Mo Geo

Fra hbrgeo

Mo

433 Mo

NSD kommnr: 1803 NSD : Utskilt som ladested i 1923 fra MO (Nord-Rana) (1833).

Rettar

Ladestadsrett 07.07.1922 Kjøpstadsrett ? []

Utvidingar

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1930 3,4 3,27

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1930 1340 0,00

Matrikuleringar

Om matrikulert Protokoll