Notodden Geo

Fra hbrgeo

Notodden

197 Notodden

NSD kommnr: 807 NSD : Utskilt som kjøpsted i 1913 (Lov fra 26/12-1912) fra Heddal (Hitterdal) (0823).

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett 26.07.1912 http://www.nb.no/statsmaktene/nb/22078f6b78b61fcf92349c0698016f6c?index=0#1493 [1]

Utvidingar

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1920 6,7 6,7
1930 6,7 6,7

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1920 6533 0,00
1930 6192 0,00

Matrikuleringar

Om matrikulert Etter 1912 Protokoll


Kart

Kart over Notodden Kart datert 1930 Q34Notodden.tif.jpg