Mandal Geo

Fra hbrgeo

Mandal

226 Mandal

NSD kommnr: 1002 NSD : I 1921 ble en del av Halse og Harkmark herred (1019) (221 pers.etter folketelling i 1920) overført til Mandal.

Rettar

Ladestadsrett 10.02.1779 Kjøpstadsrett 03.12.1920 http://www.nb.no/statsmaktene/nb/14b5cf7f8a94bb752081ca06769ceb31?index=0#27 [1]

Utvidingar

Grenseutviding ved lov av 03.12.1920 Sett i kraft frå 01.07.1921 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prop 52/1920 Kunngjort Lov

Areal

Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2

År Total areal Nettoareal
1891 0,92 0,64
1900 0,92 0,64
1910 0,92 0,7
1920 2,24 1,91
1930 2,24 1,91

Befolkning

Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning

År Total Kvinner Menn Kj.prop k/m*100
1801 1638 0,00
1835 2102 0,00
1845 2304 0,00
1855 2719 0,00
1865 3842 0,00
1875 3885 0,00
1891 3616 2077 1539 134,96
1910 3268 1921 1347 142,61
1930 3594 0,00

Matrikuleringar

Om matrikulert Før 1865 Protokoll


Kart

Kart over Mandal Kart datert 1900 Amt2 lister-og-mandals-amt-51 1900.jpg

Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_lister-og-mandals-amt-51_1900.jpg,1900