Moss Eiendom

Fra hbrgeo

Grunnlag for historisk eiendomsregister

Byutvidelser og kart

Matrikkel og adressebok

Panteregister og grunnbok

Kilder og litteratur

 • Digitalarkivet
  • Skannede tinglysingsdokumenter
   • Panteregister
   • I 2 (1775-1794) Kronologisk ekstrakt av panteboken som dekker perioden 14.03.1775-03.03.1794. Henviser til pantebok 2. Alfabetisk register, kontinuasjon av registeret fra folio 137. Gammel nummer: Panteregister 1.
   • III 1 (1781-1849) Registeret er ordnet etter gatenavn og nummer fra omkring 1881-1849, og inneholder også en tabell over nummeringsendringene fra 1797. Gammel nummer: Panteregister 2
   • III 2 (1751-1849) Inneholder et register over løkkene fra omkring 1751-1849. Register etter nummer. Væsentlig tinglyst etter 1800. Gammel nummer: Panteregister 3. Protokollen var ikke på hyllen 02.07.2007.
   • IV 1 Matrikkelnummer 1-238 og skip. Henviser til pantebøkene 2 til og med 9. Gammel nummer: Panteregister 4.
   • IV 2 Matrikkel nummer 239-440 og skip. Henviser til pantebøkene 2 til og med 9. Gammel nummer: Panteregister 5.
   • IV 3 Matrikkel nummer 441-470 samt kontinuasjon. Henviser til pantebøkene 3-9, væsentlig pantebok 8 -9. Løpenummer 101, Helgerød, i landdistriktet, er også her. Gammel nummer: Panteregister 6.
   • V 1 Autorisert 1882. Se alfabetisk gateregister.
   • V 2 Autorisert 1882. Se alfabetisk gateregister.
   • VI 1 (1921-1921) Albygate, Bjerget, Bjørnsonsgate, Bråtengate, Byfogd Sandbergsgate.
   • VI 10 (1921-1921) Værlesandens baggate, Wergelandsgate, Wulfsbergsgate, Øisteinsgate, Øvregate.
   • VI 2 (1921-1921) Chreystiesgate, Christian Erichsensgate, Cord Adlersgate, Dronningensgate, Eidsvoldsgate, Fabrikstædet, Fjeldveien, Fleichersgate, Fossen.
   • VI 3 (1921-1921) Frithjof Nansensgate, Gategrunn, Grimsrødgate, Gubberogate, Gudesgate, Hans Blomsgate, Harald Hårfagresgate, Hasselbakkene.
   • VI 4 (1921-1921) Haveveien, Havnestredet, Helgerødgate, Henrik Gernersgate, Herfordgate, Holteløkken, Høienhaldgate.
   • VI 5 (1921-1921) Ibsensgate, Jonas A. Hielmsgate, Jeløgate, Jernbanegate, Kirkegate, Kanalgate Vestre, Kanalgate Østre, Klommestensgate, Klostergate.
   • VI 6 (1921-1921) Kongensgate, Kong Haakons plass, Kransen, Logns plass, Løkkegate, Markveien, Moss Verk, Møllergate, Nygate.
   • VI 7 (1921-1921) Nyquistgate, Næsset & Myren, Olafsgate, Prins Christian Augusts plass, Prinsensgate, Repslagergate, Rådhusgate, Rådhusplass, Scharresgate, Sjøgate, Skolegate, Smedgate, Stengate, Storgate.
   • VI 8 (1921-1921) Strandgate, Sundstrædet, Sverresgate, Sykehusgate, Theodor Pettersonsgate, Thorderødgate, Thorneløkkveien, Tordenskjoldsgate, Torvgate, Tvergate Nedre, Tvergate Øvre, Skoggate, Vårlistranden.
   • VI 9 (1921-1921) Vogtsgate, Værftsgate, Værlegate.

Utforming og innhold