Molde Eiendom

Fra hbrgeo

Grunnlag for historisk eiendomsregister

Byutvidelser og kart

Matrikkel og adressebok

Panteregister og grunnbok

Kilder og litteratur

 • Digitalarkivet
  • Skannede tinglysingsdokumenter
   • Panteregister
   • 1 (1823-1853) Tinglyste dokument. Register over proklama, avkald, bevilgninger og skjøter på fartøy. Pantebok 2 og 3.
   • 2 (1823-1853) Realpanteregister. Til pantebøkene 2 og 3.
   • 3 (1778-1843) Tinglyste dokument. 1) Fortegnelse over uavlyste obligasjoner 1788 overført til Romsdals fogderis designasjoner 1789. 2) Fortegnelse ovver uavlyste heftelser 1802 - 1843.
   • 3 Register til realregister 1 og 2.
   • 4 (1751-1758) Tinglyste dokument. Fortegnelse over obligasjoner og skjøter på eiendom som ikke er nevnt med nummer i pantebok 1.
   • 4 (1844-1852) Realpanteregister. Til pantebok 3 med reg.
   • 5 (1823-1835) Realpanteregister. Register til pantebok 1 og 2, 1748-1844.
   • 6 (1835-1835) Realpanteregister I. Aut. 25.01.1910.

Utforming og innhold