Mandal FT

Fra hbrgeo

Mandal

226: Mandal, Mandal

Folketellinger

 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)0
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 0
 • Antall bosteder (1900) 620
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
 • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)3477
 • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 3241
 • Antall bosteder (1900) 647
 • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910


Tellekretser

Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene

1900

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Østre Sandgade - Ny Tvergade FT1900 DA, Ft1900 0 0
2 Ytre Sandgade - Østre Sandgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
3 Østre Postvej - Ytre sandgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
4 Lille Elvegade - Store Elvegade FT1900 DA, Ft1900 0 0
5 Baggaden - Nordre Sandgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
6 Vestergaden - Baggaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
7 Torjusheigade - Baggaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
8 Store Elve-Gade - Store Elvegade FT1900 DA, Ft1900 0 0
9 Klokkerbraadet - Store Elvegade FT1900 DA, Ft1900 0 0
10 Nordgaden 19a, - Brogaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
11 Almindingsgaden - Skinnermoen FT1900 DA, Ft1900 0 0
12 Fjeldmandsgaden - Fjeldmandsgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
13 Brogaden 1, Malmø - Brogaden 1, Malmø FT1900 DA, Ft1900 0 0
14 Møllergaden - St. Elvegade 1, Malmø FT1900 DA, Ft1900 0 0
15 Sandene - Nedre Malmø FT1900 DA, Ft1900 0 0
16 Kleven - Kleven FT1900 DA, Ft1900 0 0

1910

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Ny Tvergate - Brogate DA, Ft1910 1069 1096
2 Løvenberggaten - Lille Elvegate DA, Ft1910 644 707
3 Nordgate - Sykehuset DA, Ft1910 1004 1066
4 Malmø Brogate - Malmø Lykkegate DA, Ft1910 524 608

Gatetabell

Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert. Befolkningen i stadardiserte gater med 1 bosted er også utelatt

1900

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Almindingsgt Almindingsgaden 11 , Almindingsgaden 2 11 0 0 DA, Ft1900
Baggt Baggaden 17 , Baggaden 8 24 0 0 DA, Ft1900
Brogt Bro Gade 6b , Brogaden 1 23 0 0 DA, Ft1900
Brogt 1, Malmø Brogaden 1, Malmø , Brogaden 1, Malmø 2 0 0 DA, Ft1900
Brogt 20b, Malmø Brogaden 20b, Malmø , Brogaden 20b, Malmø 2 0 0 DA, Ft1900
Concoigt Concoigaden 1 , Concoigaden 2 2 0 0 DA, Ft1900
Fjeldmandsgt Fjeldmandsgaden 24c , Fjeldmandsgaden 4b 49 0 0 DA, Ft1900
Furulundsgt Furulundsgaden 5 , Furulundsgaden 1 7 0 0 DA, Ft1900
Grændsegt Grændsegade 3 , Grændsegade 2a 3 0 0 DA, Ft1900
Kirkemursgt Kirkemursgaden 4a , Kirkemursgaden 1 5 0 0 DA, Ft1900
Kleven Kleven 46 , Kleven 1 42 0 0 DA, Ft1900
Klokkerbraadet Klokkerbraadet 5 , Klokkerbraadet 1 3 0 0 DA, Ft1900
Lille Elvegt Lille Elvegade 15b , Lille Elvegade 3 15 0 0 DA, Ft1900
Mellemgt Mellemgaden 7 , Mellemgaden 3 9 0 0 DA, Ft1900
Nedre Malmø Nedre Malmø 8b , Nedre Malmø 2a 41 0 0 DA, Ft1900
Nordgt Nordgaden 20 , Nordgaden 2 19 0 0 DA, Ft1900
Nordre Sandgt Nordre Sandgade 16 , Nordre Sandgade 3 15 0 0 DA, Ft1900
Ny Tvergt Ny Tvergade 2 , Ny Tvergade 3 2 0 0 DA, Ft1900
Nye Sandgt Nye Sandgade 7 , Nye Sandgade 2 6 0 0 DA, Ft1900
Nye Tvergt Nye Tvergade 4 , Nye Tvergade 1 2 0 0 DA, Ft1900
Sandene Sandene 3 , Sandene 1 4 0 0 DA, Ft1900
Skindermoen Skindermoen 19 , Skindermoen 3 18 0 0 DA, Ft1900
Skippergt Skippergaden 2 , Skippergaden 1 2 0 0 DA, Ft1900
Skaaregt Skaaregaden 2 , Skaaregaden 1 4 0 0 DA, Ft1900
Store Elvegt Store Elvegade 74 , Store Elvegade 1a 66 0 0 DA, Ft1900
Torjusheigt Torjusheigade 12 , Torjusheigade 6a 14 0 0 DA, Ft1900
Tværgt Tværgaden 8 , Tværgaden 1 5 0 0 DA, Ft1900
Vestergt Vestergaden 10b , Vestergaden 2a 20 0 0 DA, Ft1900
Ytre Sandgt Ytre Sandgade 26 , Ytre Sandgade 2a 37 0 0 DA, Ft1900
Østergt Østergaden 8a , Østergaden 10 14 0 0 DA, Ft1900
Østre Sandgt Østre Sandgade 3b , Østre Sandgade 1 26 0 0 DA, Ft1900
 • Antall gater: 31
 • Antall bosteder (1 utelatt): 492
 • Antall tilstede (1 utelatt): 0

1910

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Almendinggt Almendinggate 1 , Almendinggate 11 11 47 50 DA, Ft1900
Baggt Baggaten 2 , Baggaten 22 23 107 112 DA, Ft1900
Banegt Banegate 1 , Banegate 2 2 13 12 DA, Ft1900
Brogt Brogate 1 , Brogate 23 23 135 139 DA, Ft1900
Fjeldmandsgt Fjeldmandsgate 1 , Fjeldmandsgate 41b 52 258 272 DA, Ft1900
Furulundsgt Furulundsgate 1a , Furulundsgate 7 7 47 46 DA, Ft1900
Grænsegt Grænsegate 1 , Grænsegate 3 3 21 23 DA, Ft1900
Kirkemurgt Kirkemurgate 1 , Kirkemurgate 4b 4 18 20 DA, Ft1900
Klevegt Klevegate 1 , Klevegate 6 6 16 20 DA, Ft1900
Kleven Kleven 1 , Kleven 43 44 151 168 DA, Ft1900
Klokkerbraadet Klokkerbraadet 1 , Klokkerbraadet 6 6 38 38 DA, Ft1900
Konkoigt Konkoigate 1 , Konkoigate 3 3 16 17 DA, Ft1900
Lille Elvegt Lille Elvegate 1 , Lille Elvegate 15b 14 73 84 DA, Ft1900
Malmø Brogt Malmø Brogate 1 , Malmø Brogate 29 46 242 271 DA, Ft1900
Malmø Lille Elvegt Malmø Lille Elvegate 1 , Malmø Lille Elvegate 8 8 25 34 DA, Ft1900
Malmø Møllergt Malmø Møllergate 7 , Malmø Møllergate 8 2 7 8 DA, Ft1900
Malmø Store Elvegt Malmø Store Elvegate 1 , Malmø Store Elvegate 20 20 95 111 DA, Ft1900
Malmø Tvergt Malmø Tvergate 1 , Malmø Tvergate 13 13 49 59 DA, Ft1900
Mellemgt Mellemgate 1a , Mellemgate 9 9 44 48 DA, Ft1900
Nedre Malmøgt Nedre Malmøgate 1 , Nedre Malmøgate 12 36 154 170 DA, Ft1900
Nordgt Nordgate 1 , Nordgate 21 22 133 139 DA, Ft1900
Nordre Sandgt Nordre Sandgate 1 , Nordre Sandgate 16 16 77 92 DA, Ft1900
Ny Tvergt Ny Tvergate 1 , Ny Tvergate 4 4 14 15 DA, Ft1900
Nygt Nygate 1 , Nygate 8 9 49 48 DA, Ft1900
Sandene Sandene 6 , Sandene 3 4 18 19 DA, Ft1900
Sandskargt Sandskargate 2a , Sandskargate 3 3 14 17 DA, Ft1900
Skindermogt Skindermogate 1 , Skindermogate 21 18 73 77 DA, Ft1900
Skriverbryggen Skriverbryggen 3b , Skriverbryggen 3a 2 13 15 DA, Ft1900
Skaaregt Skaaregate 1 , Skaaregate 4c 6 26 28 DA, Ft1900
Store Elvegt Store Elvegate 1a , Store Elvegate 74 77 491 501 DA, Ft1900
Torjusheigt Torjusheigate 1 , Torjusheigate 13 15 84 91 DA, Ft1900
Tvergt Tvergate 1 , Tvergate 8 6 26 27 DA, Ft1900
Vestergt Vestergate 1a , Vestergate 16 22 119 127 DA, Ft1900
Ytre Sandgt Ytre Sandgate 1 , Ytre Sandgate 28 35 183 187 DA, Ft1900
Østergt Østergate 1a , Østergate 11 14 72 77 DA, Ft1900
Østre Sandgt Østre Sandgate 1 , Østre Sandgate 24 23 88 93 DA, Ft1900