Mosjoen Geo

Fra hbrgeo

Mosjøen

427 Mosjoen

NSD kommnr: 1802 NSD : Utskilt som ladested i 1874 Fra Vefsn herred (1824). I 1939 ble en del av Vefsn (1824) lagt til Mosjøen (1802). I 1962 ble Vefsn (1824), Mosjøen (1802), Drevja (1823), Elsfjord (1829) slått sammen til en herredskommune med navnet Vefsn (1824).

Rettar

Ladestadsrett 11.04.1874 Kjøpstadsrett ? []

Utvidingar

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 0,83 0,83
1900 0,83 0,83
1910 0,83 0,83
1920 0,83 0,83
1930 0,83 0,83

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1875 774 0,00
1891 1160 621 539 115,21
1910 1721 914 807 113,26
1930 1967 0,00

Matrikuleringar

Om matrikulert Protokoll