgaden 24 , Stenersgaden 1 15 0 0 DA, Ft1900
Stensberggt Stensberg Gade 37 , Stensberg Gade 18 15 0 0 DA, Ft1900
Stensgt Stensgaden 44 , Stensgaden 1 26 0 0 DA, Ft1900
Stenstrupsgt Stenstrups Gade 17 , Stenstrups Gade 29 3 0 0 DA, Ft1900
Stiklestadgt Stiklestadgaden 19 , Stiklestadgaden 11 7 0 0 DA, Ft1900
Stockholmsgt Stockholmsgaden 69 , Stockholmsgaden 8 22 0 0 DA, Ft1900
Stolmagergt Stolmagergaden 17 , Stolmagergaden 3 16 0 0 DA, Ft1900
Store Strandgt Store Strandgade 15 , Store Strandgade 2 12 0 0 DA, Ft1900
Storgt Stor Gade 40 , Storgade 2 49 0 0 DA, Ft1900
Storthingsgt Storthingsgade 18 , Storthingsgade 20 15 0 0 DA, Ft1900
Strandgt Strandgaden 32 , Strandgaden 2 16 0 0 DA, Ft1900
Strømsveien Strømsveien 5 , Strømsveien 25 54 0 0 DA, Ft1900
Stubben Stubben 5 , Stubben 1 5 0 0 DA, Ft1900
Stupindgt Stupindgaden 18 , Stupindgaden 1b 13 0 0 DA, Ft1900
Sven Brunsgt Sven Bruns Gade 9 , Sven Bruns Gade 1 6 0 0 DA, Ft1900
Sverdrupsgt Sverdrups Gade 19 , Sverdrups Gade 23 23 0 0 DA, Ft1900
Sverigesgt Sverigesgade 1 , Sveriges Gade 21 18 0 0 DA, Ft1900
Sverresgt Sverres Gade 40b , Sverres Gade 3 17 0 0 DA, Ft1900
Svingensgt Svingens Gade 20 , Svingens Gade 1 12 0 0 DA, Ft1900
Svoldergt Svolder Gade 9 , Svoldergade 4 6 0 0 DA, Ft1900
Søberggangen Søberggangen 4 , Søberggangen 2 4 0 0 DA, Ft1900
Søboderne Søboderne 40 , Søboderne 1 36 0 0 DA, Ft1900
Søgt Søgade 18 , Søgade 2 11 0 0 DA, Ft1900
Søndregt Søndre Gade 12 , Søndre Gade 11 11 0 0 DA, Ft1900
Sørligt Sørligaden 40 , Sørligaden 2b 35 0 0 DA, Ft1900
Sørumsgt Sørumsgaden 7 , Sørumsgaden 1 9 0 0 DA, Ft1900
Teglværksgt Teglværks gade 13 , Teglværks Gade 2 12 0 0 DA, Ft1900
Telthusgt Telthusgade 41 , Telthusgade 1 22 0 0 DA, Ft1900
Theatergt Theatergaden 19 , Theatergaden 1 19 0 0 DA, Ft1900
Theresegt Theresegade 25 , Therese Gade 3c 2 0 0 DA, Ft1900
Theresesgt Thereses Gade 51 , Thereses Gade 46b 46 0 0 DA, Ft1900
Thomas Heftyesgt Thomas Heftyes Gade 50 , Thomas Heftyes Gade 1 27 0 0 DA, Ft1900
Thomlesgt Thomles Gade 6 , Thomles Gade 2 3 0 0 DA, Ft1900
Thor Olsensgt Thor Olsens Gade 10 , Thor Olsens Gade 2 12 0 0 DA, Ft1900
Thorsenggt Thorsenggaden 32 , Thorsenggaden 1 14 0 0 DA, Ft1900
Thorsgt Thors Gade 16 , Thors Gade 4b 5 0 0 DA, Ft1900
Thorshouggt Thorshouggaden 56b , Thorshouggaden 1 25 0 0 DA, Ft1900
Thv. Meyersgt Thv. Meyers Gade 9 , Thv. Meyers Gade 25 82 0 0 DA, Ft1900
Thygesonsgt Thygesons Gade 8 , Thygesons Gade 2 4 0 0 DA, Ft1900
Tidemandsgt Tidemandsgade 43 , Tidemandsgade 2 24 0 0 DA, Ft1900
Toftesgt Toftes Gade 18 , Toftes Gade 25 47 0 0 DA, Ft1900
Toldbodgt Toldbodgaden 24 , Toldbodgade 25b 39 0 0 DA, Ft1900
Tomtegt Tomtegade 28 , Tomte Gade 15 28 0 0 DA, Ft1900
Tordenskjoldsgt Tordenskjolds Gade 11 , Tordenskjolds Gade 1 12 0 0 DA, Ft1900
Torvbakgt Torvbakgaden 12 , Torvbakgaden 2 9 0 0 DA, Ft1900
Torvegt Torvegade 35 , Torvegade 9 34 0 0 DA, Ft1900
Torvet Torvet 13 , Torvet 10 11 0 0 DA, Ft1900
Torvgt Torvgade 19 , Torvgade 18 2 0 0 DA, Ft1900
Tostrupsgt Tostrups Gade 27 , Tostrups Gade 5 15 0 0 DA, Ft1900
Totensgt Totens Gade 12 , Totens Gade 2 14 0 0 DA, Ft1900
Treschowsgt Treschows Gade 2a , Treschows Gade 1 7 0 0 DA, Ft1900
Tromsøgt Tromsøgaden 16 , Tromsøgaden 13 29 0 0 DA, Ft1900
Trondhjemsveien Trondhjemsveien 57 , Trondhjemsveien 32 107 0 0 DA, Ft1900
Tullinsgt Tullins Gade 4 , Tullins Gade 1 5 0 0 DA, Ft1900
Tværbakken Tværbakken 13 , Tværbakken 1 8 0 0 DA, Ft1900
Tøiengt Tøiengaden 39 , Tøiengaden 1 46 0 0 DA, Ft1900
Udsigtsveien Udsigtsveien 31 , Udsigtsveien 1 12 0 0 DA, Ft1900
Uelandsgt Uelands Gade 24 , Uelands Gade 8 3 0 0 DA, Ft1900
Ullensakergt Ullensakergaden 16 , Ullensakergaden 1 10 0 0 DA, Ft1900
Ullevoldsveien Ullevoldsveien 103b , Ullevoldsveien 1 78 0 0 DA, Ft1900
Underhaugsveien Underhaugsveien 15 , Underhaugsveien 1 12 0 0 DA, Ft1900
Universitetsgt Universitetsgaden 22 , Universitetsgaden 2 14 0 0 DA, Ft1900
Uranienborg Terrasse Uranienborg Terrasse 22b , Uranienborg Terrasse 1 23 0 0 DA, Ft1900
Uranienborgveien Uranienborgveien 17 , Uranienborgveien 1 22 0 0 DA, Ft1900
Urskogsgt Urskogsgaden 5 , Urskogsgaden 3 13 0 0 DA, Ft1900
Urtegt Urtegaden 2 , Urtegaden 1 34 0 0 DA, Ft1900
Valkyriegt Valkyriegaden 5 , Valkyriegaden 2 9 0 0 DA, Ft1900
Vardøgt Vardøgaden 5 , Vardøgaden 3 3 0 0 DA, Ft1900
Verksgt Verks Gade 17 , Verks Gade 40 18 0 0 DA, Ft1900
Vestbygt Vestbygaden 7b , Vestbygaden 1 5 0 0 DA, Ft1900
Vestheimsgt Vestheimsgaden 4b , Vestheimsgaden 4 4 0 0 DA, Ft1900
Vestre Elvebakke Vestre Elvebakke 19 , Vestre Elvebakke 11 8 0 0 DA, Ft1900
Vibesgt Vibes Gade 22 , Vibes Gade 2 34 0 0 DA, Ft1900
Victoria Ter. Victoria Ter. 7 , Victoria Ter. 6 2 0 0 DA, Ft1900
Victoria Trr. Victoria Trr. 1 , Victoria Trr. 3 4 0 0 DA, Ft1900
Vidarsgt Vidars Gade 1 , Vidars Gade 20 9 0 0 DA, Ft1900
Vinjesgt Vinjes Gade 1 , Vinjes Gade 4 4 0 0 DA, Ft1900
Vinkelgt Vinkelgade 18 , Vinkelgade 2 17 0 0 DA, Ft1900
Vognmandsgt Vognmandsgade 6 , Vognmandsgade 12 23 0 0 DA, Ft1900
Vogtsgt Vogts Gade 35 , Vogts Gade 39 28 0 0 DA, Ft1900
Værksgt Værks Gade 13 , Værks Gade 20 6 0 0 DA, Ft1900
Vaalerenga Vaalerenga 31 , Vaalerenga 33 2 0 0 DA, Ft1900
Vaalerenggt Vaalerenggade 20 , Vaalerenggade 18 55 0 0 DA, Ft1900
Wahlsgt Wahls Gade 9 , Wahls Gade 1 7 0 0 DA, Ft1900
Waldemar Thranesgt Waldemar Thranes Gade 10 , Waldemar Thranes gade 51 39 0 0 DA, Ft1900
Welhavensgt Welhavens Gade 13 , Welhavens Gade 1 23 0 0 DA, Ft1900
Wergelands Vei Wergelands Vei 29 , Wergelands Vei 2 16 0 0 DA, Ft1900
Wesselsgt Wessels Gade 15 , Wessels Gade 4 17 0 0 DA, Ft1900
Wilhelmsgt Wilhelms Gade 2 , Wilhelms Gade 8 7 0 0 DA, Ft1900
Wilsesgt Wilses Gade 10 , Wilses Gade 1 7 0 0 DA, Ft1900
Wolffsgt Wolffs Gade 1 , Wolffs Gade 3 2 0 0 DA, Ft1900
Youngsgt Youngsgade 13 , Youngsgade 6 9 0 0 DA, Ft1900
Zetlitzgt Zetlitz Gade 5 , Zetlitz Gade 1 4 0 0 DA, Ft1900
Økernveien Økernveien 36 , Økernveien 1B 13 0 0 DA, Ft1900
Østerdalsgt Østerdalsgaden 6 , Østerdalsgaden 4 4 0 0 DA, Ft1900
Østgaardsgt Østgaards Gade 30 , Østgaards Gade 3 19 0 0 DA, Ft1900
Østre Elvebakke Østre Elvebakke 10 , Østre Elvebakke 4 5 0 0 DA, Ft1900
Øvre Hammersborggt Øvre Hammersborggade 7 , Øvre Hammersborggade 1 4 0 0 DA, Ft1900
Øvre Slotsgt Øvre Slots Gade 29 , Øvre Slotsgade 2 20 0 0 DA, Ft1900
Øvre Vaskegang Øvre Vaskegang 2 , Øvre Vaskegang 10 5 0 0 DA, Ft1900
Øvre Voldgt Øvre Voldgade 16 , Øvre Voldgade 1 16 0 0 DA, Ft1900
Øvregt Øvre Gade 9 , Øvre Gade 2 8 0 0 DA, Ft1900
Aakebergveien Aakebergveien 70 , Aakebergveien 5b 34 0 0 DA, Ft1900
Aasengt Aasengaden 24 , Aasengaden 2 21 0 0 DA, Ft1900
 • Antall gater: 502
 • Antall bosteder (1 utelatt): 8359
 • Antall tilstede (1 utelatt): 0

1910

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Abildgaardsgt Abildgaardsgate 2 , Abildgaardsgate 4 2 34 34 DA, Ft1900
Akersbakken Akersbakken 1 , Akersbakken 39 20 427 444 DA, Ft1900
Akersgt Akersgaten 26 , Akersgaten 74 48 985 897 DA, Ft1900
Akersveien Akersveien 4 , Akersveien 40 23 378 380 DA, Ft1900
Alnafetgt Alnafetgaten 1 , Alnafetgaten 8 8 313 320 DA, Ft1900
Alnagt Alnagate 1 , Alnagate 12 6 64 64 DA, Ft1900
Anton Schjøthsgt Anton Schjøthsgate 1 , Anton Schjøthsgate 25 8 109 109 DA, Ft1900
Apotekergt Apotekergaten 6 , Apotekergaten 7 7 61 61 DA, Ft1900
Arbeidergt Arbeidergaten 1 , Arbeidergaten 2-7 2 198 201 DA, Ft1900
Arbinsgt Arbinsgate 1 , Arbinsgate 11 9 341 349 DA, Ft1900
Arboesgt Arboesgate 1 , Arboesgate 4 3 578 572 DA, Ft1900
Arendalsgt Arendalsgate 3 , Arendalsgate 18 8 403 405 DA, Ft1900
Arupsgt Arupsgate 26 , Arupsgate 22 15 590 599 DA, Ft1900
Askergt Askergaten 1 , Askergaten 3 3 51 50 DA, Ft1900
Astridsgt Astridsgate 3 , Astridsgate 7 3 196 201 DA, Ft1900
Badstugt Badstugate 1 , Badstugaten 2 0 0 DA, Ft1900
Bakkegt Bakkegate 2b , Bakkegate 27 17 800 792 DA, Ft1900
Baldersgt Balders gate 1 , Balders gate 15 12 596 599 DA, Ft1900
Bankpladsen Bankpladsen 1 , Bankpladsen 3 4 45 47 DA, Ft1900
Behrensgt Behrensgate 2 , Behrensgate 8 6 204 205 DA, Ft1900
Bentsebrogt Bentsebrogaten 15 , Bentsebrogaten 21 3 35 35 DA, Ft1900
Bentsegt Bentsegaten 1b , Bentsegaten 23 17 242 243 DA, Ft1900
Bergensgt Bergensgate 1 , Bergensgate 52 14 639 648 DA, Ft1900
Bergsliensgt nr. Bergsliensgate nr. 1 , Bergsliensgate nr. 14 11 526 527 DA, Ft1900
Bernt Ankersgt nr. Bernt Ankers gate nr. 2 , Bernt Ankers gate nr. 17 11 310 309 DA, Ft1900
Biermannsgt nr. Biermannsgate nr. 2 , Biermannsgate nr. 12 6 310 305 DA, Ft1900
Birkebeingt Birkebeingate 1 , Birkebeingate 20 10 167 169 DA, Ft1900
Birkelundsgt Birkelundsgate 1 , Birkelundsgate 6 5 346 350 DA, Ft1900
Bispebryggen Bispebryggen 7 , Bispebryggen 22 3 9 9 DA, Ft1900
Bispegt Bispegate 2 , Bispegate 37 15 195 193 DA, Ft1900
Bjerggt Bjerggate 2 , Bjerggate 3 2 25 25 DA, Ft1900
Bjergstien Bjergstien 2b , Bjergstien 16 9 476 474 DA, Ft1900
Bjerregaardsgt Bjerregaardsgate 1 , Bjerregaardsgate 70 27 1993 2023 DA, Ft1900
Bjølsengt Bjølsengate 1 , Bjølsengate 20 9 322 321 DA, Ft1900
Bjørn Farmandsgt Bjørn Farmandsgate 2 , Bjørn Farmandsgate 16 9 216 219 DA, Ft1900
Bodøgt Bodøgate 4a , Bodøgate 15 9 76 76 DA, Ft1900
Bogstadveien Bogstadveien 2 , Bogstadveien 73 53 1550 1542 DA, Ft1900
Bolteløkkens Allé Bolteløkkens Allé 2 , Bolteløkkens Allé 11 9 143 145 DA, Ft1900
Borggt Borggate 2 , Borggate 5 13 779 796 DA, Ft1900
Brageveien Brageveien 1 , Brageveien 5 2 93 92 DA, Ft1900
Bredgt Bredgaten 1 , Bredgaten 28 18 1036 1045 DA, Ft1900
Breidablikgt Breidablikgate 9 , Breidablikgate 11 2 44 43 DA, Ft1900
Brettevillesgt Brettevillesgate 10 , Brettevillesgate 19b 2 11 11 DA, Ft1900
Brinkensgt Brinkensgate 15 , Brinkensgate 5 34 619 623 DA, Ft1900
Briskebyveien Briskebyveien 2 , Briskebyveien 82 39 619 621 DA, Ft1900
Brochmannsgt Brochmanns gate 2 , Brochmanns gate 16 3 100 102 DA, Ft1900
Brogt Brogate 24 , Brogate 19 21 621 619 DA, Ft1900
Bryggerigangen Bryggerigangen 1 , Bryggerigangen 5 5 648 646 DA, Ft1900
Brænderiveien Brænderiveien 1b , Brænderiveien 16 9 146 148 DA, Ft1900
Bygtø Allé Bygdø Allé 1 , Bygdø Allé 100 45 1543 1556 DA, Ft1900
Bækkegt Bækkegate 1 , Bækkegate 24 8 225 169 DA, Ft1900
Bøgt Bøgate 2 , Bøgate 32 23 428 429 DA, Ft1900
Calmeyersgt Calmeyers gate 1 , Calmeyers gate 17 13 351 361 DA, Ft1900
Camilla Colletts vei Camilla Colletts vei 1 , Camilla Colletts vei 12 10 388 390 DA, Ft1900
Chr. Krohgsgt Chr. Krohgs gate 1 , Chr. Krohgs gate 60 36 970 980 DA, Ft1900
Christiesgt Christies gate 30 , Christies gate 28 9 1011 1031 DA, Ft1900
Colbjørnsensgt Colbjørnsens gate 2 , Colbjørnsens gate 16 9 272 276 DA, Ft1900
Collettsgt Colletts gate 8 , Colletts gate 51 16 421 425 DA, Ft1900
Conradisgt Conradisgate 1 , Conradisgate 8 7 679 689 DA, Ft1900
Cort Adelersgt Cort Adelersgate 12 , Cort Adelersgate 6 20 852 836 DA, Ft1900
Dalsbergstien Dalsbergstien 1 , Dalsbergstien 21 13 729 743 DA, Ft1900
Damstrædet Damstrædet 4 , Damstrædet 22 16 232 237 DA, Ft1900
Danmarksgt Danmarksgate 4 , Danmarksgate 58 42 890 902 DA, Ft1900
Dannevigsveien Dannevigsveien 2 , Dannevigsveien 18 11 572 579 DA, Ft1900
Darresgt Darres gate 1 , Darres gate 3 3 111 112 DA, Ft1900
Deichmannsgt Deichmanns gate 2 , Deichmanns gate 3 2 183 184 DA, Ft1900
Deichmansgt Deichmans gate 10 , Deichmans gate 7 13 719 726 DA, Ft1900
Dokveien Dokveien 1 , Dokveien 8 7 36 36 DA, Ft1900
Dopsgt Dops gate 4 , Dops gate 14 11 180 183 DA, Ft1900
Dovregt Dovregate 1 , Dovregate 7 6 342 345 DA, Ft1900
Drammensvn. Drammensvn. 2 , Drammensvn. 65 74 1100 1115 DA, Ft1900
Dronningensgt Dronningensgate 2 , Dronningensgate 40 28 304 291 DA, Ft1900
Drøbaksgt Drøbaksgate 11 , Drøbaksgate 16 4 28 29 DA, Ft1900
Dywadsgt Dywadsgate 1 , Dywadsgate 8 7 182 177 DA, Ft1900
Dælenenggt Dælenenggate 28 , Dælenenggate 38 8 770 787 DA, Ft1900
Daaesgt Daaesgate 1 , Daaesgate 18 11 298 304 DA, Ft1900
Ebbellsgt Ebbells gate 1 , Ebbells gate 7 6 300 314 DA, Ft1900
Eckersbergsgt Eckersbergs gate 22 , Eckersbergs gate 45 27 967 972 DA, Ft1900
Edv. Stormsgt Edv. Stormsgate 1 , Edv. Stormsgate 5 3 85 74 DA, Ft1900
Egedesgt Egedesgate 1 , Egedesgate 3 2 26 26 DA, Ft1900
Eilert Sundtsgt Eilert Sundtsgate 2 , Eilert Sundtsgate 59 46 896 892 DA, Ft1900
Ekebergveien Ekebergveien 1 , Ekebergveien 46 33 377 382 DA, Ft1900
Elisenbergvn. Elisenbergvn. 3 , Elisenbergvn. 37 22 786 793 DA, Ft1900
Elvegangen Elvegangen 1 , Elvegangen 2 2 6 6 DA, Ft1900
Elvegt Elvegaten 1 , Elvegaten 34 14 141 142 DA, Ft1900
Enebakveien Enebakveien 2 , Enebakveien 68 44 893 903 DA, Ft1900
Enerhaugsgt Enerhaugsgate 2 , Enerhaugsgate 27 23 269 273 DA, Ft1900
Enerhaugskleven Enerhaugskleven 3 , Enerhaugskleven 4 2 20 20 DA, Ft1900
Engengt Engengate 1 , Engengate 17 10 374 373 DA, Ft1900
Ensjøveien Ensjøveien 1 , Ensjøveien 19 5 31 31 DA, Ft1900
Eriksgt Eriksgate 1 , Eriksgate 17 14 1002 1024 DA, Ft1900
Erling Skjalgsønsgt Erling Skjalgsønsgate 1 , Erling Skjalgsønsgate 32 10 703 699 DA, Ft1900
Erlingsgt Erlingsgate 1 , Erlingsgate 10 4 81 82 DA, Ft1900
Etterstadgt Etterstadgaten 2 , Etterstadgaten 37 34 415 424 DA, Ft1900
Eugeniesgt Eugeniesgate 1 , Eugeniesgate 25 19 484 495 DA, Ft1900
Evensgt Evensgate 2 , Evensgate 10 6 85 87 DA, Ft1900
Fagerborggt Fagerborggate 6 , Fagerborggate 54 16 238 239 DA, Ft1900
Fagerheimgt Fagerheimgate 8b , Fagerheimgate 5 5 151 154 DA, Ft1900
Falbesgt Falbes gate 1 , Falbes gate 18 9 131 135 DA, Ft1900
Falsensgt Falsens gate 2 , Falsens gate 33 10 731 740 DA, Ft1900
Fastingsgt Fastingsgate 1 , Fastingsgate 8 6 83 85 DA, Ft1900
Fauchaldsgt Fauchaldsgate 1 , Fauchaldsgate 11 11 508 515 DA, Ft1900
Fearnlysgt Fearnlysgate 8 , Fearnlysgate 10 2 39 40 DA, Ft1900
Feddersensgt Feddersensgate 1 , Feddersensgate 5 3 111 111 DA, Ft1900
Filipsgt Filipsgate 2 , Filipsgate 6 3 68 70 DA, Ft1900
Filosofgangen Filosofgangen 9 , Filosofgangen 11 2 49 50 DA, Ft1900
Fjeldgt Fjeldgaten 43 , Fjeldgaten 39 31 481 489 DA, Ft1900
Flisberget Flisberget 1 , Flisberget 9 8 78 77 DA, Ft1900
Fosveien Fosveien 1 , Fosveien 24 29 1323 1333 DA, Ft1900
Fougstadsgt Fougstads gate 8 , Fougstads gate 25 3 222 228 DA, Ft1900
Framnæsvn. Framnæsvn. 6 , Framnæsvn. 12 4 147 144 DA, Ft1900
Fredensborgveien Fredensborgveien 22 , Fredensborgveien 27 5 327 328 DA, Ft1900
Fredensborgvn. Fredensborgvn. 1 , Fredensborgvn. 41b 51 1351 1355 DA, Ft1900
Fredrik Gladsgt Fredrik Gladsgate 8 , Fredrik Gladsgate 19 7 91 87 DA, Ft1900
Fredrik Stangsgt Fredrik Stangsgate 2 , Fredrik Stangsgate 30 7 76 78 DA, Ft1900
Friis'sgt Friis'sgate 2 , Friis'sgate 6 4 160 162 DA, Ft1900
Frimannsgt Frimannsgate 16 , Frimannsgate 26 6 175 178 DA, Ft1900
Frithjofsgt Frithjofsgate 2 , Frithjofsgate 6 3 15 16 DA, Ft1900
Frognerveien Frognerveien 1 , Frognerveien 67 51 1661 1680 DA, Ft1900
Frydenlundsgt Frydenlundsgate 1 , Frydenlundsgate 19 15 864 870 DA, Ft1900
Fuglehaugsgt Fuglehaugsgate 6 , Fuglehaugsgate 13 5 198 203 DA, Ft1900
Færøgt Færøgaten 2 , Færøgaten 4 2 18 18 DA, Ft1900
Gabelsgt Gabelsgate 1 , Gabelsgate 50 11 420 412 DA, Ft1900
General Birchsgt General Birchsgate 30 , General Birchsgate 34 3 164 167 DA, Ft1900
Gimlevn Gimlevn 20 , Gimlevn 22 3 189 191 DA, Ft1900
Gjetemyrs.vn. Gjetemyrs.vn. 7 , Gjetemyrs.vn. 79 34 562 566 DA, Ft1900
Gjørstadsgt Gjørstadsgate 1 , Gjørstadsgate 8 3 74 75 DA, Ft1900
Glückstadsgt Glückstadsgate 1 , Glückstadsgate 6 5 295 295 DA, Ft1900
Grefsenveien Grefsenveien 7 , Grefsenveien 31 15 278 276 DA, Ft1900
Grev Wedelsplads Grev Wedelsplads 5 , Grev Wedelsplads 3 6 175 178 DA, Ft1900
Grimstadgt Grimstadgaten 6 , Grimstadgaten 28 16 379 384 DA, Ft1900
Grubbegt Grubbegaten 1 , Grubbegaten 8 5 58 59 DA, Ft1900
Gruegt Gruegate 1 , Gruegate 22 22 662 682 DA, Ft1900
Grünersgt Grünersgate 1 , Grünersgate 16 15 1002 1005 DA, Ft1900
Grænsen Grænsen 1 , Grænsen 19 18 343 263 DA, Ft1900
Grønland Grønland 2 , Grønland 32 26 614 621 DA, Ft1900
Grønlandsleret Grønlandsleret 1 , Grønlandsleret 73 52 1303 1327 DA, Ft1900
Grønnegt Grønnegaten 1 , Grønnegaten 22 12 320 314 DA, Ft1900
Gunnerusgt Gunnerusgate 1 , Gunnerusgate 17 15 237 241 DA, Ft1900
Gustavsgt Gustavsgate 1 , Gustavsgate 4 4 24 24 DA, Ft1900
Gyldenløvesgt Gyldenløvesgate 39 , Gyldenløvesgate 48 19 361 366 DA, Ft1900
Gøteborggt Gøteborggate 1 , Gøteborggate 53 37 1069 1071 DA, Ft1900
Hakedalsgt Hakedalsgate 1 , Hakedalsgate 3 2 89 90 DA, Ft1900
Hallingsgt Hallingsgaten 1 , Hallingsgaten 4 4 256 254 DA, Ft1900
Hammerfestgt Hammerfestgate 1 , Hammerfestgate 16 11 163 168 DA, Ft1900
Hammergt Hammergate 1 , Hammergate 16 11 76 76 DA, Ft1900
Hammersborgs torv Hammersborgs torv 1 , Hammersborgs torv 7 8 210 220 DA, Ft1900
Hammerstadsgt Hammerstadsgate 1 , Hammerstadsgate 11 10 354 356 DA, Ft1900
Hansteensgt Hansteensgate 1 , Hansteensgate 22 16 589 592 DA, Ft1900
Harbitzgt Harbitzgate 1 , Harbitzgate 24 13 401 396 DA, Ft1900
Haslundsgt Haslunds gate 2 , Haslunds gate 6 3 272 281 DA, Ft1900
Hauchsgt Hauchs gate 1 , Hauchs gate 6 5 305 307 DA, Ft1900
Hausmannsgt Hausmanns gate 6 , Hausmanns gate 42 21 485 477 DA, Ft1900
Havegt Havegaten 1 , Havegaten 56 26 1245 1253 DA, Ft1900
Haxthausensgt Haxthausensgate 1 , Haxthausensgate 15 8 280 279 DA, Ft1900
Hedemarksgt Hedemarksgaten 1 , Hedemarksgaten 11 10 518 519 DA, Ft1900
Heimdalsgt Heimdalsgate 1 , Heimdalsgate 42 25 1886 1914 DA, Ft1900
Helgesensgt Helgesens gate 44 , Helgesens gate 42 37 2262 2274 DA, Ft1900
Henrichsensgt Henrichsensgate 1 , Henrichsensgate 5 3 127 129 DA, Ft1900
Herman Foss'sgt Herman Foss'sgate 1 , Herman Foss'sgate 24 14 1105 1131 DA, Ft1900
Herslebsgt Herslebs gate 2 , Herslebs gate 47 22 1671 1698 DA, Ft1900
Hesselbergsgt Hesselbergsgate 2 , Hesselbergsgate 15 10 710 723 DA, Ft1900
Hjelmsgt Hjelmsgate 2b , Hjelmsgate 12 6 159 159 DA, Ft1900
Holbergs plads Holbergs plads 1 , Holbergs plads 7 5 281 259 DA, Ft1900
Holbergsgt Holbergsgate 6 , Holbergsgate 5 13 632 599 DA, Ft1900
Hollændergt Hollændergaten 2 , Hollændergaten 6 3 253 265 DA, Ft1900
Holmboesgt Holmboesgate 1 , Holmboesgate 7 6 93 95 DA, Ft1900
Holmensgt Holmensgate 1 , Holmensgate 10 6 72 73 DA, Ft1900
Holstsgt Holstsgate 1 , Holstsgate 11 8 514 520 DA, Ft1900
Holtegt Holtegaten 2 , Holtegaten 32 20 376 382 DA, Ft1900
Hortengt Hortengate 1 , Hortengate 6 4 78 78 DA, Ft1900
Hospitalsgt Hospitalsgate 10 , Hospitalsgate 18 11 127 129 DA, Ft1900
Huitfeldtsgt Huitfeldtsgate 1 , Huitfeldtsgate 51 42 1265 1292 DA, Ft1900
Hurdalsgt Hurdalsgate 1 , Hurdalsgate 8 7 109 113 DA, Ft1900
Hægtehaugsvn. Hægdehaugsvn. 1 , Hægdehaugsvn. 35 35 1266 1197 DA, Ft1900
Hølandsgt Hølandsgate 3 , Hølandsgate 47 33 661 670 DA, Ft1900
Haagangen Haagangen 1 , Haagangen 2 2 21 21 DA, Ft1900
Haakonsgt Haakonsgate 10 , Haakonsgate 22 9 1048 1070 DA, Ft1900
Industrigt Industrigaten 1 , Industrigaten 65 34 858 854 DA, Ft1900
Ingb. Knudsønsgt Ingb. Knudsøns gate 4 , Ingb. Knudsøns gate 11 5 122 123 DA, Ft1900
Ingeborggt Ingeborggate 2 , Ingeborggate 10-12 7 137 140 DA, Ft1900
Ingeniørboligen Ingeniørboligen , Ingeniørboligen 2 9 9 DA, Ft1900
Ingesgt Ingesgate 1 , Ingesgate 17 10 123 118 DA, Ft1900
Inkognito terrasse Inkognito terrasse 1 , Inkognito terrasse 9 11 267 269 DA, Ft1900
Inkognitogt Inkognitogaten 1 , Inkognitogaten 35 35 589 578 DA, Ft1900
Islandsgt Islandsgate 5 , Islandsgate 12 7 494 504 DA, Ft1900
Jakob Aallsgt Jakob Aallsgate 1 , Jakob Aallsgate 51 30 1178 1170 DA, Ft1900
Jens Bjelkesgt Jens Bjelkesgate 1 , Jens Bjelkesgate 98 28 2606 2636 DA, Ft1900
Jernbanegt Jernbanegate 3 , Jernbanegate 21 5 226 230 DA, Ft1900
Jernbanetorvet Jernbanetorvet 1 , Jernbanetorvet 11 10 83 60 DA, Ft1900
Jess Carlsensgt Jess Carlsens gate 2 , Jess Carlsens gate 4 2 78 72 DA, Ft1900
Johannesgt Johannesgate 1 , Johannesgate 19 19 187 188 DA, Ft1900
Johs. Brunsgt Johs. Bruns gate 1 , Johs. Bruns gate 13 11 254 257 DA, Ft1900
Josefinesgt Josefinesgate 22 , Josefinesgate 21 35 345 332 DA, Ft1900
Justitskroken Justitskroken 2 , Justitskroken 7 3 14 17 DA, Ft1900
Jørgen Moesgt Jørgen Moesgate 1 , Jørgen Moesgate 3 4 61 60 DA, Ft1900
Kampensgt Kampensgate 2 , Kampensgate 35 21 510 521 DA, Ft1900
Kanslergt Kanslergate 2 , Kanslergate 10 3 175 172 DA, Ft1900
Kanten Kanten 1 , Kanten 11 11 93 95 DA, Ft1900
Karl den 12tesgt Karl den 12tes gate 1 , Karl den 12tes gate 34 31 710 687 DA, Ft1900
Karl Johansgt Karl Johans gate 1 , Karl Johans gate 47 35 548 421 DA, Ft1900
Karlsborgvn. Karlsborgvn. 1 , Karlsborgvn. 5 3 66 68 DA, Ft1900
Karlstadgt Karlstadgate 4 , Karlstadgate 14 7 417 432 DA, Ft1900
Keysersgt Keysers gate 1 , Keysers gate 15 12 314 321 DA, Ft1900
Kingosgt Kingosgate 2 , Kingosgate 13 6 324 331 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegaten 1 , Kirkegaten 36 30 393 367 DA, Ft1900
Kirkegaardsgangen Kirkegaardsgangen 2 , Kirkegaardsgangen 7 3 21 6 DA, Ft1900
Kirkegaardsgt Kirkegaardsgate 1 , Kirkegaardsgate 23 17 1162 1171 DA, Ft1900
Kirkeveien Kirkeveien 7 , Kirkeveien 149 39 998 1010 DA, Ft1900
Kjeld Stubsgt Kjeld Stubsgate 1 , Kjeld Stubsgate 5 3 53 52 DA, Ft1900
Kjerschowsgt Kjerschowsgate 1 , Kjerschowsgate 5 3 115 118 DA, Ft1900
Kjøbenhavnsgt Kjøbenhavnsgate 1 , Kjøbenhavnsgate 19 6 635 642 DA, Ft1900
Kjølberggt Kjølberggate 11 , Kjølberggate 27 8 761 763 DA, Ft1900
Klemensgt Klemensgate 1 , Klemensgate 6 5 173 177 DA, Ft1900
Klingenberggt Klingenberggate 1 , Klingenberggate 26 14 388 392 DA, Ft1900
Klostergt Klostergaten 2 , Klostergaten 8 5 162 168 DA, Ft1900
Kolstadgt Kolstadgate 1 , Kolstadgate 18 15 527 537 DA, Ft1900
Kongensgt Kongensgate 1 , Kongensgate 33 29 309 305 DA, Ft1900
Kongsberggt Kongsberggaten 2 , Kongsberggaten 21 15 607 608 DA, Ft1900
Kongsveien Kongsveien 21 , Kongsveien 23 2 15 16 DA, Ft1900
Konowsgt Konowsgate 1/1b , Konowsgate 66 40 663 668 DA, Ft1900
Korsgt Korsgate 3 , Korsgate 32 23 706 714 DA, Ft1900
Kr. Aug.gt Kr. Aug. gate 6 , Kr. Aug. gate 21 12 370 340 DA, Ft1900
Kr. Augustsgt Kr. Augusts gate 2 , Kr. Augusts gate 5 3 52 46 DA, Ft1900
Kristian den 4desgt Kristian den 4des gate 1 , Kristian den 4des gate 15 11 140 134 DA, Ft1900
Kristiansandsgt Kristiansandsgate 2 , Kristiansandsgate 18 16 446 452 DA, Ft1900
Kronprinsensgt Kronprinsensgate 1 , Kronprinsensgate 19 16 387 401 DA, Ft1900
Krumgt Krumgate 1 , Krumgate 10 8 372 376 DA, Ft1900
Krusesgt Krusesgate 1 , Krusesgate 11 9 100 97 DA, Ft1900
Lakkegt Lakkegaten 64 , Lakkegaten 65 56 1546 1534 DA, Ft1900
Langesgt Langesgate 1 , Langesgate 13 9 206 206 DA, Ft1900
Langgt Langgate 1 , Langgate 47 43 722 728 DA, Ft1900
Langleiken Langleiken 1 , Langleiken 15 16 166 163 DA, Ft1900
Larvikgt Larvikgate 1 , Larvikgate 12 6 193 191 DA, Ft1900
Lassonsgt Lassons gate 1 , Lassons gate 3 2 94 94 DA, Ft1900
Leif Eriksonsgt Leif Eriksonsgate 1 , Leif Eriksonsgate 9 5 171 176 DA, Ft1900
Lerfaldsgt Lerfaldsgate 2 , Lerfaldsgate 11 9 277 276 DA, Ft1900
Liabroveien Liabroveien 2 , Liabroveien 6 3 115 120 DA, Ft1900
Liabrovn. Liabrovn. 8 , Liabrovn. 116 35 641 657 DA, Ft1900
Lierveien Lierveien 6 , Lierveien 17 3 43 43 DA, Ft1900
Lille Grænsegt Lille Grænsegate 2a , Lille Grænsegate 7 4 70 68 DA, Ft1900
Lille Strandgt Lille Strandgate 1 , Lille Strandgate 21 6 66 59 DA, Ft1900
Lindemansgt Lindemansgate 1 , Lindemansgate 9 7 167 167 DA, Ft1900
Linstowsgt Linstowsgate 1 , Linstowsgate 9 6 205 208 DA, Ft1900
Lochmannsgt Lochmannsgate 2 , Lochmannsgate 6 3 212 212 DA, Ft1900
Louisesgt Louisesgate 18 , Louisesgate 30 5 70 57 DA, Ft1900
Lybækkergt Lybækkergaten 1 , Lybækkergaten 4 3 6 6 DA, Ft1900
Lyder Sagensgt Lyder Sagensgate 2 , Lyder Sagensgate 31 15 202 213 DA, Ft1900
Løkeberggt Løkeberggaten 2 , Løkeberggaten 11 7 264 206 DA, Ft1900
Løkkeveien Løkkeveien 1 , Løkkeveien 15 8 267 270 DA, Ft1900
Løvenskioldsgt Løvenskioldsgate 1 , Løvenskioldsgate 16 13 538 531 DA, Ft1900
Magnus Bergsgt Magnus Bergsgate 2 , Magnus Bergsgate 9 5 327 339 DA, Ft1900
Magnus'sgt Magnus's gate 1 , Magnus's gate 8 8 789 802 DA, Ft1900
Majorstuveien Majorstuveien 4 , Majorstuveien 41 26 805 803 DA, Ft1900
Malmøgt Malmøgate 1 , Malmøgate 10 6 170 170 DA, Ft1900
Mandallsgt Mandalls gate 1 , Mandalls gate 18 7 695 694 DA, Ft1900
Mariboesgt Mariboes gate 2b , Mariboes gate 20 11 432 416 DA, Ft1900
Maridalsveien Maridalsveien 13b , Maridalsveien 12 144 3872 3904 DA, Ft1900
Mariesgt Maries gate 5 , Maries gate 12 7 215 212 DA, Ft1900
Markveien Markveien 1 , Markveien 62 51 2839 2868 DA, Ft1900
Marselisgt Marselis gate 26 , Marselis gate 35 5 562 565 DA, Ft1900
Marstrandgt Marstrandgate 2 , Marstrandgate 15 7 126 128 DA, Ft1900
Maur. Hansensgt Maur. Hansens gate 2 , Maur. Hansens gate 6 3 210 211 DA, Ft1900
Meinichsgt Meinichs gate 13 , Meinichs gate 11 8 226 226 DA, Ft1900
Mellemgt Mellemgaten 1 , Mellemgaten 12 7 175 183 DA, Ft1900
Meltzersgt Meltzersgate 1 , Meltzersgate 16 8 320 301 DA, Ft1900
Middelthunsgt Middelthunsgate 2 , Middelthunsgate 17 8 139 140 DA, Ft1900
Mogens Thorsensgt Mogens Thorsensgate 7 , Mogens Thorsensgate 13 4 139 140 DA, Ft1900
Mogt Mogaten 10 , Mogaten 24 8 466 471 DA, Ft1900
Mossegt Mossegaten 1 , Mossegaten 12 10 455 460 DA, Ft1900
Motzfeldtsgt Motzfeldtsgate 3 , Motzfeldtsgate 33 28 1389 1409 DA, Ft1900
Munchsgt Munchsgate 2 , Munchsgate 10 7 95 100 DA, Ft1900
Munkedamsveien Munkedamsveien 1 , Munkedamsveien 100 66 2128 2128 DA, Ft1900
Munkegata Munkegata 1 , Munkegata 11 8 359 366 DA, Ft1900
Munthesgt Munthesgate 25 , Munthesgate 40 6 111 111 DA, Ft1900
Myklegaardgt Myklegaardgate 1 , Myklegaardgate 4 4 344 345 DA, Ft1900
Myntgt Myntgaten 1 , Myntgaten 5 4 200 169 DA, Ft1900
Møllergt Møllergate 1 , Møllergate 50 44 1267 1134 DA, Ft1900
Nannestadgt Nannestadgate 1 , Nannestadgate 7 6 268 268 DA, Ft1900
Nedre Hammersborggt Nedre Hammersborggate 1 , Nedre Hammersborggate 14 10 387 396 DA, Ft1900
Nedre Slotsgt Nedre Slotsgate 2a , Nedre Slotsgate 17 18 103 100 DA, Ft1900
Nedre Vaskegang Nedre Vaskegang 2 , Nedre Vaskegang 6 3 26 26 DA, Ft1900
Nedre Voldgt Nedre Voldgate 1 , Nedre Voldgate 20 12 109 112 DA, Ft1900
Nedregt Nedregate 2 , Nedregate 8 4 46 44 DA, Ft1900
Neuberggt Neuberggate 1 , Neuberggate 31 19 969 958 DA, Ft1900
Nils Huus'sgt Nils Huus'sgate 9 , Nils Huus'sgate 23 9 247 249 DA, Ft1900
Nils Juelsgt Nils Juelsgate 35 , Nils Juelsgate 50 48 1482 1494 DA, Ft1900
Nissensgt Nissens gate 1 , Nissens gate 5 3 129 133 DA, Ft1900
Nitedalgt Nitedalgate 2 , Nitedalgate 8 4 103 102 DA, Ft1900
Nobelsgt Nobels gate 12 , Nobels gate 16 14 174 172 DA, Ft1900
Nonnegt Nonnegate 4 , Nonnegate 6 2 151 162 DA, Ft1900
Norbygt Norbygate 1 , Norbygate 62 48 1274 1294 DA, Ft1900
Nordal Brunsgt Nordal Brunsgate 6 , Nordal Brunsgate 17 20 581 584 DA, Ft1900
Norderhovgt Norderhovgate 1 , Norderhovgate 38 24 1040 1050 DA, Ft1900
Nordregt Nordregate 10 , Nordregate 27 19 532 533 DA, Ft1900
Nordraaksgt Nordraaksgate 18 , Nordraaksgate 17 17 156 160 DA, Ft1900
Normannsgt Normannsgate 2 , Normannsgate 55 36 793 801 DA, Ft1900
Nygt Nygaten 1 , Nygaten 12 11 113 116 DA, Ft1900
Nylandsveien Nylandsveien 2 , Nylandsveien 33 5 8 8 DA, Ft1900
Nytorvet Nytorvet 1 , Nytorvet 6 6 217 203 DA, Ft1900
Observatoriegt Observatoriegate 5 , Observatoriegate 1 20 483 494 DA, Ft1900
Odalsgata Odalsgata 1 , Odalsgata 23 10 82 90 DA, Ft1900
Oddevaldgt Oddevaldgate 3 , Oddevaldgate 4 2 24 24 DA, Ft1900
Odensgt Odensgate 1 , Odensgate 20 20 868 876 DA, Ft1900
Olaf Ryes plads Olaf Ryes plads 1 , Olaf Ryes plads 12 12 564 564 DA, Ft1900
Olav Kyrresgt Olav Kyrres gate 4 , Olav Kyrres gate 13 7 79 78 DA, Ft1900
Ole Vigsgt Ole Vigs gate 1 , Ole Vigs gate 25 14 406 419 DA, Ft1900
Oplandgt Oplandgate 2 , Oplandgate 19 10 253 255 DA, Ft1900
Oppegaardsgt Oppegaardsgate 1 , Oppegaardsgate 6 3 24 25 DA, Ft1900
Orkenøgt Orkenøgaten 2 , Orkenøgaten 8 4 376 380 DA, Ft1900
Oscarsgt Oscarsgate 2 , Oscarsgate 19 69 1620 1614 DA, Ft1900
Oslogt Oslogate 1 , Oslogate 51 31 844 859 DA, Ft1900
Osterhausgt Osterhaus gate 1 , Osterhaus gate 29 21 767 756 DA, Ft1900
Parkveien Parkveien 60 , Parkveien 75 47 1491 1470 DA, Ft1900
Paulus plads Paulus plads 1 , Paulus plads 2 6 417 419 DA, Ft1900
Peder Clausensgt Peder Clausens gate 1 , Peder Clausens gate 7 6 102 104 DA, Ft1900
Pilestrædet Pilestrædet 1 , Pilestrædet 58 92 2956 2474 DA, Ft1900
Platousgt Platousgate 1 , Platousgate 33 23 1253 1291 DA, Ft1900
Pløensgt Pløensgate 1 , Pløensgate 8 5 119 115 DA, Ft1900
Prinsensgt Prinsensgate 1 , Prinsensgate 26b 24 216 184 DA, Ft1900
Professor Dahlsgt Professor Dahlsgate 1 , Professor Dahlsgate 53 34 741 743 DA, Ft1900
Rebslagergangen Rebslagergangen 1 , Rebslagergangen 11/13 8 0 0 DA, Ft1900
Reichweinsgt Reichweins gate 1 , Reichweins gate 8 8 386 383 DA, Ft1900
Revierstrædet Revierstrædet 2 , Revierstrædet 9 5 120 117 DA, Ft1900
Ribbungsgt Ribbungs gate 3 , Ribbungs gate 19 11 118 121 DA, Ft1900
Riddervoldsgt Riddervolds gate 2 , Riddervolds gate 12 11 287 278 DA, Ft1900
Rings gang Rings gang 3 , Rings gang 4 2 7 7 DA, Ft1900
Romsdalsgt Romsdals gate 3 , Romsdals gate 10 5 434 438 DA, Ft1900
Rosenborggt Rosenborggate 1 , Rosenborggate 26 22 589 586 DA, Ft1900
Rosenhofgt Rosenhofgate 2 , Rosenhofgate 16 10 229 230 DA, Ft1900
Rosenkrantzgt Rosenkrantzgate 4 , Rosenkrantzgate 5 20 669 592 DA, Ft1900
Rosenlundgt Rosenlundgaten 7 , Rosenlundgate 8 2 92 93 DA, Ft1900
Rostedsgt Rosteds gate 2 , Rosteds gate 13 15 934 919 DA, Ft1900
Rostockergt Rostockergate 7 , Rostockergate 9 2 228 233 DA, Ft1900
Ruseløkveien Ruseløkveien 2 , Ruseløkveien 61 28 1880 1907 DA, Ft1900
Ryenbergveien Ryenbergveien 1 , Ryenbergveien 49B 26 397 399 DA, Ft1900
Rødfyldgt Rødfyldgaten 8/10 , Rødfyldgaten 40 20 357 353 DA, Ft1900
Raadhusgt Raadhusgaten 2 , Raadhusgaten 32 28 722 640 DA, Ft1900
Sagveien Sagveien 2 , Sagveien 28 20 303 305 DA, Ft1900
Sandakerveien Sandakerveien 2 , Sandakerveien 81 62 1265 1261 DA, Ft1900
Sannergt Sannergate 8 , Sannergate 23 15 1310 1347 DA, Ft1900
Sarpsborggt Sarpsborggate 1 , Sarpsborggate 36 5 218 221 DA, Ft1900
Saxegaardsgt Saxegaardsgate 1 , Saxegaardsgate 17 6 133 132 DA, Ft1900
Schaftegt Schaftegaten 8 , Schaftegaten 13 3 122 129 DA, Ft1900
Schestedsgt Schestedsgate 1 , Schestedsgate 6 6 102 103 DA, Ft1900
Schivesgt Schivesgate 3 , Schivesgate 5 2 20 22 DA, Ft1900
Schleppegrellsgt Schleppegrells gate 1 , Schleppegrells gate 24 22 1474 1490 DA, Ft1900
Schous plads Schous plads 6 , Schous plads 24 8 456 458 DA, Ft1900
Schultzsgt Schultzsgate 1 , Schultzsgate 18 11 475 481 DA, Ft1900
Schweigaardsgt Schweigaardsgate 16 , Schweigaardsgate 69 60 3782 3834 DA, Ft1900
Schwensensgt Schwensensgate 1 , Schwensensgate 22 12 629 567 DA, Ft1900
Schæffersgt Schæffersgate 1 , Schæffersgate 12 10 670 664 DA, Ft1900
Schøningsgt Schøningsgate 1 , Schøningsgate 32 13 800 801 DA, Ft1900
Seildugsgt Seildugsgate 1 , Seildugsgate 41 25 1621 1644 DA, Ft1900
Sexesgt Sexesgate 2 , Sexesgate 12 4 389 393 DA, Ft1900
Sigurdsgt Sigurdsgate 1 , Sigurdsgate 21 11 640 649 DA, Ft1900
Skedsmogt Skedsmogate 1 , Skedsmogate 14 13 308 315 DA, Ft1900
Skippergt Skippergate 1 , Skippergate 44 36 428 385 DA, Ft1900
Skjelderupsgt Skjelderupsgate 12 , Skjelderupsgate 19 7 815 828 DA, Ft1900
Skjoldgt Skjoldgate 1 , Skjoldgate 3 2 37 37 DA, Ft1900
Skolegt Skolegaten 1 , Skolegaten 14 7 381 379 DA, Ft1900
Skovveien Skovveien 17 , Skovveien 12 30 1110 1110 DA, Ft1900
Slaamotgangen Slaamotgangen 2 , Slaamotgangen 8 4 75 77 DA, Ft1900
Smalgangen Smalgangen 1 , Smalgangen 16 16 173 173 DA, Ft1900
Smedgt Smedgaten 2 , Smedgaten 55 33 1218 1240 DA, Ft1900
Smaalengt Smaalengaten 1 , Smaalengaten 16 10 490 497 DA, Ft1900
Snedkergangen Snedkergangen 1 , Snedkergangen 2b 4 64 65 DA, Ft1900
Snippen Snippen 1 , Snippen 13 11 226 229 DA, Ft1900
Sofienberggt Sofienberggate 17 , Sofienberggate 16 23 1080 1101 DA, Ft1900
Sofies Plads Sofies Plads 1 , Sofies Plads 2 2 147 151 DA, Ft1900
Sofiesgt Sofiesgate 1 , Sofiesgate 88 32 1287 1310 DA, Ft1900
Solhaugsgt Solhaugsgate 2 , Solhaugsgate 19 13 154 156 DA, Ft1900
Solheimsgt Solheimsgaten 1 , Solheimsgaten 11 6 173 173 DA, Ft1900
Solligt Solligaten 1 , Solligaten 7 5 193 198 DA, Ft1900
Solørgt Solørgate 1 , Solørgate 5 2 12 12 DA, Ft1900
Sommerrogt Sommerrogaten 13 , Sommerrogaten 17 3 89 90 DA, Ft1900
Sorgenfrigt Sorgenfrigaten 1 , Sorgenfrigaten 40 25 892 899 DA, Ft1900
Sporveisgt Sporveisgate 2 , Sporveisgate 37 15 455 449 DA, Ft1900
St Olavsgt St Olavsgate 2 , St Olavsgate 35 29 861 838 DA, Ft1900
St. Halvards Plads St. Halvards Plads 1 , St. Halvards Plads 3 3 54 55 DA, Ft1900
St. Halvardsgt St. Halvardsgate 20 , St. Halvardsgate 23 54 742 743 DA, Ft1900
St. Olavs plads St. Olavs plads 1 , St. Olavs plads 5 5 202 202 DA, Ft1900
Stenersgt Stenersgate 1 , Steners gate 24 14 144 146 DA, Ft1900
Stensberggt Stensberggaten 18 , Stensberggaten 27 12 379 377 DA, Ft1900
Stensgt Stensgaten 1 , Stensgaten 40 17 1086 1108 DA, Ft1900
Stenstrupsgt Stenstrups gate 1 , Stenstrups gate 23 19 1213 1230 DA, Ft1900
Stockflethsgt Stockfleths gate 43 , Stockfleths gate 60 2 112 114 DA, Ft1900
Stockholmgt Stockholmgate 2 , Stockholmgate 70 16 448 451 DA, Ft1900
Stolmagergt Stolmagergate 2 , Stolmagergate 19 15 460 450 DA, Ft1900
Store Strandgt Store Strandgate 1 , Store Strandgate 15 12 92 93 DA, Ft1900
Storgt Storgate 1 , Storgate 51 43 1436 1227 DA, Ft1900
Stortingsgt Stortingsgate 2 , Stortingsgate 32 14 213 185 DA, Ft1900
Strandgt Strandgaten 2 , Strandgaten 32 15 357 361 DA, Ft1900
Strømsveien Strømsveien 1 , Strømsveien 60 49 649 654 DA, Ft1900
Stubben Stubben 2 , Stubben 5 4 151 154 DA, Ft1900
Stupindgt Stupindgate 1a , Stupindgate 18 13 88 91 DA, Ft1900
Suhmsgt Suhmsgate 12 , Suhmsgate 16 2 96 99 DA, Ft1900
Sven Brunsgt Sven Brunsgate 1 , Sven Brunsgate 9 6 242 229 DA, Ft1900
Sverdrupsgt Sverdrupsgate 1 , Sverdrupsgate 23 22 1765 1777 DA, Ft1900
Sverigesgt Sverigesgate 1 , Sverigesgate 19 17 356 357 DA, Ft1900
Sverresgt Sverresgate 4 , Sverresgate 25 11 257 260 DA, Ft1900
Svingen Svingen 1 , Svingen 16 9 102 102 DA, Ft1900
Svoldergt Svoldergaten 2 , Svoldergaten 10 7 175 178 DA, Ft1900
Søboderne Søboderne 1-42 , Søboderne 1 2 0 0 DA, Ft1900
Søgt Søgaden 2 , Søgaden 22 11 306 323 DA, Ft1900
Søndmørgt Søndmørgate 1 , Søndmørgate 7 2 202 208 DA, Ft1900
Søndregt Søndregate 2 , Søndregate 12 7 155 158 DA, Ft1900
Sørligt Sørligate 2/2b , Sørligate 60 26 913 931 DA, Ft1900
Sørumgt Sørumgate 1 , Sørumgate 10 9 210 211 DA, Ft1900
Teatergt Teatergaten 1 , Teatergaten 19 18 404 396 DA, Ft1900
Teglverksgt Teglverksgate 1 , Teglverksgate 10 13 511 520 DA, Ft1900
Telthusgt Telthusgaten 1 , Telthusgaten 39 17 162 165 DA, Ft1900
Theresesgt Theresesgate 1 , Theresesgate 46 42 2154 2196 DA, Ft1900
Thomas Heftyesgt Thomas Heftyesgate , Thomas Heftyesgate 50 29 670 679 DA, Ft1900
Thomlesgt Thomlesgate 4 , Thomlesgate 6 2 47 45 DA, Ft1900
Thor Olsensgt Thor Olsensgate 1 , Thor Olsensgate 10 10 464 463 DA, Ft1900
Thorsgt Thorsgate 1 , Thorsgate 5 5 171 172 DA, Ft1900
Thv. Meyersgt Thv. Meyers gate 1 , Thv. Meyers gate 89 75 3125 3124 DA, Ft1900
Thygesonsgt Thygesons gate 2 , Thygesons gate 8 2 10 11 DA, Ft1900
Tidemandsgt Tidemands gate 23 , Tidemands gate 22 20 212 209 DA, Ft1900
Toftesgt Toftes gate 2 , Toftesgate 69 45 2999 3041 DA, Ft1900
Toldbodgt Toldbodgate 1a , Toldbodgate 40 34 573 495 DA, Ft1900
Tomtebryggen Tomtebryggen 8/10 , Tomtebryggen 36/40 2 0 0 DA, Ft1900
Tomtegt Tomtegaten 1 , Tomtegaten 28 25 583 522 DA, Ft1900
Tordenskjoldsgt Tordenskjoldsgate 1 , Tordenskjoldsgate 11 12 183 170 DA, Ft1900
Tordenskjoldsplads Tordenskjoldsplads 1 , Tordenskjoldsplads 5 4 215 213 DA, Ft1900
Torshauggt Torshauggate 1 , Torshauggate 46 16 1369 1385 DA, Ft1900
Torvbakgt Torvbakgate 2/4 , Torvbakgate 12 9 241 233 DA, Ft1900
Torvet nr Torvet nr 1 , Torvet nr 13 11 87 84 DA, Ft1900
Torvgt Torvgate 2 , Torvgate 36 34 818 806 DA, Ft1900
Tostrupsgt Tostrups gate 1 , Tostrups gate 29 11 341 339 DA, Ft1900
Totengt Totengate 1 , Totengate 15 13 394 395 DA, Ft1900
Treschowsgt Treschowsgate 1 , Treschowsgate 9 5 38 38 DA, Ft1900
Tromsøgt Tromsøgaten 1 , Tromsøgaten 34 26 627 632 DA, Ft1900
Trondhjemsveien Trondhjemsveien 4 , Trondhjemsveien 7 85 2290 2280 DA, Ft1900
Tullinsgt Tullinsgate 2b , Tullinsgate 4 5 89 80 DA, Ft1900
Tværbakken Tværbakken 1 , Tværbakken 13 8 214 216 DA, Ft1900
Tøiengt Tøiengate 1 , Tøiengate 45 42 2391 2397 DA, Ft1900
Udsigten Udsigten 1 , Udsigten 28 7 103 104 DA, Ft1900
Ullensakergt Ullensakergate 1 , Ullensakergate 15 8 195 196 DA, Ft1900
Ullevoldsveien Ullevoldsveien 1 , Ullevoldsveien 80b 53 1755 1701 DA, Ft1900
Underhaugsveien Underhaugsveien 1 , Underhaugsveien 15 12 354 343 DA, Ft1900
Universitetsgt Universitetsgaten 20 , Universitetsgaten 18 17 440 439 DA, Ft1900
Uranienborg terrasse Uranienborg terrasse 2 , Uranienborg terrasse 22b 18 236 238 DA, Ft1900
Uranienborgveien Uranienborgveien 1 , Uranienborgveien 29 17 303 295 DA, Ft1900
Urskogsgt Urskogsgate 1 , Urskogsgate 19 9 169 169 DA, Ft1900
Urtegt Urtegaten 1 , Urtegaten 50 30 1674 1697 DA, Ft1900
Vahlsgt Vahlsgate 1 , Vahlsgate 8 7 448 456 DA, Ft1900
Valkyrjegt Valkyrjegaten 1 , Valkyrjegaten 21 10 438 449 DA, Ft1900
Vardøgt Vardøgaten 3 , Vardøgaten 5 2 127 125 DA, Ft1900
Verksgt Verksgaten 6 , Verksgaten 40 21 813 832 DA, Ft1900
Vestbygt Vestbygate 1 , Vestbygate 9 3 145 150 DA, Ft1900
Vestfoldgt Vestfoldgate 1 , Vestfoldgate 2 2 148 148 DA, Ft1900
Vestheimgt Vestheimgate 1 , Vestheimgate 4b 3 81 81 DA, Ft1900
Vestre Elvebakke Vestre Elvebakke 10 , Vestre Elvebakke 19 8 94 96 DA, Ft1900
Vibesgt Vibesgate 1 , Vibesgate 30 25 2001 1994 DA, Ft1900
Victoria terrasse Victoria terrasse 1 , Victoria terrasse 13b 8 196 199 DA, Ft1900
Vidarsgt Vidarsgate 1 , Vidarsgate 20 6 274 275 DA, Ft1900
Vinjesgt Vinjesgate 1 , Vinjesgate 3 4 22 22 DA, Ft1900
Vinkelgt Vinkelgaten 1 , Vinkelgaten 18 15 579 592 DA, Ft1900
Vognmandsgt Vognmandsgate 2 , Vognmandsgate 34 20 247 176 DA, Ft1900
Vogtsgt Vogtsgate 10 , Vogtsgate 60 34 2233 2263 DA, Ft1900
Vossegt Vossegaten 11 , Vossegaten 32 7 240 243 DA, Ft1900
Vaalerenggt Vaalerenggaten 1 , Vaalerenggaten 61 56 1148 1158 DA, Ft1900
Waldemar Thranesgt Waldemar Thranesgate 2 , Waldemar Thranesgate 77 38 2227 2244 DA, Ft1900
Welhavensgt Welhavensgate 1 , Welhavensgate 22 22 806 773 DA, Ft1900
Wergelandsveien Wergelandsveien 1 , Wergelandsveien 29 13 261 193 DA, Ft1900
Wesselsgt Wesselsgate 1 , Wesselsgate 16 17 556 553 DA, Ft1900
Wilhelmsgt Wilhelmsgate 4 , Wilhelmsgate 6 3 116 110 DA, Ft1900
Wilsesgt Wilsesgate 1 , Wilsesgate 10 7 505 486 DA, Ft1900
Youngsgt Youngs gate 2 , Youngs gate 13 9 193 192 DA, Ft1900
Zetlitzgt Zetlitz gate 1 , Zetlitz gate 5 4 226 227 DA, Ft1900
Økernveien Økernveien 3 , Økernveien 36 8 407 410 DA, Ft1900
Østerdalsgt Østerdalsgate 2 , Østerdalsgate 6 4 369 371 DA, Ft1900
Østgaardsgt Østgaards gate 2 , Østgaards gate 45 17 657 663 DA, Ft1900
Østre Elvebakke Østre Elvebakke 2 , Østre Elvebakke 8 4 54 55 DA, Ft1900
Østre Ringgt Østre Ringgate 3 , Østre Ringgate 9 2 133 133 DA, Ft1900
Øvre Hammersborggt Øvre Hammersborggate 1 , Øvre Hammersborggate 7 4 17 17 DA, Ft1900
Øvre Slotsgt Øvre Slotsgate 14 , Øvre Slotsgate 21 21 130 130 DA, Ft1900
Øvre Vaskegang Øvre Vaskegang 1 , Øvre Vaskegang 10 6 111 106 DA, Ft1900
Øvre Voldgt Øvre Voldgate 2 , Øvre Voldgate 16 14 288 291 DA, Ft1900
Øvrefos Øvrefos 1 , Øvrefos 14 8 543 552 DA, Ft1900
Øvregt Øvregate 1 , Øvregate 2b 6 123 124 DA, Ft1900
Aakerbergveien Aakerbergveien 1 , Aakerbergveien 5 25 852 867 DA, Ft1900
Aasaveien Aasaveien 7 , Aasaveien 15 4 231 241 DA, Ft1900
Aasengt Aasengate 5 , Aasengate 24 12 75 79 DA, Ft1900