Oslo

Fra hbrgeo

Kristiania

37 Oslo

NSD kommnr: 301 NSD : I 1878 ble deler av Aker (0218) overført til Oslo. I 1948 ble Aker (0218) innlemmet i Oslo. Overført folkemengde etter telling i 1950 var 151089 pers.

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett M []

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 05.08.1857 Sett i kraft frå «ved Udgangen af næste Aar» Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Grenseutviding ved lov av 12.05.1877 Sett i kraft frå 01.01.1878 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1867 8.9292
1875 9.78
1891 16.55 16.32
1900 16.55 16.32
1910 16.55 16.32
1920 16.29 16.06
1930 16.29 16.06

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1801 9905 0.00
1835 23121 0.00
1845 31703 0.00
1855 38958 0.00
1865 57382 0.00
1875 76054 0.00
1891 148213 80984 67229 120.46
1910 242850 135133 107717 125.45
1920 258483 0.00
1930 253124 0.00

Matrikuleringar

Om matrikulert 1865-75 Protokoll


Kart

Kart over Oslo Kart datert 1780 Amt2 kristiania-30 1780.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_kristiania-30_1780.jpg,1780

Kart datert 1881 Amt2 kristiania-67 1881.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_kristiania-67_1881.jpg,1881

Kart datert 1930 Q34Oslo.tif.jpg


Kart datert 1911 Kart1911.jpg


Kart datert 1887 1213px-Kristiania 1887.jpg

Vis full størrelse [#http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kristiania_1887.jpg# Vis] Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, 1213px-Kristiania_1887.jpg,1887