Molde FT

Fra hbrgeo

Molde

361: Molde, Molde

Folketellinger

 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)0
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 0
 • Antall bosteder (1900) 230
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)2135
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 2268
 • Antall bosteder (1900) 290
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910


Tellekretser

Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene

1900

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
!! Matr.no.127 - Matr.no.127 FT1900 DA, Ft1900 0 0
1 Matr. no. - Matr. no. FT1900 DA, Ft1900 0 0
2 Matr.no.250 - Matr.no.19 FT1900 DA, Ft1900 0 0

1910

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Hovedgaten - Hovedgate DA, Ft1910 1142 997
2 Hovedgate - Østre Schultzhagen DA, Ft1910 1126 1138

Gatetabell

Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert. Befolkningen i stadardiserte gater med 1 bosted er også utelatt

1900

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Matr. no. Matr. no. 2 , Matr. no. 6 5 0 0 DA, Ft1900
Matr.no. Matr.no. 238 , Matr.no. 52b 50 0 0 DA, Ft1900
Matr.no.161 Matr.no.161 , Matr.no.161 2 0 0 DA, Ft1900
 • Antall gater: 3
 • Antall bosteder (1 utelatt): 57
 • Antall tilstede (1 utelatt): 0

1910

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Bjertelidbakken Bjertelidbakken , Bjertelidbakken 5 34 35 DA, Ft1900
Bøibakken Bøibakken , Bøibakken 4 26 27 DA, Ft1900
Fosseveien Fosseveien , Fosseveien 8 54 60 DA, Ft1900
Gamle Kirkebakke Gamle Kirkebakke , Gamle Kirkebakke 6 54 40 DA, Ft1900
Hestetorvet Hestetorvet , Hestetorvet 6 55 51 DA, Ft1900
Hovedgt Hovedgaten , Hovedgaden 112 922 817 DA, Ft1900
Krybben Krybben , Krybben 16 88 86 DA, Ft1900
Mellemgt Mellemgate , Mellemgate 12 81 83 DA, Ft1900
Moldenesset Moldenesset , Moldenesset 2 3 1 DA, Ft1900
Myrabakken Myrabakken , Myrabakken 11 71 72 DA, Ft1900
Olsmedbakken Olsmedbakken , Olsmedbakken 15 160 161 DA, Ft1900
Parkgt Parkgate , Parkgate 2 16 16 DA, Ft1900
Sandveien Sandveien , Sandveien 4 28 28 DA, Ft1900
Stokkelandsgangen Stokkelandsgangen , Stokkelandsgangen 4 54 55 DA, Ft1900
Torvet Torvet , Torvet 21 167 147 DA, Ft1900
Østre Schultzhagen Østre Schultzhagen , Østre Schultzhagen 9 43 42 DA, Ft1900
Øvre vei Øvre vei , Øvre vei 37 325 327 DA, Ft1900
Øvregt Øvregate , Øvregate 9 48 47 DA, Ft1900