Moss Geo

Fra hbrgeo

Moss

26 Moss

NSD kommnr: 104 NSD : Ladested 1597. I 1876 ble en del av Moss landdistr. (Jeløy) lagt til Moss by. I 1925 ble en del av Jeløy (0194) lagt til Moss. I 1938 ble en del av Rygge herred (0136) overført til Moss. I 1943 ble Jeløy (0194) innlemmet i Moss by.

Rettar

Ladestadsrett Kjøpstadsrett 10.08.1720 [1]

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 09.08.1839 Sett i kraft frå 01.01.1840 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov

Grenseutviding ved lov av 26.04.1875 Sett i kraft frå 01.01.1876 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prop 17/1875 Kunngjort Lov

Grenseutviding ved lov av 10.07.1925 Sett i kraft frå 01.07.1925 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prop 38/1925 Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1867 1,2756
1875 1,51
1891 1,51 1,4
1900 1,51 1,4
1910 1,51 1,4
1920 2,1 1,93
1930 1,63 1,46

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1801 1748 0,00
1835 3277 0,00
1845 4023 0,00
1855 4339 0,00
1865 4129 0,00
1875 4509 0,00
1891 8036 4190 3846 108,94
1910 8572 4504 4008 112,38
1920 9023 0,00
1930 8293 0,00

Matrikuleringar

Om matrikulert 1875-85 Protokoll


Kart

Kart over Moss Kart datert 1930 Q34Moss.tif.jpg


Kart datert Moss 1885 matrikkelkart.jpg


Kart datert Moss 1904 - matrikkelkart.jpg


Kart datert Moss 1904 - murtvangsgrenser1.jpg


Kart datert Moss 1910 ny matrikkel.jpg


Kart datert Moss 1919 - fasadekledning.jpg


Kart datert Moss 1923 ommatrikulering.jpg


Kart datert Moss med omegn 1917 (Large).jpg