Namsos FT

Fra hbrgeo

Namsos

416: Namsos, Namsos

Folketellinger

 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)0
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 0
 • Antall bosteder (1900) 237
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)2429
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 2446
 • Antall bosteder (1900) 245
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910


Tellekretser

Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene

1900

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 ovenfor Hagemannsbakken, midlertidigt hus - Sverres Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
2 Matr. No. - Bjørums Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
3 Skole Gade - Havigveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
4 - Rollaugs Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
5 Havnegaden - Torvgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0

1910

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Hj. av Meiers- og Rollaugsgate - Wesselsgate DA, Ft1910 488 492
2 Hj. av Skole- og Bjørumsgate - Bjørumsgate DA, Ft1910 554 589
3 Hj. av Sverres- og Meiersgate - Sverresgate DA, Ft1910 348 347
4 Hj. av Kirke- og Torvgaten - Hj. av Havne- og Herlaugsgaten DA, Ft1910 419 424
5 Hj. av Meiers- og Namsegate - Gulbrandsensgate DA, Ft1910 637 577

Gatetabell

Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert. Befolkningen i stadardiserte gater med 1 bosted er også utelatt

1900

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Bjørumsgt Bjørums Gade , Bjørums Gade 9 0 0 DA, Ft1900
Carl Gulbransensgt Carl Gulbransens Gade , Carl Gulbransens Gade 5 0 0 DA, Ft1900
Carl Gulbransonsgt Carl Gulbransons Gade , Carl Gulbransons Gade 2 0 0 DA, Ft1900
Fredriksbergsgt Fredriksbergs Gade , Fredriksbergs Gade 4 0 0 DA, Ft1900
Haraldsgt Haralds Gade , Haralds Gade 2 0 0 DA, Ft1900
Havigsgt Havigs Gade , Havigs Gade 11 0 0 DA, Ft1900
Havigveien Havigveien , Havigveien 5 0 0 DA, Ft1900
Havnegt Havnegaden , Havne Gade 29 0 0 DA, Ft1900
Herlauggt Herlaug Gade , Herlaug Gade 3 0 0 DA, Ft1900
Herlaugsgt Herlaugs Gade , Herlaugs Gade 3 0 0 DA, Ft1900
Jensensgt Jensens Gade , Jensens Gade 5 0 0 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegaden , Kirke Gade 8 0 0 DA, Ft1900
Matr Matr , Matr 15 0 0 DA, Ft1900
Meyergt Meyer Gade , Meyer Gade 12 0 0 DA, Ft1900
Meyersgt Meyers Gade , Meyers Gade 14 0 0 DA, Ft1900
midlert. hus. midlert. hus. , Midlert. Hus. 3 0 0 DA, Ft1900
Midlertidigt Hus Midlertidigt Hus , Midlertidigt Hus 2 0 0 DA, Ft1900
Namsegt Namsegaden , Namsegaden 16 0 0 DA, Ft1900
Olafsgt Olafs Gade , Olafs Gade 10 0 0 DA, Ft1900
Overhaldsveien Overhaldsveien , Overhaldsveien 8 0 0 DA, Ft1900
Overhaldsveien, midlert. Hus Overhaldsveien, midlert. Hus , Overhaldsveien, midlert. hus 4 0 0 DA, Ft1900
Rollaugsgt Rollaugs Gade , Rollaugs Gade 11 0 0 DA, Ft1900
Skolegt Skole Gade , Skole Gade 5 0 0 DA, Ft1900
Strandgt Strandgaden , Strandgaden 3 0 0 DA, Ft1900
Sverresgt Sverres Gade , Sverres Gade 15 0 0 DA, Ft1900
Torvgt Torvgaden , Torv Gade 6 0 0 DA, Ft1900
Udenfor Regulering Udenfor Regulering , Udenfor Regulering 5 0 0 DA, Ft1900
Wesselsgt Wessels Gade , Wessels Gade 5 0 0 DA, Ft1900
 • Antall gater: 28
 • Antall bosteder (1 utelatt): 220
 • Antall tilstede (1 utelatt): 0

1910

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Bjørumsgt Bjørumsgate , Bjørumsgate 10 70 78 DA, Ft1900
Fredriksbergsgt Fredriksbergsgate , Fredriksbergsgate 2 47 50 DA, Ft1900
Gulbrandsensgt Gulbrandsensgate , Gulbrandsensgate 5 50 51 DA, Ft1900
Gulbransensgt Gulbransensgate , Gulbransensgate 2 10 10 DA, Ft1900
Haraldsgt Haraldsgate , Haraldsgate 2 9 10 DA, Ft1900
Havigsgt Havigsgate , Havigsgate 7 61 69 DA, Ft1900
Havikveien Havikveien , Havikveien 6 37 35 DA, Ft1900
Havnegt Havnegate , Havnegate 15 203 192 DA, Ft1900
Herlaugsgt Herlaugsgate , Herlaugsgate 4 48 49 DA, Ft1900
Hj. av Bjørums og Fredriksberggt Hj. av Bjørums og Fredriksberggate , Hj. av Bjørums og Fredriksberggate 2 19 20 DA, Ft1900
Hj. av Havne- og Herlaugsgt Hj. av Havne- og Herlaugsgaten , Hj. av Havne- og Herlaugsgaten 3 40 40 DA, Ft1900
Hj. av Havne- og Rollaugsgt Hj. av Havne- og Rollaugsgate , Hj. av Havne- og Rollaugsgate 2 21 21 DA, Ft1900
Hj. av Havne- og Sverresgt Hj. av Havne- og Sverresgate , Hj. av Havne- og Sverresgate 2 9 9 DA, Ft1900
Hj. av Herlaugs- og Kirkegt Hj. av Herlaugs- og Kirkegate , Hj. av Herlaugs- og Kirkegaten 2 21 21 DA, Ft1900
Hj. av Meiers- og Namsegt Hj. av Meiers- og Namsegate , Hj. av Meiers- og Namsegaten 4 80 70 DA, Ft1900
Hj. av Meiers- og Strandgt Hj. av Meiers- og Strandgate , Hj. av Meiers- og Strandgate 2 9 9 DA, Ft1900
Hj. av Namse- og Havnegt Hj. av Namse- og Havnegate , Hj. av Namse- og Havnegaten 3 30 29 DA, Ft1900
Hj. av Namse- og Kirkegt Hj. av Namse- og Kirkegaten , Hj. av Namse- og Kirkegaten 3 44 43 DA, Ft1900
Hj. av Rollaugs- og Havnegt Hj. av Rollaugs- og Havnegate , Hj. av Rollaugs- og Havnegaten 2 30 31 DA, Ft1900
Hj. av Sverres- og Meiersgt Hj. av Sverres- og Meiersgate , Hj. av Sverres- og Meiersgate 4 40 37 DA, Ft1900
Hj. av Wessels og Sverresgt Hj. av Wessels og Sverresgate , Hj. av Wessels og Sverresgate 2 21 21 DA, Ft1900
Holbergsgt Holbergsgate , Holbergsgate 3 19 19 DA, Ft1900
Jensensgt Jensensgate , Jensensgate 4 53 56 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegate , Kirkegaten 5 83 73 DA, Ft1900
Laviksveien Laviksveien , Laviksveien 5 39 41 DA, Ft1900
Lundsgt Lundsgate , Lundsgate 2 30 31 DA, Ft1900
Meiersgt Meiersgate , Meiersgate 14 152 139 DA, Ft1900
Meyersgt Meyersgate , Meyersgate 4 62 52 DA, Ft1900
Namsegt Namsegaten , Namsegaten 4 28 28 DA, Ft1900
Olafsgt Olafsgate , Olafsgate 6 65 69 DA, Ft1900
Overhalsveien Overhalsveien , Overhalsveien 11 72 74 DA, Ft1900
Rollaugsgt Rollaugsgate , Rollaugsgate 12 145 146 DA, Ft1900
Skolegt Skolegate , Skolegate 8 49 49 DA, Ft1900
Sverresgt Sverresgate , Sverresgate 11 85 84 DA, Ft1900
Torvgt Torvgate , Torvgaten 4 28 30 DA, Ft1900
Welhavensgt Welhavensgate , Welhavensgate 2 15 16 DA, Ft1900
Wesselsgt Wesselsgate , Wesselsgate 3 13 6 DA, Ft1900